Nieuwsbrief April/Mei 2021


Fotoalbum: April/Mei 2021 (1A)

purperreigeradultrwkpldrwijk9apr2021IMG_186630cropscherp.jpg
blauwereigerbijnestlandgoedlinschoten23apr2021IMG_207020scherp.jpg
blauwereigeropnestlandgoedlinschoten23apr2021IMG_207220scherp.jpg
blauwereiger2ejaarsGdasteinsedijk21apr2021IMG_204225cropscherp.jpg
benschopperboezemruigestalmest3apr2021IMG_181922scherp-1.jpg
dottersbenschopperboezemschraalland23apr2021IMG_209920scherp.jpg
dottersbenschopperboezemschraalland23apr2021IMG_209820scherp.jpg
haassteinsegroen11apr2021IMG_188922scherp.jpg
haassteinsegroen11apr2021IMG_189522scherp.jpg
hazensteinsegroen11apr2021IMG_188622scherp.jpg
kievitsbloemindetuin11apr2021IMG_189720scherp.jpg
kievitsbloemindetuin11apr2021IMG_189820cropscherp.jpg
kievitsbloemeigentuin17apr2017IMG_195922scherp.jpg
kievitsbloemindetuin11apr2021IMG_190123cropscherp.jpg
kievitsbloemengdaheemtuinbloemendaalseweg20apr2021IMG_201920.jpg
kievitsbloemengdaheemtuinbloemendaalseweg20apr2021IMG_202420.jpg
aalscholverssteinzuid15apr2021IMG_194620scherp.jpg
aalscholverssteinzuid15apr2021IMG_194820scherp.jpg
gewonewolzweverinsecteigentuin17apr2021IMG_195835cropscherp.jpg
gewonewolzweverinsecteigentuin17apr2021IMG_196340cropscherp.jpg
gewonewolzweverinsecteigentuin17apr2021IMG_196835cropscherp.jpg
dotte5rsrwkpldrsteinpietscheer18apr2021IMG_198020scherp.jpg
guldenboterbloemGdasteinsedijk19apr2021IMG_198820scherp.jpg
guldenboterbloemGdasteinsedijk19apr2021IMG_199020scherp.jpg
guldenboterbloemoudewaterprovwegoostbijrestkasteel23apr2021IMG_208920scherp.jpg
guldenboterbloemoudewaterprovwegoostbijrestkasteel23apr2021IMG_209020scherp.jpg
stein_steinsekadeFM22apr08_051_scherp_20_tekst-1-1.jpg
rwkpldrsteinsteinsekade18apr2021IMG_197223scherp.jpg
kanovaarderslinschotenriviertjedelinschoten23apr2021IMG_207320scherp.jpg
ooievaarsoudewatergemeentehuis23apr2021IMG_208622scherp.jpg
wildeeendkuikensbenschopperboezem23apr2021IMG_210720scherp.jpg
wildeeendkuikensbenschopperboezem23apr2021IMG_211020scherp.jpg
wildeeendeigentuin30apr2021IMG_212525cropscherp.jpg
wildeeendopnestinknotwilglinschoten3mei2021IMG_213020scherp.jpg
halsbandparkietsteinzd30apr2021IMG_212025cropscherp.jpg
botenschuurtjelandgoedlinschoten3mei2021IMG_214622scherp.jpg
keulsepottenlandgoedlinschoten3mei2021IMG_215420scherp.jpg
daslooklandgoedlinschoten3mei2021IMG_213522scherp.jpg
daslooklandgoedlinschoten3mei2021IMG_214320scherp.jpg
fuutopnestlandgoedlinschoten3mei2021IMG_214920scherp.jpg
gevlektedovenetellandgoedlinschoten3mei2021IMG_216120scherp.jpg
gewoneereprijslandgoedlinschoten3mei2021IMG_214729scherp.jpg
koeienhaardijklandgoedlinschoten3mei2021IMG_215222scherp.jpg
koeienhaardijklandgoedlinschoten3mei2021IMG_215322scherp.jpg
rhododendronlandgoedlinschoten3mei2021IMG_215520scherp.jpg
smallongkruidlandgoedlinschoten3mei2021IMG_216020scherp.jpg
smeerwortellinschoten3mei2021IMG_213120scherp.jpg
middelsvergeetmenietjelinschoten3mei2021IMG_213420scherp.jpg

Fotoalbum: April/Mei 2021 (1B)


Blauwgrasland en schraalland rond Gouda/Reeuwijk; een verhaal over vroeger, de afname en positief, de kansen voor herstel. 

Van de vele duizenden hectaren blauwgrasland en nat schraalland die voor de 2e wereldoorlog algemeen waren in het veenlandschap rond Gouda-Reeuwijk is nog maar weinig over. En zelfs het beperkte aantal hectaren wat nu (allemaal reservaat) nog resteert heeft het moeilijk. 
Om er meer over te lezen klik op: Schraalland rond Reeuwijk-Gouda


Druk in de polder: grazende koeien in de wei

Druk in de polder met recreanten. Aanzienlijke aantallen wandelaars, fietsers, natuurvorsers en natuurfotografen kom ik tegen in het poldergebied op de diverse uitgezette wandelroute's op tiendwegen en boezemkaden.  De reden? Het coronavirus waar we nu al ruim een jaar mee te maken hebben. Gelukkig  gaat het weer de goede kant op en de vele boekingen die al weer plaats vinden naar het buitenland zullen  tot gevolg hebben dat de rust weer wat zal gaan terugkeren. Positief aan corona is in ieder geval dat veel mensen er achter gekomen zijn dat het Groene Hart rondom Gouda en Reeuwijk ook veel te bieden heeft met haar  fraaie landschap en de daar bij behorende natuur biodiversiteit.
Waaronder dus ook (veel) koeien in de wei.

Voorjaar. Koeien in de wei. Haastrecht polder Stein zuid. Foto: 23 april 2021


Voorjaar. Koeien in de wei. Linschoten langs de Haardijk. Foto: 3 mei 2021


Nieuwkomer als predator van weidevogelkuikens

Paartje kleine mantelmeeuw in de polder Stein Noord.  Ze zitten er nu onschuldig bij maar hadden net voor de foto
gemaakt werd nog twee meerkoetkuikens opgevreten. Foto: 10 mei 2021


Kleine mantelmeeuw zittend op een hek speurend naar prooien.
Polder Stein Noord. 
Foto: 11 mei 2021

 

Blauwe reigers, zwarte kraaien, bruine kiekendieven en ooievaars zijn vliegende predatoren die nogal wat kuikens van weidevogels en andere graslandbroeders opvreten. Betrekkelijk nieuw als vliegende predator is daar bijgekomen de kleine mantelmeeuw. De laatste jaren zie ik steeds meer exemplaren van deze vogelsoort boven ongemaaide en pas gemaaide graslanden zweven op zoek naar prooien.

Op ongemaaide graslanden wordt vooral naar levende jonge vogelkuikens gezocht en pas gemaaide graslanden worden afgezocht naar slachtoffers van de maaimachine.


Nestelende kleine mantelmeeuw in natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto: 15 mei 2021


Dit is het 1e broedpaar wat zich in dit deel van het Groene Hart heeft gevestigd. In 2020 verbleef hier ook al het hele broedseizoen een paartje aan de rand van de kokmeeuwkolonie. Een belangrijk deel van hun voedsel bestond toen uit jonge kokmeeuwkuikens die regelmatig uit de kolonie werden geplunderd. Ze gebruikten toen een speciale strategie om kuikens te kunnen pakken. Een exemplaar ging dan boven de  kolonie vliegen en werd dan door een wolk kokmeeuwen aangevallen. Vervolgens dook het andere exemplaar de kolonie in en greep een kuiken. 
Opmerkelijk is nu dat de kokmeeuwen het broedende kleine mantelmeeuwpaar lijken te accepteren. Overigens ligt het nest  wel aan de rand van kokmeeuwkolonie. Ben benieuwd wat er gaat gebeuren als de kuikens zijn geboren en gevoerd moeten worden. Maar wat bleek, al enkele dagen na het gaan broeden is het paar er mee gestopt. Het paar  bleef daarna nog wel op de Hooge Boezem.


Een groep van 16 kleine mantelmeeuwen op de Hooge Boezem om 22.25 uur. Klaar om te gaan overnachten.
Overdag de polders in de omgeving onveilig makend op zoek naar prooien.


Over gruttokuikens en broedcyclus van de grutto

Gruttovrouw met op de foto 2 van de 3 kuikens. De kuikens 5 á 6 dagen oud.
Reeuwijk polder Sluipwijk. Foto: 11 mei 2021


Meer informatie lezen over grutto's?

Bekijk de pagina: klik op

Broedcyclus grutto

Het gruttopaar had drie kuikens van ca. 3 á 4 dagen oud. Gefotografeerd (zonder verstoring) op grote afstand op 11 mei 2021 in de polder Sluipwijk in Reeuwijk. Geboren dus rond 7 mei na 23 dagen broeden op de eieren. De eileg zal omstreeks 10 april zijn begonnen (=4 dagen eileg + 23 dagen broeden). De nog kleine kuikens werden zeer goed in de gaten gehouden door de ouders. Bij alarmeren kropen ze zo snel ze konden tussen vegetatie en hielden zich schuil. Gruttokuikens zijn met ca. 35 dagen vliegvlug en zelfstandig dus dat zal voor deze kuikens zijn rond 11 juni.

Nu maar hopen dat ze niet voortijdig worden gepredeerd of het niet gaan redden door een gebrek aan voldoende voedsel. Onderzoek toont aan dat  met name grotere kuikens verzwakt kunnen raken door onvoldoende voedsel. .


Lees ook het verhaal over al jaren plaatstrouwe broedende grutto's in de polder Oukoop.

Klik op:


Bijzondere relatie tussen krooneend en parkeend

Van vogelsoorten uit de eenden- en ganzenfamilie worden regelmatig hybriden waargenomen. Het relatief hoge aantal hybriden onder duikeenden en ganzen kan onder andere verklaard worden door verwildering van sierwatervogels uit waterwildparken via paring met soorten uit het wild. Ook bij dit paar leek dit het geval te zijn. De woerd krooneend w.s. onsnapt uit een waterwildparkje in de buurt en vrouwtje (wilde) eend, maar meer van het type parkeend, ontstaan door verschillende kruisingen binnen de wilde eend zelf. Over het algemeen zijn de nakomelingen van twee verschillende soorten niet vruchtbaar.

Woerd krooneend gepaard met  vrouwtje parkeend. Reeuwijk Twaalfmorgen. Foto: 18 april 2021



Bijzondere waarneming:
Paartje dodaars broedend binnen de Gemeentegrens van Gouda

De nieuwe stadswijk Westergouwe in Gouda is een woonwijk met mooie grote waterpartijen. 
Het nest van de dodaars lag in een dichte rietkraag, zeer goed verborgen, nauwelijks zichtbaar en amper fotografeerbaar. Alleen een klein gaatje in een wirwar van rietstengels maakte het mogelijk een glimp van de nestelende dodaars op te vangen.  De dodaars bleef op het nest zitten want het nest lag in een oeverstrook welke grenst aan een fiets/wandelpad waar veel mensen langskomen.  De dodaars was dus een beetje gewend aan al die menselijke bewegingen in de buurt van het nest. Om een beetje een fatsoenlijke foto te kunnen maken moesten de camera-instellingen flink aangepast worden want door tegenlicht, weinig licht waar het nest lag en het goed kunnen scherpstellen door de dichte rietgroei was een bijna onmogelijke opgave.  Een goede kennis van alle technische mogelijkheden van de camera hebben me daarbij aardig geholpen.


Boerderijen in het Groene Hart: bijzondere cultuur, Engelenramen

 

 

 

 

 

Engelenramen komen vooral voor aan voorgevels van boerderijen in de Krimpenerwaard, Lopikerwaard en rondom Woerden en Oudewater. In de loop der jaren heb ik er diverse gefotografeerd.


Om het volledige verhaal en fotoalbum te zien klik op:
Engelenramen


Kanoetstrandloper en kluten op de Hooge Boezem

Natuurgebied De Hooge Boezem bij Haastrecht is niet alleen aantrekkelijk en belangrijk voor broedvogels en trekvogels. Ook voor vogelaars/amateur-ornithologen is het een zeer aantrekkelijk gebied. Dat blijkt wel uit de vele personen die met verrekijker en fototoestel gewapend  speuren naar vogels. Vooral de wat minder algemene vogelsoorten hebben de aandacht zoals de tijdelijke aanwezigheid van een kanoetstrandloper in prachtig zomerkleed en verschillende kluten, waarvan het erop lijkt dat minimaal een paartje plannen heeft om te gaan broeden. 

Kanoetstrandloper in zomerkleed. Foto: 8 mei 2021.
Kanoetstrandlopers op trek laten zich maar weinig in het binnenland zien. Het zijn echte vogels van kust en waddengebied. En dan in prachtig zomerkleed is al helemaal bijzonder.


Paartje kluten wat regelmatig aan het baltsen was. Foto: 8 mei 2021


Fotoalbum: Hooge Boezem Haastrecht 8/9/10 mei2021

grotecanadaganskuikenswatermolenhoogeboezem15mei2021IMG_267820scherp.jpg
groteCanadagansmetkuikensHoogeBoezem9mei2021IMG_231925cropscherp.jpg
grotecanadaganskuikenshoogeboezem15mei2021IMG_268320scherp.jpg
groteCanadaganskuikenHoogeBoezem9mei2021IMG_230930cropscherp.jpg
kanoetstrandloperzomerkleedhoogeboezem8mei2021IMG_224135cropscherp-1.jpg
kievithoogeboezem15mei2021IMG_268720scherp.jpg
kievitouderenkuikenhoogeboezem9mei2021IMG_225330cropscherp.jpg
kievitouderenkuikenhoogeboezem9mei2021IMG_226020scherp.jpg
kievitkuikenhoogeboezem9mei2021IMG_226435cropscherp.jpg
kievitkuikengevaarschuilenhoogeboezem9mei2021IMG_236735cropscherp.jpg
kievitkuikenhoogeboezem9mei2021IMG_237035cropscherp.jpg
kievitkuikenhoogeboezem11mei2021IMG_266930cropscherp.jpg
wildeeendeipredatieHoogeBoezem9mei2021IMG_233320scherp.jpg
fazananteipredatieHoogeBoezem9mei2021IMG_232920scherp.jpg
kuifeendnestelendenwoerdhoogeboezem9mei2021IMG_227520scherp-1.jpg
kuifeendnestelendmetwoerdhoogeboezem9mei2021IMG_228020scherp.jpg
watermolenHoogeBoezem9mei2021IMG_233220scherp.jpg
watermolenHoogeBoezem9mei2021IMG_235420scherp-1.jpg
watermolendooveGatHoogeBoezem9mei2021IMG_232320scherp.jpg
watermolenDooveGatHoogeBoezem9mei2021IMG_232420scherp.jpg
wandelfietspadHoogeBoezem9mei2021IMG_235120cropscherp.jpg
kokmeeuwvisdiefkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_230020scherp.jpg
visdiefjesruzieomvisjehoogeboezem11mei2021IMG_266335cropscherp.jpg
visdiefvliegendhoogeboezem9mei2021IMG_234930cropscherp.jpg
kokmeeuwvisdiefkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_228820scherp.jpg
kokmeeuwvisdiefkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_229120scherp.jpg
kokmeeuwkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_233620scherp.jpg
kokmeeuwvisdiefkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_233820scherp.jpg
kokmeeuwkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_234120scherp.jpg
kokmeeuwkolonieHoogeBoezem9mei2021IMG_234220scherp.jpg
gruttowassenhoogeboezem9mei2021IMG_239735cropscherp.jpg
gruttonawassenhoogeboezem9mei2021IMG_239220scherp.jpg
gruttonawassenhoogeboezem9mei2021IMG_239430cropscherp.jpg
gruttonawassenhoogeboezem9mei2021IMG_239635cropscherp.jpg
tureluuropslikjehoogeboezem9mei2021IMG_237720scherp.jpg
tureluuropslikjehoogeboezem9mei2021IMG_238120scherp.jpg
tureluuropslikjehoogeboezem9mei2021IMG_238620scherp.jpg
kleineplevierhoogeboezem15mei2021IMG_267130cropscherp.jpg
kleineplevierhoogeboezem10mei2021IMG_244122scherp.jpg
lepelaaraangevallendoorkokmeeuwhoogeboezem10mei2021IMG_245735cropscherp.jpg
tapuithoogeboezem10mei2021IMG_248930cropscherp.jpg
fazanthaanhoogeboezem11mei2021IMG_263820scherp.jpg
geoordefuutpaarhoogeboezem15mei2021IMG_270735cropscherp.jpg
kleinemantelmeeuwpaarhoogeboezem15mei2021IMG_271822scherp.jpg
kleinemantelmeeuwopnesthoogeboezem15mei2021IMG_272335cropscherp.jpg
krakeendpaarhoogeboezem15mei2021IMG_271320scherp.jpg

Een slimme ouwe taaie
Grauwe gans in 2009 geringd in Reeuwijk met halsband SZR is de jagerswereld al 11 jaar te slim af.


Een bijzonder verhaal. 22 Juni 2009 werd een grauwe gans door de Stichting SOVON geringd met een halsband met  de letters SZR. Bedoeld om de gans te kunnen volgen over zijn verblijf en eventuele verplaatsingen. De vogelaarswereld werd gevraagd om bij waarneming de locatie van de gans door te geven. Dat heeft geleid tot heel veel informatie over de verblijfplaats van de grauwe gans. Zo'n 100 waarnemingen zijn gemeld waaruit blijkt dat de gans honkvast was. Er waren wat kleine uitstapjes binnen Zuid-Holland en opvallend in 2020 heeft de grauwe gans een tijdje op Terschelling en het vaste land van Friesland door gebracht. Ik vertelde een Reeuwijkse jager die actief is met zomerganzenafschot het verhaal en hij merkte op: Dat is een slimme ouwe taaie en die zijn door hun taaie vlees ook bijna niet meer te vreten.
Met dank aan SOVON en Dorus Duits voor het onderstaande overzicht van de waarnemingen.

Grauwe gans met halsband nummer SZR in geringd in in juni 2009 gefotografeerd als ganzenpaar met drie kuikens op 11 mei 2021 in de polder Sluipwijk in Reeuwijk. 


Aantal doorgegeven dagwaarnemingen door vogelaars vanaf 2009 t/m 2021 

Jaar Reeuwijk e/o Bleiswijk Zevenhoven Z-H Zevenhuizen Z-H Starrevaart Meijepolder Terschelling Oude Bildtzijl Fr
2009 6x
2010 9x 1x
2011 8x
2012 16x 1x
2013 13x 1x
2014 25x
2015 15x
2016 8x 1x 1x
2017 2x
2018 9x 2x
2019 7x
2020 1x 1x 1x
2121 3x