Weidevogels: Zwarte stern

Fotoboek: Zwarte stern


Fotografische blik op een  broedkolonie zwarte sterns  in de Krimpenerwaard

Vrijwel alle zwarte sterns die tegenwoordig in Nederland broeden doen dat op kunstmatige nesten in de vorm van zwarte stern vlotjes. De Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard houdt zich onder meer actief bezig met het plaatsen van kunstmatige broedplaatsen in de vorm van nestvlotjes. De Krimpenerwaard is landelijk gezien een belangrijk broedgebied voor zwarte sterns. De laatste jaren schommelt het aantal broedparen hier zo rond de 125-175 paar. Voor de 2e wereldoorlog schommelde dat aantal ca. 1930 zo rond de 400 broedparen. In 1975 werden tijdens het uitvoeren van een integrale broedvogelkartering van de Krimpenerwaard 120 broedparen geteld. Deze kartering was speciaal gericht op de weidevogels  en is verschillende jaren uitgevoerd in het kader van de plannen voor herinrichting van de Krimpenerwaard. R.F. den Breejen en F. Mayenburg hebben in die jaren door de hele Krimpenerwaard jaarlijks al  tientallen  nestvlotjes geplaatst omdat de soort ook toen al sterk onder druk stond.