6 Januari 2010  Veel krakeenden aanwezig op plas Broekvelden in het Reeuwijkse Plassengebied


Een grote groep krakeenden, een eenzame slobeendwoerd en een paar smienten op een ijsschots op de 
plas Broekvelden in Reeuwijk


De meeste slobeenden trekken bij vorst weg, maar deze groep is nog steeds aanwezig op de plas Broekvelden.


Eiland op de plas Broekvelden vol krakeenden die hier de dag in alle rust doorbrengen.


Op het restant van een eilandje op de plas Broekvelden zit een groep krakeenden. Het is dringen geblazen.


Plas Broekvelden vol met eenden op 6 januari 2010. Het merendeel betreft smienten waarvan 50.000-60.000 exemplaren aanwezig 
waren. Verder dus ook ongeveer 2500 krakeenden. Op de voorgrond een groepje slobeenden.


6 Januari 2010.     2500 krakeenden op de surfplas. Waarom zoveel krakeenden op de plas Broekvelden?

Steeds grotere aantallen krakeenden overwinteren de laatste jaren in het Groene Hart van West-Nederland. Het gaat deze eendensoort voor de wind, er broeden steeds meer krakeenden in Nederland (en heel West-Europa). Het zijn graseters. Ze leven (buiten de broedperiode) net als smienten in groepen. Ze grazen op grasland maar slapen/rusten doen ze graag op rustig gelegen plekken. Dat kunnen eendenkooien zijn of brede weteringen in graslandpolders, ver weg gelegen van de bewoonde wereld. Maar groepen krakeenden zijn ook te vinden in veenputten in de Krimpenerwaard, het veenputtencomplex in de polder Oukoop in Reeuwijk en op plassen in recreatiegebieden zoals het Goudse Hout en het Reeuwijkse Hout. Ook op de plas Sloene grenzend aan de plas Broekvelden verblijven regelmatig vele honderden krakeenden. Er is veel uitwisseling tussen de plas Broekvelden in Reeuwijk en genoemde gebieden. Dat verklaart ook het verschijnsel, dat op bepaalde dagen heel veel krakeenden aanwezig kunnen zijn op Broekvelden en op andere dagen nauwelijks. Bij voldoende rust kiezen krakeenden er voor om ook overdag in de gebieden te blijven rusten waar ze voedsel plegen te zoeken. Als de vogels door wat voor redenen dan ook verstoord worden is de plas Broekvelden een goed alternatief om naar toe te vliegen. Nu de meeste wateren in de polders al een tijdje zijn dichtgevroren zijn de krakeenden wel gedwongen om te verhuizen en veel krakeenden hebben hun heil gezocht op de niet bevroren plas Broekvelden. Dat verklaart het grote aantal krakeenden op deze zandwinplas. Op 6 januari 2010 heb ik een serieuze telling uitgevoerd en dat leverde een aantal op van ca. 2500 exemplaren. Een aantal wat nog niet eerder op deze plas is geteld.        


Krakeenden zoeken in het licht besneeuwde polderlandschap naar gras, het hoofdvoedsel van deze eendensoort. Groepen van soms 
wel 300 krakeenden vlogen af en aan tussen de plas Broekvelden en de noordelijk gelegen polder Reeuwijk. Op de achtergrond 
een eenzame grauwe gans.


Krakeenden rustend op een palenrij van een voormalig eilandje op plas Broekvelden in Reeuwijk. De restanten kunststof van een geotube zak zitten nog aan de palen vast.