Indische gans

Al ruim 10 jaar verblijft er in het Reeuwijkse Plassengebied een groepje Indische ganzen. Het gaat om ongeveer 20 stuks. Tot voor kort waren ze nogal honkvast, vrijwel steevast te vinden in een graslandpoldertje ten westen van de plas Ravensberg (oostelijk van zwembad De Fuut.  Jaarlijks  worden enkele ouderparen met kuikens waargenomen. Toch was het niet zo dat het aantal Indische ganzen in Reeuwijk toenam. Waarschijnlijk komt dit omdat het broedsucces vrij laag is. Maar het kan ook zijn dat een aantal wordt gedood door jacht. Op 8 maart 2008 zat een groep Indische ganzen van ongeveer 20 stuks dicht tegen de Oudeweg aan, een paar genten vertoonden zo af en toe druk baltsgedrag. In het voorjaar van 2010 werden zelfs 50 exemplaren geteld in dit deel van Reeuwijk. De laatste jaren hebben de Indische ganzen zich wat meer verspreid en ook zijn de aantallen in het Plassengebied flink afgenomen.Indische ganzen horen eigenlijk thuis op de Mongoolse en Chinese hoogvlakten. Ze trekken daar 's winters  weg naar onder andere India, en vliegen daarbij zelfs over de Himalaya, de hoogste bergen ter wereld. In Nederland broedende vogels zijn nazaten van ooit ontsnapte of uitgezette vogels. Indische ganzen weten zich in Nederland prima te handhaven. De meeste exemplaren zijn langs de grote rivieren te vinden b.v. langs de Lek bij Wijk bij Duurstede verblijft een groep van 150 tot 200 vogels. Het aantal in Nederland verblijvende Indische ganzen neemt nog steeds toe.

Fotoalbum: Indische gans


Voorjaar 2010. Indische ganzen in het Reeuwijkse Plassengebied 

In het Reeuwijkse Plassengebied komt een kleine (broed)populatie voor van Indische ganzen.  Het aantal Indische ganzen aanwezig in het Reeuwijkse Plassengebied lag de afgelopen winter op ca. 50 vogels. Er broeden steeds meer paren en het aantal vogels is t.o.v. een paar jaar eerder toegenomen van ca. 20 naar 50 stuks. Ze concentreren zich voornamelijk op en rond de plas Ravensberg. Vandaag 17 mei 2010 telde ik al vijf paren met kuikens en ik verwacht dat op korte termijn nog wel een aantal paren te voorschijn zal komen met hun jongen.