Dotters

Het gaat (weer) wat beter met de dotterbloem binnen het Reeuwijkse reservaatgebied van Staatsbeheer            

Dotterbloemen in de polder Oukoop in slootkant bij een veenput tezamen met gele lis. Foto's: 16 april 2018


Geel lintje dotters in de polder Sluipwijk in Reeuwijk. Foto: 17 april 2018


Langs slootkanten begint zich al voorzichtig weer een geel lint te ontwikkelen. Polder Sluipwijk. 12 april 2015.            


Dotterontwikkelingen

Zo'n 40 jaar geleden kleurden veel slootkanten van graslanden in het Groene Hart in het voorjaar geel van de bloeiende dotters. Tot voor kort waren de meeste dotters vrijwel overal verdwenen dan wel sterk achteruit gegaan. Op agrarische graslanden is dat nog steeds zo, maar sinds enkele jaren is er in het reservaatgebied van Staatsbosbeheer rond Reeuwijk weer sprake van herstel. Weliswaar nog geen geelgekleurde aaneengesloten linten van dotterbloemen langs oevers maar verspreid verschijnen steeds meer bloeiende pollen ten teken dat de soort zich licht begint te herstellen.

Het herstel wordt in belangrijke mate veroorzaakt door een ander type slootkantbeheer wat Staatsbosbeheer voor de najaarschouw heeft ingezet. Het (mechanische) slootkantonderhoud wordt nu al een aantal jaren uitgevoerd met de maaikorf waarbij de oever- en slootvegetatie wordt afgemaaid en aan de bovenkant van de oever wordt gedeponeerd. Het wortelgestel van oever- en moerasplanten blijft daardoor gespaard. Door dit type beheer wordt de aanwezige vegetatie ontzien en tegelijkertijd worden de oevers breder en komen wat lager te liggen waardoor vochtminnende plantensoorten als gele lis en scherpe zegge zich goed kunnen ontwikkelen.

Door de lager liggende oevers t.o.v. het bestaande waterpeil  neemt de kans dat dotters (en andere moerasplanten) zich kunnen vestigen toe. De zaden van dotters en zeggesoorten als scherpe zegge hebben luchtkamertjes, ze zijn luchtgevuld waardoor ze blijven drijven. Valt het zaad na de bloei in het water dan worden ze door stroming en windinvloeden verplaatst waarbij de kans groot is dat zich kunnen vestigen op geschikte laag gelegen kale oevers. En dat is dus nu gaande en is de oorzaak waardoor de dotter zich (weer) aan het uitbreiden is in de reservaten in Reeuwijk.

Omdat de dotter uit het Reeuwijkse polderlandschap dreigde te verdwijnen hebben Staatsbosbeheer en Adviesburo De Watersnip een aantal dotterplanten uitgepoot met als doel de soort een kans te geven zich te herstellen. Een goed initiatief. Inmiddels heeft de natuur het heft weer in handen genomen en kan de dotter zich weer op een natuurlijke manier uitbreiden.


Close up van bloemen van de dotterbloem.


Wat hogere waterstanden in combinatie met brede laaggelegen oevers en aangepast maaikorfbeheer zijn gunstig als 
groeiplaats voor dotters.Reservaat Benschopper Boezem in de Lopikerwaard.


Fotoalbum: dotters

dottersdoovegat14apr201IMG_664418-2.jpg
dottersdoovegat14apr201IMG_664517-2.jpg
dottersdoovegat14apr201IMG_664617-2.jpg
dotter1-bloeminoever5bodegraven-FMapr2002-1.jpg
dotter_bodegraven_pldr_zuidzijde_14apr10_035_25_tekst.jpg
dotter_pol_close_up_benschopper_boezem_1apr2014_041_25_tekst-3.jpg
dotter_pol_FM23apr08_013_10_scherp.jpg
dotterbloem4-vruchtencloseup-FM2002-40.jpg
dotterbloem3-closeupbloem3-FM14mei04-15.jpg
dotterbloem8-kwekerijoudewegreeuwijk-FM17apr2003-30.jpg
dotters_en_gele_lis_pldr_sluipwijk_12apr2015_097_15_tekst-1.jpg
dotters_lint_Kadijk_Oost_krwrd_13apr2014_119_25_tekst.jpg
rwk_pldr_oukoop_dotters_in_oever_17apr2014_016_25_tekst-1.jpg
rwk_pldr_sluipwijk__grasland_12apr2015_092_40_crop_tekst-1.jpg
dotter_FM26apr08_040_20_scherp_tekst.jpg
dotter10-groepenvissersbootje-FM2mei05-verkleind-40.jpg
dotterbloem2-Weegje-FMapr2002-75.jpg
dottenloem5-r-FM4apr04-20.jpg
dotterbloem7-geplantnatuurontwikkelinggouda-FM2002-60.jpg
wildeeend-FM31mrt08_049-20-scherp-tekst-1.jpg
Benschopperboezem9april201914620scherp.jpg
Benschopperboezem9april20192830cropscherp.jpg
Benschopperboezem9april201920125cropscherp.jpg
gruttodotterpolbenschopperboezem9april2019IMG_281220scherp-1.jpg
dottersgdaheemtuin28mrt2019IMG_222518scherp-1.jpg
dottersgdaheemtuin28mrt2019IMG_223418scherp-1.jpg
dottersindestadflatgdaheemtuin28mrt2019IMG_223120scherp.jpg
dottersindestadflatgdaheemtuin28mrt2019IMG_223520scherp.jpg
dotterswildeeendengdaheemtuin28mrt2019IMG_226518scherp-1.jpg
dottersgdaheemtuin11april2019IMG_296518.jpg
kievitsbloemdottersgdaheemtuin11april2019IMG_297818.jpg
Benschopperboezembotanischgrasland9april20194718-1.jpg
Benschopperboezembotanischgrasland9april201913620.jpg
dottersrwkpldrsteinnrd12april2019IMG_315918.jpg