Nijlgans

Toen ik lang geleden de eerste nijlgans in de polder zag stond ik raar te kijken. De huidige populatie van de nijlgans is ontstaan door ontsnappingen uit particuliere watervogelcollecties rond de 60er jaren van de vorige eeuw. Inmiddels is de nijlgans niet meer weg te slaan uit Nederlandse natuur- en weidegebieden. De nijlgans is inmiddels een gewone verschijning geworden. Nijlganzen komen oorspronkelijk uit Egypte (Nijl-gebied), en Afrika zuidelijk van de Sahara. De Nijlgans is geen echte gans, maar eigenlijk een gansachtige eend, verwant aan de Bergeend. De vogel mag het hele jaar  worden bejaagd op grond van de Artikel 67 en 68 van de Flora- en faunawet. Door de  jaarrond bejaging in en rond het Reeuwijkse plassengebied  is het voorkomen van deze exootsoort behoorlijk afgenomen in de polders rond Reeuwijk zo lijkt het. Telde ik een aantal jaren geleden  in het najaar en winter voor het SOVON nog regelmatig groepen van 100-200 exemplaren, nu kom ik dat tegenwoordig niet meer tegen. Meestal zijn het losse paren of alleen maar hele kleine groepjes. De groep van 35 stuks bij Reeuwijk Dorp vormde dan ook een uitschieter.


Een deel van een groep van ca. 35 stuks nijlganzen in de Tempelpolder nabij Reeuwijk Dorp op 13 november 2017.


De nijlganzen wat dichterbij bekeken. De paren zijn al gevormd. Ze beginnen soms al eind december/begin januari met nestelen. Foto: 13 november 2017.


Fotoboek nijlgans