Planten: Zeggen


Zeggen behoren tot een moeilijke groep.

Een reden om juist aan Zeggen aandacht te besteden is het feit, dat ze behoren tot de moeilijker te determineren geslachten van onze flora en voor de doorsnee florist vaak een van de laatste groepen zijn die hij of zij leert kennen.
Voordat ik (al weer lang geleden) een cursus "Determineren van zeggen" ging volgen was deze plantengroep ook voor mij een van de moeilijkste plantensoorten om te determineren omdat de blad- en bloeiwijze van diverse soorten zoveel op elkaar lijken. Een soort als hoge cyperse zegge met zijn hangende  verschillen aartjes is niet zo moeilijk, maar het verschil tussen zilte- en blonde zegge is al een stuk ingewikkelder. Dat gaat onder meer over kleine verschillen zoals bladeren wel of niet ruw, driekantig of rond, gootvormig dan wel gevouwen, wel of geen schede en of een tongetje, bladscheden wel of niet rafelend, bloeiwijze aar- tros- of pluimvormig en zo kan ik nog wel even doorgaan. Daarnaast is de bodem waar zeggen groeien van belang om al een globaal beeld te krijgen over het wel of niet voorkomen van soorten. Bodemkenmerken als nat, droog, zoet, zilt , bemest of onbemest spelen daarbij een rol.

Veel zeggen komen voor in halfnatuurlijke en natuurlijke milieus en zijn indicatoren van betrekkelijk ongestoorde gebieden. En dat zijn vooral natuurreservaten. De aanwezigheid of het ontbreken van bepaalde soorten is daarom van belang voor beherende Organisaties.


In Nederland voorkomende soorten van het geslacht Carex (Zegge)

C. acuta (Scherpe zegge) · C. acutiformis (Moeraszegge) · C. appropinquata (Paardenhaarzegge) · C. aquatilis (Noordse zegge) · C. arenaria (Zandzegge) · C. binervis (Tweenervige zegge) · C. brizoides (Trilgraszegge) · C. buxbaumii (Knotszegge) · C. caryophyllea (Voorjaarszegge) · C. cespitosa (Polzegge) · C. crawfordii (IJle hazenzegge) · C. curta (Zompzegge) · C. demissa (Geelgroene zegge) · C. diandra (Ronde zegge) · C. digitata (Vingerzegge) · C. dioica (Tweehuizige zegge) · C. distans (Zilte zegge) · C. disticha (Tweerijige zegge) · C. echinata (Sterzegge) · C. elata (Stijve zegge) · C. elongata (Elzenzegge) · C. extensa (Kwelderzegge) · C. flacca (Zeegroene zegge) · C. flava (Gele zegge) · C. hartmanii (Kleine knotszegge) · C. hirta (Ruige zegge) · C. hostiana (Blonde zegge) · C. laevigata (Gladde zegge) · C. lasiocarpa (Draadzegge) · C. lepidocarpa (Schubzegge) · C. ligerica (Rivierzegge) · C. limosa (Slijkzegge) · C. muricata (Dichte bermzegge) · C. nigra (Zwarte zegge) · C. oederi (Dwergzegge) · C. otrubae (Valse voszegge) · C. ovalis (Hazenzegge) · C. pallescens (Bleke zegge) · C. panicea (Blauwe zegge) · C. paniculata (Pluimzegge) · C. pendula (Hangende zegge) · C. pilulifera (Pilzegge) · C. praecox (Vroege zegge) · C. pseudocyperus (Hoge cyperzegge) · C. pulicaris (Vlozegge) · C. punctata (Stippelzegge) · C. reichenbachii (Valse zegge) · C. remota (IJle zegge) · C. riparia (Oeverzegge) · C. rostrata (Snavelzegge) · C. spicata (Gewone bermzegge) · C. strigosa (Slanke zegge) · C. sylvatica (Boszegge) · C. tomentosa (Viltzegge) · C. trinervis (Drienervige zegge) · C. vesicaria (Blaaszegge) · C. vulpina (Voszegge) · C. vulpinoidea (Ribbelzegge)


Blaaszegge (Carex vesicaria)

Blaaszegge is een vrij zeldzame soort in het poldergebied rondom Gouda/Reeuwijk. Een mooie grote groeiplaats komt voor in de voormalige boezem de Benschopper Boezem in de polder Keulevaart bij Haastrecht. Op de foto een flinke groeiplaats nog in vegetatieve staat langs een slootoever over een lengte van ca. 100 meter. De wat meer blauw-grijze planten zijn scherpe zegge terwijl de licht grasgroene planten blaaszegge zijn. Foto: 28 maart 2020.

Rijpe aar met sterk gezwollen zaden van de blaaszegge.


Blauwe zegge (Carex panicea)


Blonde zegge (Carex hostiana)


Drienervige zegge (Carex trinervis)


Geelgroene/lage zegge (Carex demissa)


Hangende zegge (Carex pendula)


Hazezegge (Carex ovalis)


Hoge cyperse zegge (Carex pseudocyperus)


Knotszegge (Carex buxbaumii)


Oeverzegge (Carex riparia)


Scherpe zegge (Carex acuta)


Snavelzegge (Carex rostrata)


Sterzegge (Carex echinata)


Tweerijige zegge (Carex disticha)


Vlozegge (Carex pulicaris)


Zeegroene zegge (Carex flacca)


Zilte zegge (Carex distans)


Zwarte zegge (Carex nigra)