18e eeuw kleipijpen van het parelnaadtype

Een pijpenkop van het parelnaadtype met een de ene kant het stadswapen van Gouda en aan de andere kant 
de vos op zijn gat. Een Goudse pijp. De maker is Kobus Kleef (1712-1746).


Duivin en doffer

Goudse kleipijpen met de afbeeldingen van een duivin en doffer waren in de 18e eeuw blijkbaar erg gewild bij het rokende publiek want ze worden als bodemvondst vrij veel gevonden. Het succesvol uitbrengen van zo'n kleipijp viel natuurlijk ook de andere Goudse pijpenmakers op die dit type niet in hun assortiment hadden. Aannemelijk is het dat ze dan snel een mal lieten (na)maken die sprekend op de kleipijp leek die zo succesvol was. Misschien lieten ze die mal wel maken bij de dezelfde graveur die de bron van zo'n succesvolle pijp was. Omdat hier onderstaand een flinke serie parelnaadpijpjes met een duivin en doffer wordt afgebeeld kan mooi het verschil in uitvoering worden vergeleken. Wat allereerst aan deze kleipijp opvalt is dat er op vrijwel geen enkel exemplaar initialen van de pijpenmaker voorkomen behalve het exemplaar hieronder afgebeeld.


Parelnaadpijpje met links de doffer en rechts de duivin. 1e helft 18e eeuw. Op dit pijpje staat het initiaal van de pijpenmaker met de letters HP. Er komen twee Goudse pijpenmakers in aanmerking als maker n.l. Harmen Boot (1686-1713) 
of Passchier van Zon (1730-1746)      


Parelnaadpijpjes met doffer en duivin. 1e helft 18e eeuw.      


Welke duivensoort?

Op bijna alle parelnaadkleipijpjes met duiven staan kropduiven afgebeeld. De Kropper is een eeuwenoud ras waarvan de oorsprong is terug te voeren naar de 15e – 16e eeuw. De Hollandse kropper heeft bevederde poten en dat hebben de duiven op de pijpjes niet. Dus ligt het meer voor de hand dat de afbeeldingen Engelse kroppers betreffen, maar het kan natuurlijk ook zijn dat men het graveren in de mal van bevederde poten lastig vond en het daarom maar achterwege heeft gelaten.

 

 

Engelse kropper

 

 

Hollandse Kropper


Parelnaadpijpjes met doffer en duivin. 1e helft 18e eeuw.

Parelnaadpijpjes met doffer en duivin. 1e helft 18e eeuw.

Parelnaadpijpjes met doffer en duivin. 1e helft 18e eeuw.

Parelnaadpijpjes met doffer en duivin. 1e helft 18e eeuw.