Het Reeuwijkse Plassengebied


Tussen Bodegraven en Gouda, ten oosten van het dorp Reeuwijk liggen twaalf verschillende  grotere en kleinere plassen. Samen vormen ze de Reeuwijkse Plassen. Een gebied van zo’n 735 hectare. Dat is ongeveer de helft van de oppervlakte van de stad Gouda.

 


Van ontginning via turfwinning naar jacht/visserij en  recreatie

Het gebied bij Reeuwijk bestond tot de elfde eeuw vrijwel geheel uit moeras en bos. Pas in de loop van de twaalfde eeuw raakte de omgeving bewoond, toen boeren uit Holland en Utrecht de grond begonnen te ontginnen. De boeren wilden het land gebruiken voor akkerbouw en veeteelt. In eerste instantie gebruikte men het land met name voor de akkerbouw, maar door het ontwateren zakte de veenbodem steeds verder. Hierdoor was het land te nat voor akkerbouw en ging men over op veeteelt. De boeren die zich in het gebied gevestigd hadden, vormden kleine woonkernen bij een kerk, brug en langs de lange polderwegen.

In de achttiende en negentiende eeuw begon men op veel plaatsen rondom Reeuwijk met het afgraven van de veengrond. De afgegraven grond  werd gedroogd en zo ontstond de brandstof turf, die vooral werd gebruikt in de pottenbakkerijen en de bierbrouwerijen van het nabijgelegen Gouda. Het drastische afgraven van de grond zorgde voor het ontstaan van een groot plassengebied: de Reeuwijkse Plassen.


Plas Nieuwenbroek bij zonsopkomst in de winter.

In de negentiende eeuw ontstonden er plannen om de plassen in te polderen, het is er nooit van gekomen behalve de voormalige verveende polder Broekvelden en Vettenbroek welke in het midden van de 19e eeuw is drooggemalen waarna het een graslandpolder werd. In 1970 is deze polder echter weer onder water gezet voor zandwinning.
In de twintigste eeuw kregen de plassen een natuur- en recreatieve bestemming. Na de Tweede Wereldoorlog begon de gemeente met grote uitbreidingsprojecten ter bestrijding van de woningnood. In de jaren vijftig en zestig werden Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-brug daarom uitgebreid in de richting van de rijksweg en het plassengebied. Sinds 1 januari 2011 maakt Reeuwijk onderdeel uit van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.


NOG VERDER IN BEWERKING