Tafeleenden in het Reeuwijkse Plassengebied


Voorjaar 2013 Kolonievorming van tafeleenden op plas Ravensberg in het Reeuwijkse Plassengebied.

Op plas Ravensberg in Reeuwijk vlak naast het smalle deel van de Zoetendijk broedden dit voorjaar tenminste een 10-tal paartjes tafeleenden vlak bij elkaar in een stuk moeras. Er was duidelijk sprake van kolonievorming, een gedrag van deze eendensoort wat ik mij ook herinner uit moerasgebieden in Noord-Holland waar soms vrij veel tafeleenden bij elkaar in de buurt broeden. De woerden verbleven op plas Ravensberg steeds wakend in de buurt van de broedende wijfjes, regelmatig mot met elkaar makend en als een vrouwtje even het nest verliet proberend haar te verleiden. Het is nu eind mei. Inmiddels zijn diverse nesten uitgekomen. Een aantal vrouwtjes met kuikens verblijft nog steeds in de directe omgeving.
Vandaag 31 mei 2013 speurde ik plas Ravensberg en directe omgeving af en kwam maar liefst een aantal van zes vrouwtjes tafeleend met kuikens tegen. Ik heb er een paar foto's van kunnen maken.

 


Woerd tafeleenden sloven zich uit voor een vrouwtjes tafeleend. Het vrouwtje is net van het nest gekomen om even voedsel te zoeken en zich te poetsen. Plas Ravensberg. Foto: 1 mei 2013.


Tafeleend (vrouwtje) even gestopt met broeden om voedsel te zoeken en zich te fatsoeneren. Foto: 7 mei 2013.


Een van de eerste vrouwtjes tafeleend die ik tegenkwam met (drie) kuikens. Plas Klein Vogelenzang Reeuwijk.
Foto: 19 mei 2013.


Vrouwtje tafeleend met vijf kuikens op plas Ravensberg langs de Zoetendijk. Foto: 31 mei 2013.


Close up van een vrouwtje tafeleend.


Afwijkend gedrag en heel bijzonder. Een vrouwtje tafeleend heeft een verlaten meerkoetennest uitgekozen om in te 
gaan nestelen. Normaal gesproken wordt genesteld op zeer verscholen plaatsen tussen moerasvegetatie. Foto: 31 mei 2013.


De woerd tafeleend houdt bij het nestelende wijfje tafeleend een oogje in het zeil. Foto: 31 mei 2013.


Wakende woerden tafeleend in de omgeving van de broedplaats van vrouwtjes tafeleenden op plas Ravensberg
langs de Zoetendijk. Foto: mei 2013.


Het is een kwestie van geluk en veel geduld hebben. Drie verschillende soorten watervogels op een foto. Een fuut op het nest en de woerden van kuif- en tafeleend. Reeuwijk Zoetendijk. Foto: 31 mei 2013.


Vrouwtje tafeleend met vijf kuikens op plas Ravensberg langs de Oudeweg. Foto:31 mei 2013.


Vrouwtje tafeleend met acht kuikens op plas Sloene langs de Oudeweg. De woerd tafeleend verblijft ook nu nog steeds bij het vrouwtje en kuikens. De meeste woerden doen dit echter niet. Zij voegen zich bij andere woerden en liggen als groepjes elders op de plassen. Foto:30 mei 2013.


Vrouwtje tafeleend met zeven kuikens op plas s'-Gravenkoop.


Vrouwtje tafeleend met zes kuikens in de polder Stein Noord. Foto: 3 juni 2013.


Vrouwtje tafeleend met zes kuikens in de polder Stein Noord. Foto: 3 juni 2013.