Oranje kleipijpen in Gouda gemaakt

Vervaardigd door Goudse pijpenmakers ter ere van het Koninklijk Huis van Oranje in de periode 1625 tot 1948


Oranje-kleipijpen  Frederik Hendrik-Amalia van Solms Ca. 1625

Kleipijp ORANJEpijpjes (part. verz) met de voorstelling van portretten van Amalia van Solms (links) en Frederik Hendrik( rechts). Kleipijpjes zijn waarschijnlijk uitgebracht bij hun huwelijk. Omstreeks 1625. Bodemvondsten Reeuwijk in een pijpenstort van barokpijpjes.


Twee kleipijpjes (FM) ORANJEpijpen met de voorstelling van portretten van Amalia van Solms (links) en Frederik Hendrik( rechts). Waarschijnlijk uitgebracht bij hun huwelijk. Omstreeks 1625. Bodemvondsten Reeuwijk op de plek van een pijpenstort van barokpijpjes.


(FM lade 11) ORANJEpijpje met de voorstelling van portretten van Amalia van Solms (links) en Frederik Hendrik( rechts).
Waarschijnlijk uitgebracht bij hun huwelijk. Omstreeks 1625. Bodemvondst: Boskoop Tuinderij.


Ca. 1670. Oranjepijpen divers

Twee exact dezelfde kleipijpen (FM) van ca. 1670 met de voorstelling van de prins met hoed en veren. Met het opschrift VIVA ORANGIEN.
Fraai bewerkte steel. Aan de andere kant van de pijp Stadhouderlijke wapens.


Kleipijp (FM) van ca. 1670 met de voorstelling van de prins met hoed en veren. Met het opschrift VIVA ORANGIEN.
Fraai bewerkte steel. Aan de andere kant van de pijp Stadhouderlijke wapens.

Kleipijp (HB) van ca. 1670 met de voorstelling van de prins met hoed en veren. Met het opschrift VIVA ORANGIEN.
Fraai bewerkte steel. Aan de andere kant van de pijp Stadhouderlijke wapens.


Kleipijp (FM) van ca. 1670 met de voorstelling van de prins met hoed en veren. Met het opschrift VIVA ORANGIEN.
Fraai bewerkte steel. Aan de andere kant van de pijp Stadhouderlijke wapens.


Kleipijp (FM) van ca. 1670 met de voorstelling van een tekst met het opschrift VIVA ORANGIEN omgeven door  een lauwerkrans.
Aan de andere kant van de pijp Stadhouderlijke wapens.


Kleipijp (FM) van ca. 1670 met aan twee kanten de voorstelling van Stadhouderlijke wapens. Fraai bewerkte steel. 

Kleipijp (HB) van ca. 1670 met aan twee kanten de voorstelling van Stadhouderlijke wapens. Fraai bewerkte steel. 


Twee  dezelfde Kleipijpen  (FM) van ca. 1670 maar net weer verschillend van elkaar met de voorstelling van de prins te paard en aan de
andere kant met Stadhouderlijke wapens. 

Kleipijp (FM) van ca. 1670  met dezelfde afbeelding als hierboven. Ook weer met de voorstelling van de prins te paard en aan de andere kant met Stadhouderlijke wapens. Met een fraai stukje steel.


Serie Oranjekleipijpen 18e eeuw

18e eeuwse ORANJE kleipijp (FM) met een jonge prins, een Oranjeboom en de Hollandse Leeuw met pijlenbundel. Op een lint staat de tekst: IK WAAK VOOR DE JONGE PRINS.  Aan de voet op een lint: VIVAT ORANIE. Hielmerk het scheepje.


18e eeuwse ORANJE kleipijp met een jonge prins, een Oranjeboom en de Hollandse Leeuw met pijlenbundel. Op een lint staat de tekst: IK WAAK VOOR DE JONGE PRINS.  Aan de voet op een lint: VIVAT ORANIE. Hielmerk het scheepje.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (FM) met aan twee kanten een Prins te paard en de tekst: VIVAT ORANIE.  Met een mooi stuk bewerkte steel waarop de tekst: L.DE IONG van de Goudse pijpenmaker Leendert de Jong (1744-1782) dan wel Lucas de Jong (1730-1782). Vindplaats omgeving Gouda.

18e eeuwse ORANJE kleipijp met aan twee kanten een Prins te paard en de tekst: VIVAT ORANIE.  Met een stukje bewerkte steel.  Vindplaats omgeving Gouda.


Twee stuks 18e eeuwse ORANJE kleipijpen (FM) met een ruiter te paard en de tekst: VIVAT DE PRINS.  Aan de andere kant wapens met rondom in een lint de tekst: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (FM) met medaillons van stadhouder Willem IV en Anna van Hannover.
Rond de medaillons de de tekst: VIVAT DE PRINS EN PRINCES.V.ORANIE.  Hielmerk de D.
Pijpmaker: Jan van Leeuwen. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (FM) met medaillon met stadhouder Willem IV / medaillon met Anna van Hannover en dochter prinses Carolina. In een lint de de tekst: 'T VORSTELIJK HUIS VAN ORANIE.
Achterkant pijp het Goudse wapen. Hielmerk de D. Vindplaats Waddinxveen polder Bloemendaal.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds33 FM 1040) met medaillons met portretten van Stadhouder Willem IV en zijn vrouw PrinsesAnna van Hannover plus hun wapenschilden. Rond de portretten de wapens van de Zeven Provinciën + bladrankenmet oranjeappeltjes. Tekst: VIVAT : DE : PRINS : EN PRINCES : V ORANIE. Tekst onder: CAPTEYN GENERAAL.
Hielmerk twee klaverbladen. Pijpenmaker: Joost Bloed Sr. (1748-1760). Vindplaats Gouda Achterwillense weg.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds33 FM 1585). Dezelfde mal als pijp hierboven.  Met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk is afgebroken. Vindplaats: niet bekend.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds33 FM 1173). Dezelfde mal als pijp hierboven.  Met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk  de molen. Vindplaats Reeuwijk omgeving Nieuwdorperweg.


18e eeuwse 5-kantige ORANJE kleipijp met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse vijfkantige ORANJE kleipijp met portretten van Oranjevorsten en wapens uitgebracht bij de Vrede van Aken in 1748. Hielmerk gekroonde 46. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse ORANJE kleipijp met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse ORANJE kleipijp met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin. Vindplaats omgeving Gouda.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds33 FM 1280). Dezelfde mal als pijp hierboven.  Met portretten van Oranjevorsten en wapens.   Hielmerk Leeuw in de Hollandse tuin. Vindplaats: Gouda Raam Verlorenkost.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds26 FM 349) met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Hielmerk gekroonde P.
Vindplaats Reeuwijk polder Reeuwijk.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (FM) met portretten van Oranjevorsten, de Hollandse Leeuw en het Goudse wapen. 
Op de achterkant het Goudse wapen. Hielmerk gekroonde 53. Vindplaats Reeuwijk polder Oukoop.
Pijpenmaker Jacob of Pieter van der Want.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (ds33 FM 1465) met portretten van Oranjevorsten en wapens.  Op de achterkant het Goudse wapen. Hielmerk ontbreekt. Vindplaats niet bekend.


18e eeuwse ORANJE kleipijp (SS) met aan weerszijden een naakt kind op een sokkel zittend. In een lint de de tekst: ANNA PRINS V. ORANIE.  Op de steelovergang staat de tekst: MEMENTO MORI. Hielmerk de gekroonde 9 van de Goudse pijpmaker Aart Bremmert (1746-1772) dan wel Dirk Goedewaagen (1779-1819). Vindplaats: Gouda Saffraanpoort.


18e eeuwse kleipijp (ds33 FM 1637) met leeuwen rondom een wapenschild omgeven door de tekst HONI MAL QUI PENSE en aan de voet de tekst VIVAT ORANIE. Hielmerk de gekroonde 73. Goudse pijpmaker. Vindplaats: Gouda Ridder van Catsweg. 


19e eeuwse Goudse Oranjepijpen 
met de afbeeldingen van WILLEM I, WILLEM III en SOPHIA

Oranjepijpen met Willem I in een ovaal geplaatst met eronder het jaartal 1813
Rechts dezelfde Oranjepijp met aan de andere zijde Willem III in een ovaal geplaatst 
met eronder het jaartal 1863


De pijpenkoppen hebben als bijmerk het Goudse stadswapen en op de hiel staat geplaatst de gekroonde 52. Deze pijpen moeten gemaakt zijn door Jan de Gidts die het merk tussen 1845-1881 in zijn bezit had.De pijpenkop hierboven, ook gemaakt door Jan de Gidts, maar deze kleipijp is via een fabricageproces gebruind om de pijp een andere uitstraling te geven. 


Ook deze kleipijp is gemaakt door Jan de Gidts, maar heeft weer een andere voorstelling. Aan de ene  kant de afbeelding van WILLEM III en het jaartal 1849. Aan de andere kant de afbeelding van SOPHIE en het jaartal 1874. Ook deze pijp heeft als hielmerk de gekroonde 52.


Een andere variant met wederom Willem I in een ovaal geplaatst. Op een slinger boven het ovaal de tekst ORANJE BOVEN rondom de pijp. Aan de andere zijde van de pijp in een ovaal het jaartal 1863 met eronder het stadswapen van Amsterdam en nog een ander wapen. Op de steel staat een deel van een  tekst: JUBELJAAR en ORANJE. Rechts wat meer gedetailleerd het jaartal 1863 en het stadswapen van Amsterdam. Rechts een wapen met aan de bovenkant vier leeuwtjes. Het graveerwerk is matig uitgevoerd. De 8 van het jaartal 1863 lijkt meer op een 4. Foto rechts de afbeelding van een zeilschip en de tekst AANKOMST 1813. De maker van de pijp is onbekend.


In Gouda vervaardigde 19e eeuwse kleipijpen met de voorstelling
WILLEM VAN ORANJE

De Goudsche pijpenmakers hebben in bijna vier eeuwen pijpenproductie vele tientallen verschillende kleipijpen vervaardigd ter ere van het Koninklijk huis. Dit soort pijpen staat bekend als zgn. Oranjepijpjes. Ook Willem van Oranje is afgebeeld, zelfs op meerdere kleipijpen die zijn uitgebracht aan het eind van de 19e eeuw, dit om de tachtigjarige oorlog met Spanje te herdenken. In 1872 was het precies 300 jaar geleden, dat de eerste bevrijding in Nederland door de Geuzen plaats vond. Aan de herdenking van deze  gebeurtenis zijn ook een paar kleipijpen uitgebracht.  Willem van Oranje, die bekend staat als de Vader des Vaderlands, werd op 10 juli 1584 vermoord door Balthasar Gerards in Delft.  Kleipijpen met zijn voorstelling erop zijn uitgebracht door verschillende  Goudsche pijpenmakers.

Op de steel van deze hoornpijp staat een deel van een tekst. 
De volledige tekst op de steel van deze pijp luidt "Prins Willem de Eerste, vader des Vaderlands". 2e helft 19e eeuw.


 

 

 

 

Deze  figurale kleipijp vertoont de portretbuste van Willem van Oranje. Afgebeeld met plooikraag. Als steeltekst op deze pijp" 300 jarig bestaan van Neerlands Vrijheid". 2e helft 19e eeuw.


Bodemvondst Gouda


Twee kleipijpen met de voorstelling van Willem van Oranje. 2e helft 19e eeuw. Bodemvondst Gouda.


Het jaar 1874 was voor de Goudse pijpenmakers een druk jaar. Koning Willem III vierde zijn zilveren regeringsjubileum en daar speelden verschillende Goudse pijpenmakers op in door een aantal verschillende  kleipijpen te vervaardigen ter ere van dat jubileumfeest. Opmerkelijk is overigens wel dat we nog steeds niet goed van alle 19e eeuwse Willem III pijpen kunnen zeggen wie de maker is geweest.

Afbeelding van Koning Willem III en zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. Deze kleipijp met korte steel is zowel met kijkglaasje als zonder gemaakt. De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst Boskoop


Afbeelding van een leeuw met zijn poot op een wereldbol, in dit geval een kijkglaasje. De pijp symboliseert de zege van Oranje uit de tijd van de slag bij Waterloo. Vermoedelijke maker P. van der Want. Bodemvondst Achterwillens Gouda


Afbeelding van Koning Willem III die de eed aflegt. Erboven het jaartal 1849. Aan de andere kant een W met kroon erboven en de tekst JUBELJAAR. Op de steel de tekst GEHULDIGD 12 MEI en aan de andere zijde 12 MEI 1874. De maker van deze pijp was B. van der Maas te Gouda. Bodemvondst Drapiersteeg Gouda


Afbeelding van koning Willem III en zijn latere vrouw Koningin Emma. Op een stuk steel staat aan de ene kant de tekst: 
Z.M.KONING WILLEM III. Aan de andere kant H.M. KONINGIN EMMA. Deze pijp dateert van 1879 en dat staat ook aangegeven op de kop. In dat jaar trouwt de al wat oudere Willem III met de veel jongere Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. De pijp is gemaakt door Arie van der Kleyn. Bodemvondst binnenstad Gouda omgeving Raam.


Linkerfoto's: Hoornpijp met de afbeelding van Koning Willem III in een ovaal. Boven het borstbeeld staat de tekst Z. M. WILLEM III. Eronder 12 MEI 1874 en FEESTPIJP. Aan de andere kant de eedaflegging in de Nieuwe kerk te Amsterdam met de tekst 12 mei 1849 en INHULDIGING.  De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst: Achterwillens Gouda.

Rechterfoto's: Hoornpijp met aan de ene kant de afbeelding van Koning Willem III en aan de andere zijde zijn vrouw Sofie, prinses van Württemberg. Op het kleine stukje steel is de tekst nog te zien met de namen SOPHIA en WILLEM. De maker van deze pijp is niet bekend. Bodemvondst: Achterwillens Gouda


Willem V en Sophia Wilhelmina (van Pruijsen) 18e en 19e eeuw

18e eeuwse Oranjepijp (FM) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL In Gorkum vervaardigd. Merk IVE van de pijpmaker Jan van Erp.


18e eeuwse Oranjepijp (FM) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL In Gorkum vervaardigd. Merk GS van de pijpmaker Guilliam Schippers of Gijsbert Stam.


18e eeuwse Oranjepijp (FM) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL Hielmerk gekroonde 56 van de Goudse pijpenmaker Hendrik Horsman (1785-1819)  of Teunis van der Ben (1812-1848).


Oranjepijp (FM) met de portretten  van Willem V en Prinses Sophia. In een lint de tekst: WILLEM.V.P.V.O en FRE.SOPH.WIL
De van oorsprong 18e eeuwse pijpenmal is wellicht aan het eind van de 19e eeuw opnieuw opgehaald in gebruik genomen door de Goudse pijpenmaker P. Goedewaagen. Hielmerk is IWI.