Auteur en Contact

Freek Mayenburg is 78 jaar en zwerft als Groene Hart kenner en natuurfotograaf graag  door  het Groene Hart van West-Nederland. Met een voorkeur voor de uitgestrekte graslandpolders  en het plassengebied  bij Reeuwijk  en rondom de stad Gouda en het dorp Haastrecht. 

In deze omgeving is hij ook geboren en getogen. Hij wil U graag deelgenoot maken van zijn belevenissen. Natuur, landschap, vogels, cultuur-historie, alles wat de moeite waard is om over te schrijven komt op deze website aan de orde. Ondersteund met veel door de auteur gemaakte foto's. Ook de rijke cultuurhistorie van het Groene Hart komt op de website ruim aan bod.