Grote Canadagans


Groep grote Canadese ganzen in het natuurgebied Bilwijk bij Haastrecht. Foto: 6 december 2009.


De grote Canadese gans is een ganzensoort die van nature in Noord-Amerika en Canada voorkomt. Heeft zich in Nederland als broedvogel verspreid via ooit ontsnapte volière- en parkvogels. Vanaf de 70-er jaren broedt de grote Canadese gans in Nederland. te vinden. De soort kruist nogal eens met brandganzen en kleine Canadese ganzen. Daardoor zijn er allerlei mengvormen te vinden, die herkenning soms wat lastiger maken. Grote Canadaganzen broeden ook vrij algemeen op en rond het Reeuwijkse Plassengebied. Jaarlijks broeden er ook 5-7 paar op de Hooge Boezem bij Haastrecht.
Landelijk is het aantal broedparen de laatste jaren fors toegenomen. De grote Canadese gans is onder de Wet natuurbescherming aangewezen als soort die in het gehele land belangrijke schade veroorzaakt en mag onder strikte voorwaarden door grondgebruikers worden bestreden op grond van een landelijke vrijstelling.Fotoalbum grote Canadagans

grotecanadaganshoogeboezemopnest31mrt2018IMG_625135cropscherp.jpg
grotecanadaganshoogeboezemopnest31mrt2018IMG_624730cropscherp.jpg
grotecanadagans-nest-tussenpitrus-westeinde-FM25apr05-verkleind.jpg
canadagans_pulliinnest_FM13mei08_052_20_scherp_tekst.jpg
grotecanadaganspulliinnestFM13mei0804820.jpg
canadagans_met_pulli__rwk_FM12mei2011_028_35_crop_tekst.jpg
canadadagans1metpull-FMi21mei2003-60-scherp-tekst.jpg
grote_canadagans_in_grasland_26okt2016_DSC06242_15_crop_tekst-1.jpg
grote_canadagans_met_kuikens_4juni2012_070_30_crop_tekst.jpg
grote_canadagans_met_kuikens_5juni2016_DSC03946_35_crop_tekst.jpg
grote_canadagans_22febr2012_011_20.jpg
grotecanadaganspldrsteinhaastrechtFM26juni0900715.jpg
grotecanadaganzenmetkuikens1-FM2002.jpg
grotecanadaggans-FM29jan0804925.jpg
grotecanadaganspaaropveenbonkFM18mrt1001125crop.jpg
grotecanadaganspulliFM28mei1011920crop.jpg
grotecanadagansvliegendweegje27mrt201313330crop.jpg
grotecanandaganskuikens27mei201215225crop.jpg
grotecandagansgroepbergambachtseboezemFM6dec0902725.jpg
grotecanadaganshoogeboezemhalsbandBRE31mrt2018IMG_622435cropscherp.jpg
grotecanadagansengrauweganshoogeboezem1febr2020IMG_179920scherp-1.jpg
grotecanadaganshoogeboezem1febr2020IMG_179120scherp-2.jpg
grotecanadaganshoogeboezemwaterinmalendoorwatermolentijdstip1100uur4febr2020IMG_203120scherp.jpg
grotecanadaganshoogeboezemwaterinmalendoorwatermolentijdstip1100uur4febr2020IMG_203235cropscherp.jpg
grotecanadaganshoogeboezemwaterinmalendoorwatermolentijdstip1100uur4febr2020IMG_203435cropscherp.jpg
grotecanadagansrwkpldroukoop14mrt2020IMG_268320scherp.jpg
grotecanadagansrwkkortroggebroek27apr2020IMG_438020scherp-1.jpg
grotecanadagansrwkkortroggebroek27apr2020IMG_438120scherp-1.jpg
grotecanadagansrwkkortroggebroek27apr2020IMG_438330crop1scherp-1.jpg

Grote Canadagans met halsband


31 maart 2018 verbleef er een grote Canadagans in het natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht (Doove Gat) met een halsband met de letters ERS. De gans draagt de halsband sinds 6 juli 2017 en is een aantal keren teruggemeld.

Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   31-03-2018 13:15   Haastrecht , Doove Gat
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   12-03-2018 08:00   Krommewetering 21e,   Nederland
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   21-01-2018 14:35   Utrecht, de Wetering 
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   06-01-2018 13:30   Vleuten, Thematerweg
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   22-11-2017 13:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS   Halsband donkergroen   11-10-2017 13:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    28-09-2017 18:40   Unnamed Road, 3405 Benschop, Nederland
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    17-07-2017 09:00   Haarrijnseplas, Vleuten
Canadese Gans ERS  Halsband donkergroen    06-07-2017 00:00   Haarrijnseplas, Vleuten