Kleipijpen met molens vervaardigd in Zwolle, Gorinchem en Gouda. 18e eeuw


Zwolle

Kleipijp (ds38 FM 1277) met aan de ene kant een molen en aan de andere kant een fluitspeler dan wel pijproker. Omstreeks 1730. Vindplaats: Moordrecht op maisakker.
Productieplaats: Zwolle

Gorinchem

Kleipijp (ds38 FM 763) met aan de ene kant een molen  en KW en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden 18e eeuw.


Gorinchem

Kleipijp (ds38 FM 438) met aan de ene kant een molen  en IOH en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden  18e eeuw.

Gorinchem

Kleipijp (part coll) met aan de ene kant een molen  en IDH en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden  18e eeuw.


Gorinchem

Kleipijp (ds38 FM 725) met aan de ene kant een molen  en IDH en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden  18e eeuw.

Gorinchem?

Kleipijp (ds38 FM 342) met aan de ene kant een molen en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden  18e eeuw.


Gorinchem

Kleipijp (FM) met aan een kant een molen  en IDH. Zonder afbeelding aan de andere kant. Midden  18e eeuw.

Gorinchem

Kleipijp (HB) met aan een kant een molen  en IDH. Zonder afbeelding aan de andere kant. Midden  18e eeuw.
Gorinchem. Roelof de Hoog

Gorinchem

Kleipijp (FM) met aan de ene kant een molen  en RDH en aan de andere kant de leeuw in de Hollandse tuin. Midden  18e eeuw.
Gorinchem. Roelof de Hoog


Kleipijp (ds38 FM 536) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een theetafel. Omstreeks 1730.

Zwolle

Kleipijp (ds38 FM 1868) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een visser. Omstreeks 1730.
Vindplaats: Gouda/omgeving. Productieplaats: Zwolle


Molens en molenaars

Kleipijp (ds38 FM 1498) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een molenaar met zak meel. Omstreeks 1730.

Kleipijp (ds38 FM 873) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een molenaar met zak meel. Omstreeks 1730.


Kleipijp (ds38 FM 1276) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een molenaar met zak meel. Omstreeks 1730.

Kleipijp (ds38 FM 962) met aan de ene kant een molen  en aan de andere kant een molenaar met zak meel. Omstreeks 1730.


Kleipijp (ds38 FM 66) met aan de ene kant een molen  met WDA en aan de andere kant een molenaar met zak meel. Omstreeks 1730.