Polder Sluipwijk


Kaartje met de ligging van de gebieden waar weidevogelonderzoek en alarmtellingen zijn uitgevoerd om het broedsucces 
van grutto's te bepalen.

Gebied 19 betreft de polder Sluipwijk

Topografische kaart van de polder Sluipwijk omstreeks 1900.

Geschiedenis

De polder Sluipwijk is gelegen noordelijk van plas s'-Gravenkoop, de Lecksdijk, s'-Gravenkoopsedijk en de Enkele Wiericke. Het poldertje heeft een oppervlakte van ca. 70 ha en is in eigendom en beheer bij Staatsbosbeheer. De polder is vanuit de Herinrichting Driebruggen omstreeks 1980 aan SBB overgedragen.


Gruttoalarmtellingen van paren per gebied voorjaar 2020

Blok 19 Polder Sluipwijk Reeuwijk (Staatsbosbeheer)
Teller: Diederik Schonebaum
Totaal broedterritoria    11 mei     29 mei    15 juni
              14                                11            15            0  

Geconcludeerd kan worden dat het broedsucces in ieder geval matig tot redelijk is geweest. Jammer genoeg zijn er geen alarmtellingen uitgevoerd begin juni. Dan hadden er  nog wat meer conclusies worden getrokken. 


Fotoalbum: Polder SluipwijkNog verder  in bewerking