Plas Elfhoeven in Reeuwijk


Volhouders op Plas Elfhoeven Reeuwijk

De eilandjes in plas Elfhoeven zijn door de Gemeente Reeuwijk/Bodegraven flink aangepakt om wegspoelen te voorkomen. Het verdedigen van die eilandjes tegen de waterwolf heeft flink wat geld gekost. Palenrijen zijn geplaatst, er is beschoeid, grond aangevoerd waar nodig en  bomen  zijn verwijderd. Ook is riet geplant om meer waterriet te krijgen. Om ganzenvraat te voorkomen is het jonge aangeplante riet met gaasnet overdekt.
Bewoners in de omgeving en recreanten met bootjes op de plas klaagden de laatste jaren over die grote aantallen kokmeeuwen die hun rust verstoorden met hun gekrijs, geschijt en het massale alarmeren als er bootjes dicht langs hun broedgebied voeren. Wel ze hebben hun zin maar toch nog niet helemaal. Vrijwel alle broedende kokmeeuwen (en visdiefjes) zijn van de plas verdwenen op een beperkt aantal volhouders na. Een vaartochtje over de plas op 30 mei 2020 om te zien wat er nog aan visdiefjes en kokmeeuwen broedt liet zien dat vogels zich niet zo maar laten verjagen. Er werden 3 visdiefjes nestelend aangetroffen en minstens 15 paar kokmeeuwen hadden kuikens rondlopen. 

Status kokmeeuw
De kokmeeuw is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn kokmeeuwen beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kokmeeuw is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming.

Topografische situatie plassen Elfhoeven en Vrijhoef v.w.b. de stand van zaken met vervenen omstreeks 1857


Ontwikkeling aantal Kokmeeuw  broedparen plas Elfhoeven 2009 - 2020

Bron: Hans van Gasteren/SOVON

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal broedparen 135 215 100 108 203 215 455 700 303 518 303 15

Broedend visdiefje op 30 mei 2020 op een eilandje in plas Elfhoeven. Achter de visdief geplant riet beschermd door gespannen netwerk om vraat door zomerganzen te voorkomen. Wel begreep ik van mensen die hier regelmatig komen dat er al verschillende slachtoffers onder de vogels waren die verward raakten in het gespannen net.


Fotoalbum(1): Plas Elfhoeven Juni 2020


De vele palen geplaatst voor verdediging van de oevers van de eilandjes  bieden goede zitplaatsen voor de kokmeeuwen en visdiefjes. Foto: 30 mei 2020


Fotoalbum: Kokmeeuwen

kokmeeuwopnestFM17mei1004520.jpg
kokmeeuwkolonieFM30apr0913520.jpg
kokmeeuwkolonieFM30apr0912825-1.jpg
kokmeeuwbijrietschelfFM22mei08plasravensberg193scherp.jpg
kokmeeuwbroedendopknotwilgrwkFM1mei201100625.jpg
kokmeeuwkolonieFM21mei08zoetendijkrwk072scherp20.jpg
kokmeeuwbroedendopknotelsFM16mei201101220-1.jpg
kokmeeuwnestopknotwilg30apr2016DSC0363415.jpg
kokmeeuwFM22mei08plasravensberg055scherp19-1.jpg
kokmeeuwFM22mei08plasravensberg019scherp.jpg
kokmeeuwenkoloniesurfplasFM26apr0800535-scherp.jpg
kokmeeuwkolonierwksurfplas8mrt201303025crop.jpg
kokmeeuw-bijzonderehouding-visdief-FM22apr05-verkleind.jpg
kokmeeuw-slapend-visdief-FM22apr05-verkleind.jpg
kokmeeuwenvisdievenrwkkleinvogelenzang11mei2020IMG_517625cropscherp-1.jpg
kokmeeuwopnesthoogeboezem1mei2018IMG_689230cropscherp-2.jpg
kokmeeuwsteinplasdras11juni2018IMG_780818scherp-1.jpg
kokmeeuwzomerkleedzwemmendFM23apr0901625.jpg
kokmeeuwgdaheemtuin28mrt2019IMG_224318scherp.jpg
kokmeeuwkoloniehoogeboezem10apr2018IMG_645220scherp-2.jpg
kokmeeuwenkoloniehoogeboezem24apr2020IMG_408425cropscherp-4.jpg
kokmeeuwkoloniehoogeboezem10apr2018IMG_645020scherp-2.jpg
kokmeeuwkoloniehoogeboezem3mei2019IMG_344820.jpg
kokmeeuwenparinghoogeboezem27mrt2019IMG_219730cropscherp-1.jpg
kokmeeuwenpullihoogeboezem20mei2020IMG_553020scherp-1.jpg
kokmeeuwenkuikenshoogeboezem26mei2020IMG_605535cropscherp-1.jpg
kokmeeuwen1ejaarsopveenbonkrwk23juni2012010.jpg
kokmeeuwenjuvenielenhoogeboezem14juni2020IMG_685030cropscherp-1.jpg
kokmeeuwFM6jan0901718-1.jpg
kokmeeuwFM20okt0802920-1.jpg
kokmeeuwenopbrugrand15febr201300940crop.jpg

Fotoalbum(2): Plas Elfhoeven


Broedkolonie Blauwe reiger

Sinds jaar en dag is er een blauwe reigerkolonie gevestigd op de plas Elfhoeven. Jaarlijks wordt het aantal bewoonde nesten geteld.

Een van de eilandjes op plas Elfhoeven waar al jaren blauwe reigers nestelen. Foto: 28 januari 2019


Blauwe reigers staand in de luwte (waaide hard) bij de kolonie. Ze zijn klaar om te gaan nestelen. Foto: 28 januari 2019


Blauwe reiger broedvogelontwikkeling 2009 t/m 2020

Bron: Hans van Gasteren/SOVON

Jaar 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Aantal nesten 43 69 61 50 51 57 55 46 41 43 40 43