Vogelreis naar het eiland Lesbos Griekenland  10 t/m 17 mei 2013

Lesbos is een Grieks eiland ter grootte van de provincie Utrecht. Door veel vogelliefhebbers bezocht om de massale vogeltrek in het voorjaar. Met name in de omgeving van Skala Kaloni, een klein vissersplaatsje aan de zuidkant is het een drukte van je welste met vogels (en vogelaars) in de periode laatste week april t/m half mei. Met in de directe omgeving een paar belangrijke vogelgebieden zoals de zoutpannen, twee rivieren en het bekende inland lake met onder meer zijn woudaapjes en kleine waterhoentjes. 
Het was alweer de vierde keer dat we het eiland bezochten. Nu eens niet in de laatste week van april/begin mei, maar iets later n.l. van 10 t/m 17 mei 2013. Het eiland Lesbos wordt door zeer grote aantallen trekvogels tijdelijk bezocht op de terugtocht vanuit Afrika (via Turkije-Lesbos) naar het hoge noorden. Ze verblijven een paar dagen op Lesbos, eten zich vol, en vervolgen hun tocht naar het noorden. Het weekje Lesbos was ook nu weer zeer succesvol. Veel vogelsoorten werden gezien, maar toch minder grote aantallen dan in voorgaande jaren het geval was. Ruim 2000 foto's gemaakt waarvan een kleine greep wordt getoond op deze pagina.

Het eiland Lesbos; op zijn Grieks is het Lesvos.


Het dorpje Skala Kaloni, waar we in Appartmentencomplex Victor I verbleven (geen hoogbouw), is een absoluut authentiek Grieks vissersdorp gelegen in de baai van Kaloni in het zuiden van het eiland lesbos. Het dorp heeft een klein haventje en een prachtig strand. Het water is er ondiep, er zijn bijna nooit hoge golven, en op de stranden is mooi fijn zand. Alle faciliteiten zijn er te vinden maar alles is kleinschalig. Het strand wordt omzoomd door tamarisken (boomsoort). Er zijn verschillende restaurants langs de kust en rondom het dorpsplein, ook daar zijn een paar (kleine) supermarkten en een paar toeristenwinkeltjes te vinden. De plaatselijke bakker bakt nog net zo als een paar honderd jaar geleden. Zijn brood is echter niet te versmaden. De belangrijkste economische activiteiten van het dorp bestaat uit visserij. De vloot van kleine visboten is erg kleurrijk. Helaas bleek bij aankomst de al jaren in de haven aanwezige pelikaan, de lokale mascotte, te zijn overleden. Overreden door een motorrijder zo hoorden we.  

Limonos Klooster

Toegangspoort van Klooster Limonos

 

 

Door zijn grootte is het totale complex met het Klooster ook interessant voor natuur. In de korte tijd dat we er waren ontdekten we het nest van een middelste bonte specht, zagen een steenuil, dwergooruil en verschillende Perzische eekhoorns. Rond het Klooster vlogen zwaluwsoorten als roodstuitzwaluw, boeren- en huiszwaluw. De pauwen die vrij rondlopen bij het Kloostercomplex zijn indrukwekkend zowel in uiterlijk als het geluid wat ze produceren. Er zijn foto's van gemaakt.

Het enorme Limonos Klooster even ten noorden van Kaloni werd gesticht in 1523 en vormde tijdens de Turkse bezetting het intellectuele centrum van Lesbos. Het klooster heeft zich in de loop der tijden flink uitgebreid. Het binnencomplex van het klooster is volgens een eeuwenoude traditie verboden voor vrouwen. In het klooster zijn diverse musea gevestigd.

Het klooster van Limon (Moni Leimonos) is gelegen in het centrale deel van Lesbos, in het noordwesten van het dorp van Kalloni. Het is het grootste en meest imposante klooster op het eiland. Opgericht in 1526 door de aartsbisschop van Mithymna Ignatius Agalianos, functioneerde het tot Lesbos werd veroverd door de Ottomanen. De kerk van het klooster (ook wel "katholikon") werd gebouwd in 1523 en werd meerdere malen hersteld. Het werd gebouwd in zijn huidige vorm in 1795. Het interieur van de kerk is versierd met waardevolle fresco's, daterend uit de tweede helft van de 16de en de eerste helft van de 17e eeuw, die waren beschilderd met een speciale techniek, een kenmerk van de kerken op de berg Athos. Ook van grote waarde is het houtsnijwerk en vergulde iconendrager van de kerk.

Het klooster heeft een rijke bibliotheek, met ongeveer 5.000 volumes, daterend uit 1502 tot heden, met inbegrip van Byzantijnse en postbyzantijnse handschriften uit de 9de tot de 19de eeuw, manuscripten van patriarchen en en partners van de Sultan. Het oudste boek in de bibliotheek in het klooster is een 9e-eeuws evangelieboek. Het klooster herbergt ook een museum van kerkelijke kunst en folklore, tentoonstellen kerkelijke kruiken, Byzantijnse en postbyzantijnse iconen, een ornaat, alsmede andere uit hout gesneden voorwerpen en folklore. Het klooster heeft ook een geologisch museum, dat uniek is op het eiland en beschikt over geologische bevindingen en monsters van minerale en ertsafzettingen in Lesbos.

 

Overzicht van het Klooster complex

Perzische eekhoorn langs een muur van klooster Limonos.

Het meest opmerkelijke en mooiste zoogdier op het eiland is de Perzische eekhoorn (Sciurus Anomalus), die alleen 
op Lesbos voorkomt en nergens anders in Griekenland. Deze Perzische eekhoorn daalt probleemloos van een muur 
van klooster Limonos.


Vogels van Lesbos gefotografeerd in 2013

dwergooruil_lesbos_14mei2013_189_20_tekst.jpg
dwergooruil_lesbos_klooster_13mei2013_062_20_tekst.jpg
casarca_vliegend_lesbos_12mei2013_111_50_crop_tekst.jpg
bijeneter_lesbos_14mei2013_379_40_crop_tekst.jpg
balkan_gele_kwikstaart_lesbos_11mei2013_017_75_crop_tekst.jpg
balkan_kwikstaart_vrouw_11mei2013_011_50_crop_tekst.jpg
baardgrasmus_lesbos_14mei2013_323_40_crop_tekst.jpg
baardgrasmus_man_lesbos_14mei2013_340_40_crop_tekst.jpg
baardgrasmus_vrouw_lesbos_14mei2013_348_40_crop_tekst.jpg
dwergstern_lesbos_zoutpannen_13mei2013_247_50_crop_tekst.jpg
dwergstern_lesbos_zoutpannen_13mei2013_254_50_crop_tekst.jpg
dwergstern_lesbos_zoutpannen_13mei2013_256_50_crop_tekst.jpg
dwergstern_lesbos_zoutpannen_13mei2013_257_50_crop_tekst.jpg
middelste_bonte_specht_lesbos_13mei2013_130_65_crop_tekst.jpg
pauw_close_up_kop_13mei2013_225_25_tekst.jpg
pauw_groen__gespreide_staart_13mei2013_201_20_tekst.jpg
pauw_groen__gespreide_staart_13mei2013_213_20_tekst.jpg
pauw_groen__gespreide_staart_13mei2013_387_25_tekst.jpg
pauw_vrouwtje__close_up_kop_13mei2013_211_15_tekst.jpg
pauw_wit_close_up_kop_13mei2013_192_15_tekst.jpg
pauw_wit_gespreide_staart_13mei2013_373_25_tekst.jpg
kleine_strandloperr_kemphaan_lesbos_11mei2013_260_30_crop_tekst-1.jpg
kleine_strandloperr_kemphaan_lesbos_11mei2013_297_35_crop_tekst.jpg
ruppels_grasmus_lesbos_14mei2013_245_50_crop_tekst.jpg
spaanse_mussen_lesbos_11mei2013_009_45_crop_tekst.jpg
spaanse_mus_lesbos_11mei2013_001_40_crop_tekst.jpg
ruppels_grasmus_lesbos_14mei2013_245_50_crop_tekst-1.jpg
steenuil_lesbos_12mei2013_030_25_tekst.jpg
steenuil_lesbos_13mei2013_029_50_crop_tekst.jpg
steltkluut_met_kuiken_lesbos_16052013_051_50_crop.jpg
steltkluut_met_kuikens_lesbos_15mei2013_087_50_crop_tekst.jpg
steltkluut_vliegend_13mei2013_285_30_crop_tekst.jpg
strandplevier_lesbos_16mei2013_181_30_crop_tekst.jpg
turkse_boomklever_lesbos_13mei2013_320_50_crop_tekst.jpg
witwangsterns_lesbos_15mei2013_134_50_crop_scherp_tekst.jpg
witwangsterns_lesbos_16mei2013_035_30_crop_tekst.jpg
witwangstern_lesbos_11mei2013_010_25_tekst.jpg
woudaap_lesbos_11mei2013_150_50_crop_tekst.jpg
woudaap_vliegend_lesbos_11mei2013_399_45_crop_tekst-1.jpg
woudaap_vrouw_lesbos_14mei2013_120_50_crop_tekst.jpg
woudaap_vrouw_lesbos_14mei2013_129_25_tekst-1.jpg
woudaap_vrouw_lesbos_14mei2013_172_25_tekst.jpg
woudaap_vrouwtjes__lesbos_11mei2013_034_35_crop_tekst.jpg
woudaapje_vrouw_lesbos_14mei2013_128_25_tekst.jpg
zwarte_ooievaar_vliegend_lesbos_11mei2013_212_50_crop_tekst.jpg
zwarte_ooievaar_vliegend_lesbos_11mei2013_213_50_crop_tekst.jpg
zwarte_ooievaars_lesbos_13mei2013_262_35_crop_tekst.jpg
zwarte_ooievaars_lesbos_13mei2013_267_45_crop_tekst.jpg

Stukje geschiedenis Lesbos
Lesbos, het grootste eiland van de Oost- Egeische eilanden, heeft een eeuwenoude en rijke geschiedenis. Het eiland was al bewoond in de Neolitische tijden en in de bronstijd. Op het eiland vestigden zich achtereenvolgens de Pelasgianen (1507 vc), de Achaenen (1391 vc) en de Aeoliers (rond 1100 vc). In de 7e eeuw voor Christus werd Lesbos een centrum van de filosofie en de kunsten. In de 6e eeuw voor Christus schrijft Sappho er haar gedichten al. In 497 vc wordt Lesbos veroverd door de Atheners, en wordt onderdeel van het Delische bondgenootschap. In 334 vc komt Lesbos onder Macedonische heerschappij, en na de dood van Alexander de Grote wordt het een stuk van het Egyptische Rijk. In 88 vc wordt Lesbos bezet door de Romeinen en na de val van het Romeinse Rijk door de Saracenen en daarna door de Byzantijnen. Tussen 1354 en 1460 nc viel het onder het bewind van Genua, waarna het werd veroverd door de Ottomanen, die pas in 1912 van het eiland werden verdreven.

 

Zwemmende schildpad spec. met eronder visjes (voorntjes).

Zwemmende roodwangschildpad in een kraakhelder riviertje.

De beste tijd voor vogelfotografie op Lesbos
Het toeristenseizoen op Lesbos begint pas rond 20 april hetgeen betekent dat U dan pas terecht kunt voor Uw verblijf in hotels of appartementen (in Skala Kaloni). Mijn ervaring is dat de grootste aantallen trekvogels eind april aanwezig zijn hoewel dit sterk afhankelijk is door weersinvloeden zoals temperatuur en hoeveel water er in de rivieren staat. We hebben tijdens ons verblijf in de periode 10-17 mei 2013 een aantal soorten nauwelijks gezien of volledig gemist die we tijdens bezoeken eind april wel zagen zoals roodkeelpieper, citroenkwikstaart, balkan gele kwikstaart en wielewaal. Ook was er in mei veel minder zang omdat veel broedvogels al nestelden of zelfs al jongen hadden. Ook de aantallen van steltlopers waren in mei 2013 veel minder. Geen poelruiters, sporenkieviten en vorkstaartplevieren omdat de moerasjes al grotendeels opgedroogd waren. Nog wel bosruiters, kemphanen, krombekstrandlopers, kleine strandlopers, strandplevieren en een enkele Temmicks strandloper gezien, de meeste in rivieren en twee zoutpangebieden die we hebben bezocht. Kleine plevieren broeden in kleine aantallen en die alarmeerden omdat er nesten in de buurt waren. Wel zagen we behoorlijke aantallen zwarte ooievaars in mei waaronder een groep van maar liefst 12 stuks. Ook in mei nauwelijks zwarte ibissen. We hebben er maar een gezien. De rosse spreeuwen waar we in mei op hoopten lieten zich niet zien. Na ons vertrek op 17 mei bleek dat  de eerste exemplaren op het eiland aankwamen. Verder was er nauwelijks verschil tussen de aantallen woudaapjes die we eind april op Lesbos zagen en in mei. Het aantal woudaapjes was in mei zelfs eerder hoger dan eind april. We hadden in mei dagen van wel 10 stuks. Een opvallend gemis in mei was ook nog het klein waterhoen, een soort waar je overigens een beetje geluk mee moet hebben om hem te zien. Ook witwangstern en witvleugelstern waren in mei aanwezig bij de zoutpannen en op de Eastern River nabij Skala Kaloni, wel in kleinere aantallen dan we gewend waren eind april.

Meer weten over vogels op Lesbos klik op: www.lesvosbirding.com