Muskusrat


De muskusrat in het Groene Hart
Het bestrijden van muskusratten in Nederland (w.o. dus ook in het Groene Hart van West_Nederland) is sinds een 30-tal jaren een nieuw beroep geworden. Dagelijks is er een heel legertje mannen op pad om muskusratten te vangen. 

Jaarlijks worden er in Nederland honderdduizenden muskusratten gevangen, maar de soort lijkt er niet erg onder te lijden. Ook in en rond het Reeuwijkse Plassengebied komen muskusratten algemeen voor hoewel de soort de laatste jaren redelijk onder controle lijkt door intensieve vervolging. Muskusratten ondermijnen slootkanten en dijken met hun gegraaf. Vele tientallen muskusrattenvangers zijn door geheel Nederland dagelijks bezig in het veld met het uitzetten van klemmen en vangkooien hetgeen succesvol is. Maar de aangroei van muskusratten gaat razend snel en de vraag is dan ook of we ooit zullen bereiken dat er geen muskusratten meer in het poldergebied zullen voorkomen. 

Allemaal ontstaan door het uitzetten van een paar muskusratten door een Tjechische graaf rond 1900. Deze graaf  nam van een jachtreis door Alaska een paar van deze pelsdiertjes mee naar huis. Hij zette ze uit in een visvijver op zijn buitenverblijf in Bohemen. Met als gevolg de huidige plaag  in heel West-Europa.


Fotoalbum Muskusrat


Muskusratten zijn vegetariërs. Hun voedsel bestaat vnl. uit planten waaronder dus ook de bladeren van de gele plomp. Ze gaan nogal slordig om bij het verzamelen van voedsel. Op de foto een baan van bladeren veroorzaakt door de vraat van muskusratten. Hiermee verraden de dieren zich met hun aanwezigheid, een goede indicatie voor de professionele muskusrattenvangers om te weten dat ze hier aanwezig moeten zijn.

Deze muskusrat was een sluisje bij de Breevaart in Gouda 
ingezwommen en moest dus om zijn zwerftocht te kunnen 
voortzetten het juiste moment afwachten dat de sluis geschut zou worden. In de tussentijd toch maar wat eten gezocht.


Muskusrattenvanger aan het werk rijdend op een quad, in dienst van het Waterschap De Stichtse Rijnlanden. 
De 'buit' op deze dag bedroeg een 25-tal muskusratten. Foto: 6 oktober 2008.