Paartje steltkluut in Hooge Boezem/Doovegat broedend in 2023


In het voorjaar van 2023 vestigde zich voor het eerst een paartje steltkluten in het natuurgebied de Hooge Boezem/Doovegat bij Haastrecht. Het paar ging over tot nestelen en er werden 4 kuikens geboren. Van die 4 kuikens zijn er 2 vliegvlug geworden, een mooi broedsucces dus.

Ecologie van de steltkluut
In 1931 vestigde zich het 1e broedpaartje steltkluten in Nederland. De laatste jaren is het aantal broedparen wat jaarlijks in Nederland broedt sterk toegenomen. Inmiddels broeden er de laatste jaren vele tientallen paren en dit jaar (2023) ging het zelfs om enkele honderden paren. Steltkluten komen van nature vooral in de zuidelijke landen voor rondom de Middellandse zee. Door de droogte in die landen is het broedareaal sterk geslonken door het droogvallen van geschikte broedplaatsen. Dat is dan ook de oorzaak (door klimaatverandering) waarom de soort steeds verder is op gaan schuiven noordwaarts.
Moeten we blij mee zijn. In ieder geval is vogelminnend Nederland dat wel met zo'n leuke soort.


12 Mei 2023. Een paartje steltkluten verblijft al een paar dagen op de Hooge Boezem. Ze vertonen territoriaal gedrag. Het vrouwtje liet dit zien door strootjes te werpen wat aan kan tonen dat er nestbouw plaats gaat vinden. Foto's zijn van zeer grote afstand genomen om de vogels niet te verstoren. Foto: 12 mei 2023


12 Mei 2023. De man steltkluut druk aan het voedsel zoeken. Het vrouwtje zat op het nest. 


Hooge Boezem 13 mei 2023. Paartje stelkluut. De eieren worden even geïnspecteerd. Foto: 13 mei 2023.


Hooge Boezem 13 mei 2023. Paartje stelkluut. Na het inspecteren van de eieren wordt er weer verder gebroed.
De man stelkluut  reageerde al op een te dichtbij langs vliegende kauw.
Ook op 19 mei 2023 zat een van de steltkluten nog te broeden op het nest. Foto: 13 mei 2023.
Foto genomen van zeer grote afstand om geen verstoring aan te brengen.


6 juni 2023. Voor het eerst heeft een paartje steltkluten succesvol gebroed op de Hooge Boezem.  Er waren nu nog van de 4 kuikens 3 kuikens over. Foto: 6 juni 2023


6 juni 2023. Voor het eerst heeft een paartje steltkluten succesvol gebroed op de Hooge Boezem.  Er waren nu nog van de 4 kuikens 3 kuikens over waarvan hier 2 exemplaren. Foto: 6 juni 2023


21 Juni 2023. Het ouderpaar stelkluut was inmiddels met de 2 kuikens verkast naar de  grote plas  met flinke stukken plasdras waar veel voedsel was te vinden. Foto: 21 juni 2023


27 Juni 2023. De 2 kuikens (links op de foto) bijna vliegvlug. De ouders steltkluut nog steeds waakzaam en fel tegen mogeljke vijanden. Foto: 27 juni 2023


9 Juli 2023. Twee juveniele stelkluten 1e jaars exemplaren druk voedsel zoekend in de Hooge Boezem.
Zouden het de uitgevlogen kuikens van het paar zijn dat hier heeft gebroed vroeg ik me af.


Fotoalbum: Steltkluut

steltklutenhoogeboezem20apr2022img_932630cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_927322scherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_928330cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_929830cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_930230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem20apr2022img_932230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929030cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929222scherp.jpg
steltkluut20-30-verscherpt.jpg
steltkluut49-25-verscherpt.jpg
steltkluut29-25-verscherpt.jpg
steltkluut22-25-verscherpt.jpg
steltkluut8-25-verscherpt.jpg
steltkluut11-25-verscherpt.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939730cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_947435cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_948230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_946835cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_947635cropscherp-1.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_948135cropscherp.jpg
steltkluutmeerkoethoogeboezem23apr2022img_947035cropscherp.jpg
steltkluutdoovegat3juni2023img_519925scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_517835cropscherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_520225scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_519127scherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_519135cropscherp.jpg
steltkluutmetkuikendoovegat5juni2023img_522235cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_532935cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_533035cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem11mei2023img_478130cropscherp-1.jpg