Plas Sloene


 

 

Plas Sloene is de kleinste plas in het Reeuwijkse Plassengebied en ligt ingeklemd tussen de plassen Ravensberg en plas Broekvelden/Vettenbroek.


Sloeneplas met de Oudeweg waarlangs in langgerekte vorm de oude legakkers. Foto: 29 december 2008


De ruig begroeide voormalige legakkers op plas Sloene zijn een geschikte broedplaats voor o.a. grauwe ganzen. In het voorjaar van 2018 werden 9 nesten geteld. De eieren worden geprikt vanwege de overlast door zomerganzen.

Paartje grauwe gans.


Bouwen langs de Steupel.

Het heeft lang geduurd vanwege alle bezwaren die er waren tegen het gaan huizen bouwen in het grasland langs de Steupel. Wel onder de voorwaarde dat er natuurcompensatie zou moeten komen (ten dele al aangelegd zuidelijk langs de Oudeweg) is uiteindelijk besloten huizenbouw te gaan plegen. Inmiddels is een werkpad (zie foto's hieronder) aangelegd vooruitlopend aan de bouw die dit voorjaar zal gaan beginnen. Om de natuur niet al te veel aan te tasten zullen ook natuurvriendelijke oevers worden aangelegd welke bloemrijk kunnen worden door het inzaaien van streekgebonden moerasplanten.


Diavoorstelling: Plas Sloene en Steupel