Steltlopers en plevierachtigen: Bokje


De meeste mensen kennen de watersnip wel, al is het van het vroegere briefje van 100 euro. Bokjes zijn kleiner dan watersnippen en komen alleen in Nederland voor als trekvogel/pleisteraar in het voorjaar, najaar en winter. Ze hebben een opvallend gedrag. Ze blijven lang zitten en vliegen pas weg als je er bijna op trapt. Bij het wegvliegen zijn ze zwijgzaam, vliegen meestal in een rechte lijn weg en vallen al weer snel in. Ze zoeken hun voedsel graag langs oevers van sloten en moerassen die extensief in gebruik zijn. In agrarische graslanden met een lage waterstand zal je ze niet snel aantreffen. Afgelopen maand had ik 2 waarnemingen, beide exemplaren in reservaten langs gemaaide oevers. Ook in dit geval stootte ik de exemplaren op toen ik er bijna bovenop stond.

Bokjes heb ik ooit heel goed kunnen waarnemen en fotograferen in de winter toen het flink winterde. In Zuid-West Nederland in een slootje dat niet dichtvroor omdat het water brak/zout was door opgestuwde zoute kwel. Onderstaand een klein fotalbumpje. 


Fotoalbum: Bokje