Fotoalbum Watervogels


Bergeend

Bergeenden komen steeds meer voor in de Groene Hart polders rond Reeuwijk-Bodegraven en Gouda in vergelijking met vroeger. Er broeden inmiddels al tientallen paren. De  Middelburgse- en Tempelpolder bij Reeuwijk Dorp doen het daarbij heel goed. Niet alleen als broedvogel maar het gehele jaar verblijft er een flink aantal bergeenden. Soms oplopend tot wel meer dan 50 stuks. Waarom die aantallen daar permanent verblijven is te verklaren door de zoute kwel in deze polders. De bergeend is van nature een kustvogel en heeft een duidelijke voorkeur voor zilte milieus. Daar voldoet de Middelburgse polder aan door de hoge kweldruk met zilt-zout grondwater. Ook de tureluur profiteert daar van en zelfs de kluut. Nu is de kluut als broedvogel uit de Middelburgse polder verdwenen maar rond 1980 heb ik bij een weidevogelkartering hier nog vijf paartjes geteld.

Een andere polder waar de laatste jaren meerdere paren bergeenden broeden is de polder Stein Noord zuidelijk van de Reeuwijkse Plassen. Bij het uitvoeren van een gruttoalarmtelling op 12 mei 2012 kwam ik vier paar bergeenden tegen met kuikens. Een van die paren had hele jonge kuikens die niet ouder waren dan een dag of zo. 

Bergeenden broeden bij voorkeur in in holen. In het duingebied zijn konijnenholen favoriet. Helaas is het aantal konijnen in de duinen sterk afgenomen, en daarmee de beschikbaarheid van geschikte broedplaatsen. De bergeenden in het poldergebied doen het anders. Zij broeden in hoogopgaande dichte vegetaties, onder riet- en andere gewashopen en zelfs is het broeden geconstateerd onder een roeiboot die uit het water was gehaald en op zijn kop lag.Krakeend


Kuifeend


Krooneend


MeerkoetSmient


Tafeleend


Wilde eend


Bovenstaande pagina wordt regelmatig bijgewerkt met nieuw fotomateriaal