Kolgans
Kolganzen als wintervogel sinds de jaren 90 in Reeuwijkse polders.


 

 

 

De laatste jaren bevolken steeds meer ganzen de graslandpolders die ten oosten, zuiden en noorden van de Reeuwijkse Plassen liggen. Grauwe ganzen, brandganzen, canadaganzen, kolganzen, rietganzen, indische ganzen, soepganzen en hoewel geen echte ganzensoort, nijlganzen. Toenemend als broedvogel dan wel als wintergast. In deze vertelling aandacht voor de kolgans.


JANUARI 2006
Kolganzen zijn echte winterganzen. Ze broeden in Noord-Europa en Eurazië. Na de broedtijd zakken ze met hun jongen af naar het zuiden. Vele honderdduizenden kolganzen brengen de wintermaanden door in West-Europa.  In de omgeving van de Reeuwijkse Plassen zag je er tot zo'n 15 jaar geleden maar weinig aan de grond, maar daar is verandering in gekomen. De trekbaan van winterganzen waaronder dus ook de kolgans loopt  over het Plassengebied en op sommige dagen vliegen er duizenden exemplaren langs van noord naar zuid of precies  andersom. Een aantal jaren terug kwamen er alleen maar bij uitzondering in het Reeuwijkse grote groepen kolganzen aan de grond. B.v. als de graslandpolders 's winters in het Groene Hart sneeuwvrij bleven terwijl er in Friesland wel veel sneeuw was gevallen waardoor ze verdreven werden vanwege voedselgebrek.
Daar is veel in veranderd. Wellicht onder invloed van de aanwezigheid van vele honderden (zomer)grauwe ganzen die het hele jaar in Reeuwijk te vinden zijn en er ook broeden. Afgelopen winter 2006/2007 hebben in de polder Reeuwijk ten zuiden van de A-12 een aantal weken lang > 1250 kolganzen gefoerageerd. En ook de afgelopen weken ongeveer vanaf eind november 2005 tot begin Januari 2006 waren er weer verschillende flinke groepen kolganzen, bestaande uit een totaal van 500 tot 1000 vogels, aanwezig. De ganzen hielden zich op  in de buurt van groepen grauwe ganzen en pendelden regelmatig heen en weer tussen verschillende  graslandpolders aan de oost- en zuidkant van de Reeuwijkse Plassen.


Fotoboek: Kolgans


Februari 2006        Steeds meer kolganzen in polders rond
                                                                                                 de Reeuwijkse Plassen

Groepje kolganzen en een grauwe gans.

Kolganzen zijn echte winterganzen. In de omgeving van de Reeuwijkse Plassen zag je er 20 jaar geleden maar weinig aan de grond. De trekbaan loopt wel over het Plassengebied en op sommige dagen vliegen er duizenden exemplaren langs van noord naar zuid of precies  andersom. Tot voor kort kwamen er alleen maar bij uitzondering grote groepen kolganzen aan de grond. B.v. als de graslandpolders 's winters in het Groene Hart sneeuwvrij bleven terwijl er in Friesland wel veel sneeuw was gevallen waardoor ze verdreven werden vanwege voedselgebrek. Toch lijkt er iets aan het veranderen te zijn. Wellicht onder invloed van de aanwezigheid van vele honderden grauwe ganzen die het hele jaar in Reeuwijk te vinden zijn en er ook broeden. In de afgelopen winter van 2005/2006 hebben in de polder Reeuwijk ten zuiden van de A-12 een dikke twee weken lang > 1000 kolganzen gefoerageerd. En ook de afgelopen week was er een groep van ruim 200 kolganzen aanwezig in dezelfde polder. De ganzen zaten  in de buurt van een grote groep grauwe ganzen.