Fotoalbum planten: sloot en plas


Watergentiaan: fotoalbum

Is watergentiaan al een betrekkelijk zeldzame waterplant in het Groene Hart rond Reeuwijk/Gouda, een familie knobbelzwaan zwemmend tussen watergentianen in bloei fotograferen is eigenlijk nog zeldzamer. Maar dat lukte wonderwel en in het bijzonder dankzij de boer, eigenaar van het land, die het geen probleem vond dat ik de knobbelzwanen tussen de watergentiaan kwam fotograferen. Watergentiaan tref je alleen aan als de ondergrond kleiig is. Op pure veengronden ontbreekt de soort. Ik weet uit mijn jarenlange  waarnemingen dat de soort rond Gouda/Reeuwijk maar mondjesmaat voorkomt. Dat zijn onder meer een paar polders in de Krimpenerwaard die grenzen aan de rivieren de Hollandse IJssel en Lek en de Hooge Boezem bij Haastrecht. 


Waterteunusbloem(ludwigia grandiflora (Michaux) &Greuter & Burdet.)September 2016. Een snel oprukkende exoortsoort.

Eerst meende ik van afstand te maken te hebben met de vondst van de in bloei staande waterplant watergentiaan, maar ik miste de ronde bladeren die zo kenmerkend zijn voor die soort. Groeide in een dijksloot langs de Steinse dijk tegen de stadswijk Goverwelle nabij de Willenskade tezamen met o.a. gewoon blaasjeskruid en kikkerbeet. Had deze exootsoort tot op heden nog niet eerder gezien in het gebied van het Reeuwijkse-Goudse Groene Hart. De waterteunisbloem is inheems in grote delen van Zuid-Amerika evenals  de Amerikaanse staat Florida. Het is in Nederland een ongewenste exoot die voor problemen kan zorgen. Daarom wordt aangeraden de waterplant volledig te verwijderen wanneer deze aangetroffen wordt. Waarschijnlijk zijn de planten afkomstig van in de natuur weggegooide vijverplanten. De waterplant werd tot voor enige jaren verkocht in tuincentra, maar vanwege de grote problemen die de plantensoort veroorzaakt door dichtgroeiende waterwegen en afwateringssloten is de verkoop tegenwoordig verboden.

In overleg met boer Hoogeveen, deels eigenaar van de sloten waar de planten groeien, is besloten om contact op te nemen met het Waterschap de Gouwelanden. Men kwam na de melding al snel langs om de boel in ogenschouw te nemen samen met een aannemer die de plantenmassa inmiddels heeft verwijderd.


Close up van waterteunisbloem.


Overzicht van de groeiplaats van waterteunisbloem. Opvallend is dat deze waterplant zich zo snel en explosief uitbreidt. Twee weken geleden zag ik nog maar enkele exemplaren in de sloot en nu al zijn delen van die sloot bijna volledig begroeid. 


Waterteunisbloem wortelt in de oeverzone. De plant vormt matten die op het wateroppervlak drijven en die tot 80 cm boven het oppervlak kunnen uitsteken. Heeft grote gele bloemen in de bladoksels van de bovenste bladeren van de recht opgaande stengels die boven het water uitsteken. De plant is overblijvend. Het verwijderen van de planten moet wel uiterst zorgvuldig gebeuren, want elk stukje afgebroken stengeltje gaat weer opnieuw groeien. 


Een paar dagen na de melding aan het Waterschap is alle waterteunisbloem verwijderd. Met de maaiboot en met de hand om er maarvoor te zorgen dat alle planten en plantdelen worden verwijderd.


Waterviolier: fotoalbum


NOG IN BEWERKING