Steltlopers en plevierachtigen


Fotoalbum: BokjeKlik op foto


Fotoalbum: Bontbekplevier


Fotoalbum: Bonte strandloper


Fotoalbum: Bosruiter


Fotoalbum: Drieteenstrandloper


Fotoalbum: Goudplevier


Fotoalbum: Groenpootruiter


Fotoalbum: Grutto

Klik op foto


Fotoalbum: Kanoetstrandloper


Fotoalbum: Kemphaan

Klik op foto


Fotoalbum: Kievit

Klik op foto


Fotoalbum: Kleine plevier


Fotoalbum: Kleine strandloper


Krombekstrandloper


Poelruiter


Fotoalbum: Rosse grutto


Fotoalbum: Steltkluut

steltklutenhoogeboezem20apr2022img_932630cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_927322scherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_928330cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_929830cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_930230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem20apr2022img_932230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929030cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929222scherp.jpg
steltkluut20-30-verscherpt.jpg
steltkluut49-25-verscherpt.jpg
steltkluut29-25-verscherpt.jpg
steltkluut22-25-verscherpt.jpg
steltkluut8-25-verscherpt.jpg
steltkluut11-25-verscherpt.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939730cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_947435cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_948230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_946835cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_947635cropscherp-1.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_948135cropscherp.jpg
steltkluutmeerkoethoogeboezem23apr2022img_947035cropscherp.jpg
steltkluutdoovegat3juni2023img_519925scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_517835cropscherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_520225scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_519127scherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_519135cropscherp.jpg
steltkluutmetkuikendoovegat5juni2023img_522235cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_532935cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_533035cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem11mei2023img_478130cropscherp-1.jpg

Strandplevier


Fotoalbum: Temmincks strandloper


Fotoalbum: Tureluur

Klik op foto


Fotoalbum: Watersnip

Klik op foto


Fotoalbum: Wulp


Fotoalbum: Zilverplevier


Fotoalbum: Zwarte ruiter

Klik op foto