Weidevogelbescherming en het gebruik van drones


Ook voor het beschermen van weidevogelnesten worden steeds nieuwere methodieken en technieken bedacht zoals het gebruik van drones. Ik sprak onlangs een vrijwillige weidevogelbeschermer die enige ervaring heeft met het gebruik ervan. De ervaring tot nu toe leert dat het gebruik voor het opzoeken van nesten goed werkt,  maar dat er wel randvoorwaarden zijn om optimaal resultaat te krijgen.

Het tijdstip is belangrijk. Vroeg in de ochtend als de zon nog niet schijnt en het gras nog bedauwd is geeft de beste resultaten. Op latere tijdstippen geeft de warme zonneschijn op het gras nogal wat onjuiste informatie volgens de vrijwilliger. Het meelopen in het veld om de geconstateerde waarnemingen te controleren is belangrijk, want de drone reageert op warmte en hazen, (bovengrondse) muizen, jonge haasjes zelfs een warme hazenkeutel en levende maden in een hazenkadaver worden geregistreerd.

Hoewel de ontwikkeling en het gebruik van drones voor dit specifieke veldonderzoek nog maar in de kinderschoenen staat zijn resultaten bemoedigend was het oordeel van de vrijwilliger die al jaren aan weidevogelbescherming doet in polders zuidelijk van Haastrecht.


 

 

Drones een goed hulpmiddel maar geen redmiddel

Het gebruik van drones om meer effectief weidevogelnesten te vinden is een prachtig nieuw hulpmiddel. Een drone werkt via Gps-coördinaten en nesten kunnen relatief nauwkeurig worden bepaald (<2m). Nesten worden gedetecteerd met een infraroodcamera (thermische camera). Met een drone kan grofweg 30-40 hectare per uur afgezocht worden.

De drone kan sneller dan een mens meer nesten opsporen zonder de vogels te verstoren, zonder (geur)sporen achter te laten. Er kan in kortere tijd een veel groter gebied afgezocht worden en de kans op predatie wordt verkleind. Door de inzet van drones houden vrijwilligers tijd over omdat ze minder tijd kwijt zijn aan het lokaliseren van de weidevogelnesten. Hierdoor is er meer tijd over voor monitoring en andere vormen van bescherming

 


Maar het lost niet het andere probleem op en dat is voldoende kuikenoverleving om de broedpopulaties op peil te houden. Daarvoor zijn andere maatregelen nodig zoals kruidenrijk geschikt kuikenland en voldoende oppervlakte uitgesteld maailand. Dat besef begint overigens ook binnen de agrarische wereld steeds meer door te dringen.


Boven: alarmerende kievit

Onder: nest van kievit

Boven: alarmerende grutto

Onder: grutto broedend op nest

Boven: alarmerende tureluur

Onder: nest van tureluur


Boven: nest van grutto