Nieuwsbrief Febr/Mrt 2020


Fotoalbum: Nieuwsbrief Februari 2020

grotezaagbekvrouwrwkplasbroekvelden7mrt2020IMG_250835cropscherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251030cropscherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251130cropscherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251330cropscherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251425cropscherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251920scherp.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_252225cropscherp.jpg
brandganzenkolganzenrwkpldrrwk7mrt2020IMG_249320scherp.jpg
brandganzenkolganzenrwkpldrrwk7mrt2020IMG_249720.jpg
brandganzenkolganzenrwkpldrrwk7mrt2020IMG_250020scherp.jpg
brandganzenrwkpldrrwk9mrt2020IMG_2555IMG_255620scherp.jpg
brandganzenrwkpldrrwk9mrt2020IMG_2555IMG_258420scherp.jpg
krooneendenwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_252930cropscherp.jpg
krooneendenzomertalingwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_253020scherp.jpg
krooneendwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_255220scherp.jpg
zomertalingwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_253520scherp.jpg
zomertalingwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_254120scherp.jpg
zomertalingwoerdreeuwijkpldrstein28mrt2020IMG_253720scherp.jpg
grauwegansopnestrwkplassloenoudeweg9mrt2020IMG_261020scherp.jpg
kuifeendwoerdrwkplassloenoudeweg9mrt2020IMG_261820scherp.jpg
knobbelzwaanenkoerwkoudeweg9mrt2020IMG_259925cropscherp.jpg
scholekstersgroeprwkpldrrwk9mrt2020IMG_2555IMG_257920scherp.jpg
scholekstersgroeprwkpldrrwk9mrt2020IMG_258725cropscherp.jpg
benschopperboezemweidevogelblok23mrt2020IMG_270020scherp-1.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_271120scherp-2.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_271420scherp-3.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_273220scherp-2.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274520scherp-1.jpg
benschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_277320scherp-2.jpg
gruttogroepkievitvliegendbenschopperboezemzuidelijkTiendweg23mrt2020IMG_274235cropscherp-1.jpg
krwrdpldrveerstalblokrondweg22mrt2020IMG_269820-1.jpg
krwrdpldrveerstalveerstalblok22mrt2020IMG_269720-1.jpg
krwrdpldrveerstalveerstalblok22mrt2020IMG_269320-1.jpg
grauweganzenrwkpldrsluipwijkveenput25mrt2020IMG_279420scherp.jpg
maartsviooltjerwkkippenkade25mrt2020IMG_278920scherp.jpg
maartsviooltjerwkkippenkade25mrt2020IMG_2789IMG_279020scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdkippenkade25mrt2020IMG_278120scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdkippenkade25mrt2020IMG_278420scherp.jpg
rwkplassgravekooplangskippenkade25mrt2020IMG_278520scherp.jpg

Eerste paar grauwe ganzen met kuikens gezien op 25 maart 2020.

Die waren er vroeg bij.
Paartje grauwe ganzen met twee kuikens zwemmend op de Enkele Wierike nabij de watermolen.
Foto: 25 maart 2020


Voorjaar 2020. Gruttoverzamelplaatsen rond Gouda/Reeuwijk

In het voorjaar tot nu toe (25 maart 2020) viel op dat er op de Hooge Boezem bij Haastrecht veel meer grutto's overdag aanwezig waren en kwamen slapen dan in voorgaande jaren. Zeker t.o.v. bekende gebieden met gruttoverzamelplaatsen als het Weegje, Voorofsche polder en de polder Stein Noord. Daar is de laatste jaren sprake van afnemende aantallen. Wat de oorzaak/oorzaken daarvan zijn is deels bekend.

Bij het Weegje speelt dat de verzamelplaats steeds meer  ingeklemd raakt tussen alsmaar verdergaande  bebouwing. Het steeds onrustiger worden is haast wel zeker de reden waarom de aantallen in de loop der jaren daar fors zijn afgenomen.  De afname is fors. Van enkele duizenden exemplaren enkele jaren terug naar nu nog maar met een geteld maximum van 500-600  exemplaren.

 

De Voorofsche polder bij Boskoop (beheer Stichting Zuid-Hollands Landschap) is naast een belangrijk broedgebied voor grutto's ook belangrijk als gruttoverzamelplaats in het vroege voorjaar. De hier op de plasdras overnachtende grutto's nemen in de loop van maart toe hetgeen w.s. te maken heeft dat steeds meer grutto's in of vlakbij hun broedgebieden gaan overnachten.  Begin maart was op de plasdras in de Voorofsche polder een piektelling van 600 grutto's.

Voor de polder Stein wordt het afnemen van de aantallen vrijwel zeker veroorzaakt door de zeer gunstige terreinconditie van de Hooge Boezem in de vorm van geschikte plasdras, openheid en het rustige karakter van dat recentelijk gemaakte natuurgebied. De gruttoaantallen die op de plasdras in Stein plegen te overnachten de laatste jaren laten een dalende trend zien. Pas in de loop van maart namen de dit voorjaar op de plasdras verblijvende gruttoaantallen toe in Stein met een aantal van 256  exemplaren op 11 maart 2020. Maar dat was overdag. Welke aantallen komen overnachten hetgeen te controleren is door het ontbreken van late avondtellingen is minder goed bekend. Wel constateerde SBB-beheerder Peije 't Lam dat in de vroege ochtend van 26 maart 2020 een grote groep wulpen aanwezig was tezamen met een flink aantal grutto's, terwijl er ook 6 grote zilverreigers als groep bij de plasdras zat.

De Hooge Boezem wordt steeds belangrijker als gruttoverblijfplaats. 11 maart 2020 tijdens een avondtelling in het halfschemer om 19.15 uur telde ik zelfs rond de 1400 grutto's die hier gingen overnachten. De Hooge Boezem is daarnaast ook een belangrijke rust- en slaapplaats voor scholeksters, kieviten, wulpen en soms ook voor meeuwen .

 

 

 

Grutto's op het moerasdeel van de Benschopper Boezem. Foto: 23 maart 2020

 

 

 

Invallende grutto's op het deelgebied polder Hoonaard (onderdeel Benschopper Boezem). Foto: 23 maart 2020.


14 Maart 2020 verbleven net na het middaguur een 160-tal grutto's op de plasdras in polder Stein


De Hooge Boezem is niet alleen voor grutto's belangrijke als verzamel/slaapplaats. Ook enkele honderden wulpen gebruiken dit gebied als rust/slaapplaats in voor- en najaar.


Polder Oukoop in Reeuwijk

Fotografisch beelden van de natuurontwikkeling


Onderzoek

Als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer volg ik de biologische ontwikkelingen al vanaf het moment dat de ingrepen zijn uitgevoerd. Daarvoor zijn broedvogelkarteringen uitgevoerd met name toegespitst op de aantalsontwikkeling van weidevogels. Ook is er globaal gekeken welke veranderingen er plaats vinden in de plantenwereld.

 

Daarnaast  wordt het gebied fotografisch gevolgd waarbij alle percelen waar ingrepen zijn uitgevoerd periodiek worden vastgelegd met als doel om een goed beeld te krijgen van de landschappelijke veranderingen die plaats vinden.

 

Onderstaand een fotoimpressie gemaakt per perceel uitgevoerd van noord naar zuid. De exacte locatiebepaling is verwerkt in de bestandsnaam.

Uitvoer natuurontwikkeling

De polder Oukoop is in 2017 flink op de schop gegaan. Tussen half Juli en oktober 2017 zijn nieuwe sloten gegraven en oevers geplagd, en verschillende delen van percelen verlaagd zodat ze nat genoeg zouden worden om moerasvorming te laten ontstaan. Een zeer grote klus. Er is ca. 60.000 kuub grond vergraven. De vergraven grond is in het gebied zelf gebleven en werd gebruikt om onvergraven delen van percelen mee op te hogen.

In diverse verlaagde vochtige delen zijn natuurzaden ingebracht en in de zomer van 2018 zijn in de natte oevers wortelstokken van riet  geplant.

Het natuurplan Oukoop is een stukje onderdeel van het realiseren van een natte ecologische zone die loopt vanaf het IJsselmeer tot aan de Biesbosch. Het plan omvat een brede strook grenzend aan de Prinsendijk waar moeras zal gaan ontstaan, terwijl de meer westelijk gelegen  gedeelten van de perceeldelen (vroegere huiskavels) grenzend aan de Oukoopsedijk ontwikkeld zullen gaan worden naar bloemrijk grasland met kansen voor weidevogels.


Fotoalbum: 25 maart 2020  polder Oukoop natuurontwikkeling

rwkpldroukoopnrdontwikkelingen25mrt2020IMG_280320scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdontwikkelingen25mrt2020IMG_280520scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdontwikkelingen25mrt2020IMG_280620scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdontwikkelingen25mrt2020IMG_280720scherp.jpg
rwkpldroukoopnrdontwikkelingen25mrt2020IMG_280820scherp.jpg
rwkpldroukoopVanderBundontwikkelingen25mrt2020IMG_281020scherp.jpg
rwkpldroukoopVanderBundontwikkelingen25mrt2020IMG_281120scherp.jpg
rwkpldroukoopVanderBundontwikkelingen25mrt2020IMG_281220scherp.jpg
rwkpldroukoopVanderBundontwikkelingen25mrt2020IMG_281320scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281420scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281520scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281620scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281720scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281820scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_281920scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_282120scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_282220scherp.jpg
rwkpldroukoopVanEijkontwikkelingen25mrt2020IMG_282420scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_282520scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_282620scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_282720scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_282820scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_282920scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_283020scherp.jpg
rwkpldroukoopVanVlietontwikkelingen25mrt2020IMG_283120scherp.jpg
rwkpldroukoopVergunstontwikkelingen25mrt2020IMG_283220scherp.jpg
rwkpldroukoopVergunstontwikkelingen25mrt2020IMG_283320scherp.jpg
rwkpldroukoopVergunstontwikkelingen25mrt2020IMG_283520scherp.jpg
rwkpldroukoopVergunstontwikkelingen25mrt2020IMG_283620scherp.jpg
rwkpldroukoopVergunstontwikkelingen25mrt2020IMG_283720scherp.jpg
rwkpldroukoopzuidelijkveenputtencomplexontwikkelingen25mrt2020IMG_283820scherp.jpg
rwkpldroukoopzuidelijkveenputtencomplexontwikkelingen25mrt2020IMG_283920scherp.jpg
rwkpldroukoopzuidelijkveenputtencomplexontwikkelingen25mrt2020IMG_284020scherp.jpg
rwkpldroukoopzuidelijkveenputtencomplexontwikkelingen25mrt2020IMG_284220scherp.jpg
rwkpldroukoopzuidelijkveenputtencomplexGeukesontwikkelingen25mrt2020IMG_285220scherp.jpg