Nieuwsbrief November/December 2020


Fotoalbum: Nieuwsbrief Nov/Dec 2020


Uitvoering natuurontwikkeling polder Stein Zuid rond
voormalige boezem/Steinse Groen

In het westelijk deel van de polder Stein ligt de voormalige Steinse Boezem en het Steinse Groen. Zo'n 25 jaar geleden aangekocht door de provincie en in beheer bij de Gemeente Gouda. 
Doel van de natuurontwikkeling is het realiseren van een wat robuustere natuurverbinding tussen de polder Stein Noord/Reeuwijkse Plassengebied en polder Bilwijk/Krimpenerwaard, met behoud van de recreatieve functie van het gebied


Dit natuur- en recreatiegebiedje is recentelijk vergroot. Op de nieuwe stukken grasland zijn oevers verlaagd en vernat en de hogere delen van percelen  worden ingezaaid met een kruidenrijk inheems bloemenzaadmengsel. Allemaal gericht om de biodiversiteit te vergroten en kansen te bieden aan minder algemene soorten planten en dieren om zich hier te gaan vestigen.

Onderstaand een foto-impressie van de inmiddels uitgevoerde werkzaamheden.
Meer lezen over de historie?

Klik op:

voormalige boezem in de polder stein

Het werk is begonnen. Natuurontwikkeling rond de voormalige boezem in de polder Stein Zuid. 12 November 2020 is men begonnen met het plaggen en afschuinen van oevers op een perceel aangrenzend aan het loofbos dat is ontstaan na het plaggen van een perceel grasland. Foto: 14 november 2020


Fotoalbum: Uitvoering natuurontwikkeling polder Stein Nov 2020

natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart20nov2020IMG_953220scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_904520scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_904620scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_904720scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_904920scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905120scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905220scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905320scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905820scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905520scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905620scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_905720scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_906020scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart12nov2020IMG_906120scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart14nov2020IMG_921520scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart14nov2020IMG_921820scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart16nov2020IMG_923120scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_932320scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_932520scherp.jpg
ijsvogelkunstnestnatuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_930120scherp.jpg
ijsvogelkunstnestnatuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_930820.jpg
ijsvogelkunstnestnatuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_930520scherp.jpg
ijsvogelkunstnestnatuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_947820scherp.jpg
HaastrechtsteinzdSteinsegroenijsvogelbroedplaats21aug2021IMG_423520scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_947920scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart19nov2020IMG_948120scherp.jpg
natuurontwikkelingsteinzdrondvoormaligeboezemstart20nov2020IMG_960520scherp.jpg
blauwereigersteinzdsteinsegroen20jan2021IMG_028422scherp.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663625scherp-1.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663725scherp-1.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663825scherp-1.jpg

Een van de twee kunstmatige broedplekken speciaal voor ijsvogels gemaakt.
Foto: 19 november 2020.

IJsvogel als broedvogel
In 2019 hebben langs het gekanaliseerde deel van de Hollandse IJssel tussen Gouda en Hekendorp twee paartjes ijsvogel gebroed. In stukjes kleiige oever die toen nog niet beschoeid waren maar waar later wel beschoeiing is aangebracht. Het maken van kunstmatige broedplaatsen voor ijsvogels kan een stimulering zijn. In totaal zijn er in het Steinse Groen nu drie kunstmatige broedplaatsen gemaakt.
Het afwachten is nu op het eerste broedgeval in 2021.  

Ijsvogel loerend op een prooi bij een polderinlaat bij het oude gemaal in Stein. Foto: Winter 2017


Hogere winterwaterstand moerasdeel Benschopper Boezem bij Hekendorp

Rustende grutto's op de Benschopper Boezem waartussen ook diverse IJslandse grutto's. Foto: voorjaar 2002.

Meer lezen over de
Benschopper Boezem?
Klik op:

Cultuurhistorie Benschopper Boezem

Momenteel staat een groot deel van het moerasdeel van de Benschopper Boezem onder water. Het afgelopen voorjaar was de waterstand wat lager waardoor een deel van het moeras afwisselend plasdras stond hetgeen vooral gunstig was voor trekvogels als steltlopers en plevierachtigen. De niet onder water staande delen waar veel pitrus groeit zijn gemaaid en een gedeelte in het zuid-westen liggend is ongemaaid moeras waar de laatste jaren flinke aantallen grauwe ganzen plegen te broeden. 

Ontwikkeling als Gruttoverzamelplaats

In het verleden heeft de Benschopper Boezem verschillende jaren een uiterst belangrijke functie  gekend voor grutto's als gruttoverzamelplaats in het vroege voorjaar en na de broedperiode. Na het uitvoeren van grootschalige natuurontwikkeling rond 2000 was een plasdrasgebied ontstaan. Grote aantallen grutto's kwamen hier slapen waaronder in het voorjaar ook flinke aantallen IJslandse grutto's.
Door het geleidelijk dichtgroeien met steeds meer moerasvegetatie verloor het gebied zijn aantrekkelijkheid als gruttoverzamelplaats en verkasten de grutto's naar andere aantrekkelijke gebieden in de omgeving zoals de polder Stein Noord en de Hooge Boezem.
Het is nu afwachten of grutto's toch weer gebruik gaan maken van het moeras als gruttoverzamelplaats nu de terreincondities weer zijn verbeterd.


11 Juni 2002 was  een absolute topavond v.w.b. de aantallen grutto's die  in het moerasdeel van de
Benschopper Boezem kwamen slapen.
  


Situatie 10 december 2020

Situatie 10 december 2020


Afgebrande vogelkijkscherm plas Broekvelden opnieuw opgebouwd

 

 

Vogelkijkscherm Lecksdijk
Het in juni 2020 afgebrande vogelkijkscherm langs de plas Broekvelden (Lecksdijk) is opnieuw opgebouwd. Het vorige scherm, wat van hout was opgebouwd en ook een houten vloer had,  is afgelopen juni afgebrand. Daarmee ook de fraaie schilderingen van vogels op de plas, die vogelaar Dorus Duits in de loop der jaren had gemaakt.

Mede door het initiatief van Dorus Duits, de inzet van het het Dorpsteam Reeuwijk/Bodegraven en de Gemeente Reeuwijk/Bodegraven, het krijgen van particuliere donaties, het maken van een ontwerp en uitvoering door MVL metaalwerken en de hulp van  loonwerker Cor Vonk is het gelukt om het vogelobservatiepunt te herstellen op dezelfde plek. Geweldig dat het gelukt is. Ook zullen weer op de nog te maken luikjes panelen worden aangebracht met schilderingen van vogelsoorten die regelmatig op de plas te zien zijn.

Vogelkijkscherm Bosmankade
Er staat langs plas Broekvelden nog een 2e vogelkijkscherm. Dit vogelkijkscherm is zo gemaakt  dat natuurliefhebbers/recreanten met een rolstoel of scootmobiel er ook gebruik van kunnen maken. Het kijkscherm staat op de vroegere fundering van het gemaal aan de Bosmankade.  Hier zijn diverse schilderingen van Dorus Duits en en kunstschilder Wil Baas  te bewonderen.

Natuurwaarden
Plas Broekvelden en Vettenbroek is aangewezen als Natura-2000 gebied. De plas is Vogelrichtlijngebied voor de doelsoorten kleine zwaan, smient, krakeend en slobeend en een uiterst belangrijk rustgebied voor de genoemde vogelsoorten.


 

 

 

 

 

 

Meer lezen over de
landschappelijke-, natuur- en vogelkundige ontwikkelingen van plas Broekvelden & Vettenbroek?

Klik op:

Het afgebrande vogelkijkscherm in Juni 2020


Het vernieuwde vogelkijkscherm gefotografeerd vanaf de Kooidijk. Foto: 19 dec 2020.
Met op de voorgrond een groepje smienten.


Het volledig vernieuwde ijzeren vogelkijkscherm met betonnen ondergrond. Nu volledig hufterproef om vernieling te voorkomen.
Foto: 19 december 2020


Fotoalbum: Vogelkijkscherm plas Broekvelden Lecksdijk


Fotoalbum: Vogelkijkscherm plas Broekvelden Bosmankade