Nieuwsbrief December 2018

Foto's van de maand:
Geoorde futen op de Surfplas Reeuwijk

Drie van de zes geoorde futen in winterkleed, die op 18 december 2018 op de Surfplas in Reeuwijk aanwezig waren. Verder ook aanwezig een kuifduiker in winterkleed en een roodkeelduiker. De lichtomstandigheden jammer genoeg waren beroerd, sombere weersomstandigheden.


Fotoalbum: December 2018


De droogte van 2018 en de vogelkundige ontwikkelingen in 2018
op de plasdras in de polder Stein

De drie draspercelen in de polder Stein Noord hebben een moeilijk jaar achter de rug in de zin dat door de langdurige droogte in het late voorjaar en zomer het vrijwel onmogelijk was om de drie percelen plasdras te houden. Ook het oppompen van water ging maar moeizaam door het extreem warme weer en de grote verdamping daardoor. Het heeft  tot gevolg gehad dat alleen het middelste perceel nog enigszins plasdras kon worden gehouden door een aantal keren water op te pompen.
In het voorjaar was dat probleem gelukkig nog niet gaande en opnieuw bleek dat  de drie plasdras percelen een belangrijke vogelkundige waarde hebben, als gruttoverzamelplaats in het vroege voorjaar en na de broedperiode, voor trekvogels als tijdelijk voedselgebied, en als rust- en voedselgebied voor broedende weidevogels met hun kuikens.

Meer lezen over de plasdras 2018

KLIK HIER

Plasdras (middelste) in de polder Stein op 15 december 2018 met tegenlicht en knobbelzwanen.


Nieuw fotoboek: Zeggen

Zegge is een geslacht van kruidachtige planten met een grasachtige groeivorm, behorend tot de cypergrassenfamilie. In Nederland komen er ongeveer 60 soorten van voor waarvan ook een flink aantal in het Groene Hart rond Gouda/Reeuwijk. Er zijn zeggesoorten die vooral op schrale onbemeste gronden voorkomen, maar die zijn de laatste 40 jaar fors afgenomen en het voorkomen ervan beperkt zich thans vrijwel tot reservaten waar het beheer speciaal is afgestemd. Het gaat dan om soorten als vlozegge, blonde zegge, sterzegge en zeegroene zegge. Zeggesoorten die gebonden zijn aan wat meer voedselrijke (mesotroof)  vochtige tot natte bodems komen nog wel vrij algemeen voor, maar dan alleen maar op vochtige (extensief bemeste)  plekken hetgeen meestal de oevers langs slootkanten of vochtige graslanden zijn.
Het determineren van zeggen kan lastig zijn vanwege de soms zeer kleine verschillen tussen soorten en de kruisingen die soms plaatsvinden. Het gebruik van een loupe bij het determineren is dan ook een eerste vereiste. 

Fotoboek zeggen zien?

KLIK HIER


Visotter in het Reeuwijkse Plassengebied

Vondst visotterpoep
13 December 2018 werd door de visotterspecialist Freek Niewold op een steiger bij de plas Klein Vogelenzang uitwerpselen aangetroffen van een visotter. En op 24 december 2018 was dat ook het geval langs de Enkele Wiericke ter hoogte van de spoorlijn Utrecht-Gouda(Hans Blom). Het lijkt er nu toch op dat de visotter zich definitief aan het (her)vestigen is bij het Reeuwijkse Plassengebied.

Nu maar afwachten op de 1e waarneming van een levende visotter zelf.

Onder en boven: Uitwerpselen van een visotter gevonden op een steigertje bij de plas Klein Vogelenzang. Goed te onderscheiden zijn visschubben en visgraten. Foto: 24 december 2018