Nieuwsbrief Januari/Februari 2021


Beginnend voorjaar:
De eerste 29 grutto's op 16 februari 2021 bij de Benschopper Boezem

Het lijkt er wel op dat onze Nederlandse grutto's wisten dat er begin  februari een week van forse vorstperiode gaande was in Nederland. Vanaf 14 februari ging het weer flink dooien en al snel daarna ( 16 februari) liet zich een groepje vliegende 29 grutto's bij de Benschopper Boezem zien teruggekeerd uit hun Zuid-Europese winterkwartier. Ook op de Hooge Boezem arriveerden op die zelfde dag al 65 grutto's.


 Gebied                                                                   Hooge Boezem                                                               Benschopper Boezem
16 februari 2021                                    65 (zittend op het ijs tussen smienten)                            29 vliegend/cirkelend boven gebied
18 februari 2021                                    23 (voedsel zoekend op ontdooid geïnundeerd grasland)
19 februari 2021                                    55 (slapend/uitrustend op slikplaat)
20 februari 2021                                   145 (slapend/uitrustend op slikplaat)
22 febr2021                                           192 (slapend/uitrustend op slikplaat), +95 scholeksters + 70 grutto's + 80 wulpen


Hooge Boezem bij Haastrecht. Een groep van zo'n 25 grutto liep druk voedsel te zoeken op een grasland wat onder water
was gezet met de watermolen. Foto: 18 februari 2021.


Hooge Boezem bij Haastrecht. Grutto's al mooi in zomerkleed. Foto: 18 februari 2021.


Hooge Boezem bij Haastrecht. Grutto's. Een paar exemplaren nog half in winterkleed. Foto: 18 februari 2021.


19 Februari 2021 verbleef er een groep van 55 grutto's op de Hooge Boezem. Regelmatig met de kop tussen de veren. Waarschijnlijk nog steeds bijkomend van de lange reis vanuit Zuid-Europa.  


Ook scholeksters lieten zich na de strenge vorstperiode al weer snel zien ter voorbereiding op het broedseizoen in het
poldergebied rondom de Hooge Boezem. Twee kokmeeuwen vertoonden al de eerste aarzelende balts. Op de Hooge Boezem
broeden een paar honderd kokmeeuwen.  Foto: 19 februari 2021.


Fotoalbum: Nieuwsbrief Jan/Febr 2021

kerkuilinschuuromgevingRwk12jan2021IMG_015422scherp.jpg
kerkuilinschuuromgevingRwk12jan2021IMG_014025cropscherp.jpg
kerkuilinschuuromgevingRwk12jan2021IMG_014720scherp.jpg
oudewaterboerderiijpldrruigeweideFM27jan0903225.jpg
LeimuidenVriesekoopschepolderFM26jan0908625.jpg
streefkerkwatermolenaalscholversopwieken1.jpg
ommenkasteeldelaer.jpg
RWK-plasbroekvelden-naderendebui-FM31juli07001scherp30.jpg
rwkgroothekendorpseboezemkrtHHR18eeeuw-1.jpg
rwkgroothekendorpseboezemtopkrt19eeeuw.jpg
rwkgroothekendorpenkelewierickesluys1krtHHR.jpg
bandheidlibel-vrouwtje-.jpg
winterakonietlandgoedlinschoten15jan2021IMG_019220scherp.jpg
landgoedlinschotenkoeblaarkoppenhaardijk15jan2021IMG_020320scherp.jpg
landgoedlinschotenkoeblaarkoppenhaardijk15jan2021IMG_019820scherp.jpg
landgoedlinschotenhaardijkboerderijBB15jan2021IMG_019620scherp.jpg
landgoedlinschotenhaardijk15jan2021IMG_021220scherp.jpg
landgoedlinschotenhaardijk15jan2021IMG_021020scherp.jpg
landgoedlinschotendoodhouthaardijk15jan2021IMG_021820scherp.jpg
landgoedlinschoten15jan2021IMG_019420.jpg
gdaoostpolderenspoorbrug14jan2021IMG_018920scherp.jpg
houtduifindetuinGda20jan2021IMG_025820scherp.jpg
houtduifindetuinGda20jan2021IMG_026320scherp.jpg
meerkoetenrwkpldrsteinzd18jan2021IMG_024320scherp.jpg
meerkoetenrwkpldrsteinzd18jan2021IMG_025320scherp.jpg
grotezilderreigersteinzderasmusboerderij26jan2021IMG_052227cropscherp.jpg
grotezilderreigersteinzderasmusboerderij26jan2021IMG_052325cropscherp.jpg
turksetortelindetuinGda27jan2021IMG_053920scherp.jpg
wulpenslaapplaatshoogboezem26jan2021IMG_053522scherp.jpg
blauwereigerrwkpldrstein5febr2021IMG_084020scherp.jpg
blauwereigerrwkpldrstein5febr2021IMG_084220scherp.jpg
haasinlegersteinzuiduiterwaard2febr2021IMG_081625cropscherp.jpg
haasinlegersteinzuiduiterwaard5febr2021IMG_083820scherp.jpg
lampionplantomhulsel5febr2021IMG_083220scherp.jpg
haastrechthuizenvingerlinglocatie5febr2021IMG_083320scherp.jpg
smientenhoogeboezem17febr2021IMG_119823scherp-1.jpg
smientenopijshoogeboezem17febr2021IMG_121120scherp-1.jpg
smientenopijshoogeboezem17febr2021IMG_121222scherp-1.jpg
kolganshoogeboezemhaastrecht19febr2021IMG_127920scherp.jpg
grauweganshoogeboezem17febr2021IMG_119925cropscherp-2.jpg
steinzdboerderijdeGoeijrietgedektinsneeuw9febr2021IMG_106120scherp.jpg
steinzdboerderijdeGoeijrietgedekt17febr2021IMG_122520scherp.jpg

Bosuilen, het zijn vroege broeders

Bosuilen zijn vroege broeders. Sommige paren hebben soms al half januari eieren. Dat zou dit voorjaar ook zo maar het geval kunnen zijn want echt winteren heeft het tot op heden nog niet gedaan.

 

Dit exemplaar heeft een vast plekje en zit onopvallend in de holte van een oude knotwilg in de buurt van het natuurgebied het Weegje. Daar is hij (of zij) vrijwel dagelijks aan te treffen. Slapend, zo af en toe de gesloten ogen wat verder geopend, maar verder stil zittend. Vertrouwend op de schutkleuren en niet reagerend op mensen die langs lopen of vogelaars die de bosuil komen fotograferen.

Het zou zo maar kunnen dat er al een nest in de buurt aanwezig is of dat er binnenkort genesteld gaat worden in de buurt.


Bosuil in knotwilg, dommelend en de ogen half dicht geknepen. Foto: 14 januari 2021.


Bosuil in knotwilg, de ogen even geopend om toch de boel in de gaten te houden. Foto: 14 januari 2021.


Bosuil in knotwilg, hier zelfs even knikkebollend of zou er toch een muisje zich onder de knotwilg bewegen? Foto: 14 januari 2021.


Bosuil broeden graag in knotwilgen die al wat ouder zijn en bruikbare holten hebben om te nestelen. 


Holten die in de loop der jaren zijn ontstaan gebruiken bosuilen en andere holenbroeders graag om te nestelen. 


Cultuurhistorie: Blauwgrasland en nat schraalland rond Gouda-Reeuwijk

Blauwgrasland en nat schraalland is zeer oud boerengrasland. Dit type grasland is echter minder productief en de bodem is heel nat en slap. De graslanden zijn daardoor slecht toegankelijk, ze kunnen 's winters onder water staan maar zullen 's zomers oppervlakkig uitdrogen. Door jaarlijks te hooien blijft het voedselarme karakter behouden. Bemesting vindt er niet plaats. De variatie in de plantenwereld is in dit soort graslanden erg groot. Blauwgraslanden en kleine zeggenvegetaties worden in de botanische wereld tot nat schraalland gerekend. Het hier en daar nog voorkomende dotterbloemhooiland, een voorbeeld ervan is het hooiland van de voormalige boezem in de polder Stein Zuid, wordt ook tot vochtig schraalland gerekend.

Een uitgebreider verhaal over het ontstaan, bedreigingen en welke maatregelen genomen worden om schraalland weer botanisch te herstellen kunt U lezen in de volgende Nieuwsbrief van Maart/April 2021.


Staartmezen in het Steinse Groen op een voerplek

Deze winter zwerft er al een aantal maanden een flinke groep staartmezen door het Steinse Groen. Het gaat om een stuk of 12 exemplaren waaronder ook een paar witkoppige staartmezen. De mezen bezoeken regelmatig tuinen van aanwonenden van het Steinse Groen waar gevoerd wordt voor de vogels. Hun favoriet hapje is kaas valt op Hier zijn ze dan ook veelvuldig te vinden.

Een groepje staartmezen op een voerplek bij een van de woningen die grenzen aan het Steinse Groen. Foto: 30 januari 2021


Binnen dat groepje staartmezen zitten ook enkele witkopstaartmezen. Foto: 30 januari 2021


Roodhalsfuut in winterkleed op de plas Broekvelden

 

 

 

 

 

Meer foto's zien van roodhalsfuut?

 

Klik hier

Roodhalsfuut in winterkleed aanwezig op plas Broekvelden  in het Reeuwijkse Plassengebied. Foto: 5 februari 2021


Surfplas in Reeuwijk: Tjokvolle plas met smienten

 

Meer lezen over smienten op de plas Broekvelden

Een van de belangrijkste rustgebieden (zo niet het belangrijkste) verblijfplaats voor smienten in Zuid-Holland is de plas Broekvelden & Vettebroek, onderdeel van het Reeuwijkse Plassengebied en door de Provincie Zuid-Holland aangewezen als beschermd Vogelrichtgebied. De aantallen die hier overdag verblijven kunnen wel oplopen tot >75.000 exemplaren.
In de korte periode van strenge vorstperiode waarbij een flink pak sneeuw viel was de plas werkelijk vrijwel volledig gevuld was met smienten, met tussen de smienten ook een flink aantal slobeenden en krakeenden. 
Door een dikke sneeuwdek in de graslanden konden de eenden en winterganzen maar hun favoriete  voedsel vinden gras. Smienten bleven daardoor op de plas in afwachting tot de vorst zou afnemen en de sneeuw zou gaan verdwijnen. Misschien hadden ze wel door dat de vorst niet al te lang zou duren want de gehele vorstperiode bleef de plas "afgeladen" met smienten. 

Plas Broekvelden in Reeuwijk, bekend staand als de Surfplas, vrijwel de volledige oppervlakte van de plas bedekt met smienten.
Goed te weten dat deze foto slechts een deel van de plas betreft. Foto: 5 februari 2021


Rammelende hazen in de sneeuw

Ondanks een sneeuwlaagje en een gure harde oostenwind waardoor stuifduinen ontstonden was een 5-tal hazen druk aan het rammelen (baltsen) in een perceel grasland langs de |Hollandse IJssel bij Haastrecht. Maar door de aanhoudende strenge vorst hielden ze er al snel mee op en hielden zich schuil in een hazenleger.  De rustende hazen leken daardoor meer op een molshoop die massaal verschenen op plekken waar mollen huisden. Foto: 7 februari 2021.


Fotoalbum: Sneeuw- en vorstlandschap begin Februari 2021

Haastrechtgereformkerkinsneeuw9febr2021IMG_104420scherp.jpg
haasindesneeuwhaastrechtsteinzduiterwaard7febr2021IMG_099835cropscherp.jpg
haasindesneeuwhaastrechtsteinzduiterwaard7febr2021IMG_100230cropscherp.jpg
hazenindesneeuwhaastrechtsteinzduiterwaard7febr2021IMG_099340cropscherp.jpg
hazenindesneeuwhaastrechtsteinzduiterwaard7febr2021IMG_100422scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_100520scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_100720scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_101620scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_101620scherp-1.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw9febr2021IMG_104020scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_101820scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_102120scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_102220scherp.jpg
steinzdboezemlandinsneeuw7febr2021IMG_102420scherp.jpg
steinzdpolderenslootinsneeuw7febr2021IMG_101420scherp.jpg
steinzdpolderenslootinsneeuw7febr2021IMG_101520scherp.jpg
steinzduiterwrdnwehuizeninsneeuw7febr2021IMG_101020scherp.jpg
rackaschaaphaastrechtsteinzdvoormboezem7febr2021IMG_101220cropscherp.jpg
rackaschaaphaastrechtsteinzdvoormboezem7febr2021IMG_101120scherp-1.jpg
rackaschaaphaastrechtsteinzdvoormboezem7febr2021IMG_101320scherp-1.jpg
rackaschaaphaastrechtsteinzdvoormboezem9febr2021IMG_107720scherp.jpg
rackaschaaphaastrechtsteinzdvoormboezem9febr2021IMG_107620scherp.jpg
benschopperboezemlopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_109220scherp.jpg
benschopperboezemlopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_109420scherp.jpg
benschopperboezemlopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_109520scherp.jpg
benschopperboezemlopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_110320scherp.jpg
benschopperboezemlopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_109720scherp.jpg
lopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_108620scherp.jpg
lopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_108720scherp.jpg
lopikerwrdkeulevaartindesneeuw9febr2021IMG_108220scherp.jpg
lopikerwrdkeulevaarttiendwegindesneeuw9febr2021IMG_108520scherp.jpg
lopikerwrdkeulevaarttiendwegindesneeuw9febr2021IMG_110120scherp.jpg
wildeeendenwakhollIJsselsteinzd10febr2021IMG_110720scherp.jpg
wakmetknobbelzwaanenmeerkoetensteinzdinsneeuw9febr2021IMG_108120scherp.jpg
hoogeboezemwakknobbelzwanen11febr2021IMG_114720scherp.jpg
hoogeboezemwakknobbelzwanenschaatsen11febr2021IMG_116820scherp.jpg
hoogeboezemschaatsen11febr2021IMG_111720scherp.jpg
hoogeboezemschaatsen11febr2021IMG_116120scherp.jpg
hoogeboezemwatermolenschaatsen11febr2021IMG_115220scherp.jpg
hoogeboezemijsinsloten17febr2021IMG_122020scherp.jpg
zanglijstereigentuin14febr2021IMG_118020scherp.jpg