Nieuwsbrief Mei 2019

Foto van de maand

 

Meer lezen over
weidevogels Stein Noord 2019

KLIK HIER

 

 

Meer lezen over
weidevogels polder Oukoop 2019
KLIK HIER

Grutto-ouder van een paartje dat drie kuikens bij zich had. Met onder zich twee kuikens die worden opgewarmd.
Een kuiken besloot om de omgeving te gaan verkennen. Polder Stein Noord (westelijk deel) in Reeuwijk. Foto: 10 mei 2019.
Een 2e paar met twee kuikens had ze al snel verloren door predatie.


Fotoalbum: Nieuwsbrief Mei 2019

waterdriebladgdaheemtuin11april2019IMG_298718scherp.jpg
waterdriebladgdaheemtuin11april2019IMG_297118scherp.jpg
wittekwikstaarthoogeboezem13april2019IMG_319020scherp.jpg
waterhoengdaheemtuin11april2019IMG_296920scherp.jpg
gewonepadparendinslootFM3apr0900620scherp.jpg
groenekikkerreeuwijkFM3mei0805435scherp.jpg
groenekikkerreeuwijkFM6aug0802720scherp.jpg
groenekikker-zittend-FM200350scherp.jpg
zwartezwaanrwkplasbroekvelden28april2019IMG_334330cropscherp.jpg
pijlkruidkersinbloeibermA-12pldrrwk28april2019IMG_329518scherp.jpg
pijlkruidkersinbloeibermA-12pldrrwk28april2019IMG_329718scherp.jpg
groteanemoontuindeclerstr29april2019IMG_337820scherp.jpg
groteanemoontuindeclerstr29april2019IMG_337618scherp.jpg
bosanemoonheemtuin28mrt2019IMG_225218scherp-2.jpg
gewoonbarbarakruidsteinsegroen29april2019IMG_334920scherp.jpg
grauweganzenkuikenshoogeboezem4mei2019IMG_349020.jpg
grauweganzenkuikenshoogeboezem4mei2019IMG_348420scherp.jpg
kievitopnesthoogeboezem3mei2019IMG_340828cropscherp-2.jpg
kokmeeuwkoloniehoogeboezem3mei2019IMG_345220scherp.jpg
krakeendwoerdenvrouwhoogeboezem4mei2019IMG_348018scherp.jpg
krakeendwoerdenvrouwslapendhoogeboezem4mei2019IMG_348318scherp.jpg
krakeendwoerdhoogeboezem4mei2019IMG_347918scherp.jpg
rietzangerhoogeboezem29april2019IMG_338025cropscherp.jpg
rietzangerzanghoogeboezem3mei2019IMG_346530cropscherp-1.jpg
rietgorsvrouwhoogeboezem3mei2019IMG_345430cropscherp-1.jpg
elzenhaantjeparinghoogeboezem4mei2019IMG_350525cropscherp-1.jpg
gruttomanrwkpldrsteinnrdwest7mei2019IMG_365320scherp.jpg
kievitpullisteinzd16mei2019IMG_385135cropscherp.jpg
kievitpullisteinzd16mei2019IMG_384930cropscherp.jpg
kievitkuikenrwkpldrsteinnrdwest7mei2019IMG_365120scherp.jpg
kievitkuikenrwkpldrsteinnrdwest7mei2019IMG_365220scherp.jpg
rwkpldrsteinnrdsteinsekadefluitenkruid9mei2019IMG_369118-1.jpg
rwkpldrsteinnrdhabbenjansenfluitenkruid9mei2019IMG_369020-1.jpg
rwkpldrsteinnrdomgevingsteinsekadefluitenkruid9mei2019IMG_369718-1.jpg
grotecanadagansmetkuikenshoogboezem10mei2019IMG_370218scherp.jpg
grotecanadagansmetkuikenshoogboezem10mei2019IMG_372325cropscherp.jpg
wildeeendsoepeendkuikenshoogeboezem10mei2019IMG_378035cropscherp.jpg
wildeeendsoepeendkuikenshoogeboezem10mei2019IMG_378525cropscherp.jpg
kokmeeuwopnesthoogeboezem11mei2019IMG_379530cropscherp.jpg
visdiefbroedendhoogeboezem11mei2019IMG_379230cropscherp.jpg
zuringwantsrwkoukoopsekade16mei2019IMG_381635cropscherp-1.jpg
gelelisrwksteinscholeksternrdveenputwest17mei2019IMG_392920scherp.jpg
scholeksternestrwksteinnrdhabbenjansen17mei2019IMG_397918scherp.jpg
gelelisrwksteinbrandganzennrdveenputwest17mei2019IMG_396720cropscherp.jpg
gelelisrwksteinbrandganzennrdveenputwest17mei2019IMG_397420scherp-1.jpg
gelelisrwksteinnrdhaagnap17mei2019IMG_401220.jpg
groenegaasvliegheemtuingdsehout24mei2019IMG_491625cropscherp.jpg
fuutmetkuikenrwkkooidijksurfplas23mei2019IMG_483320scherp.jpg

Kleine plevier op een slikveldje bij natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht. Hier broeden sinds de inrichting
van deze voormalige boezem  als wateropvanggebied bij wateroverlast jaarlijks enkele paartjes. Foto: 4 mei 2019


Fotografische blik op een  broedkolonie zwarte sterns  in de Krimpenerwaard

Vrijwel alle zwarte sterns die tegenwoordig in Nederland broeden doen dat op kunstmatige nesten in de vorm van zwarte stern vlotjes. De Natuur- en Vogelwacht Krimpenerwaard houdt zich onder meer actief bezig met het plaatsen van kunstmatige broedplaatsen in de vorm van nestvlotjes. De Krimpenerwaard is landelijk gezien een belangrijk broedgebied voor zwarte sterns. De laatste jaren schommelt het aantal broedparen hier zo rond de 125-175 paar. Voor de 2e wereldoorlog schommelde dat aantal ca. 1930 zo rond de 400 broedparen. In 1975 werden tijdens het uitvoeren van een integrale broedvogelkartering van de Krimpenerwaard 120 broedparen geteld. Deze kartering was speciaal gericht op de weidevogels  en is verschillende jaren uitgevoerd in het kader van de plannen voor herinrichting van de Krimpenerwaard. R.F. den Breejen en F. Mayenburg hebben in die jaren door de hele Krimpenerwaard jaarlijks al  tientallen  nestvlotjes geplaatst omdat de soort sterk onder druk stond.
 

Fotoalbum: Zwarte sternkolonie Krimpenerwaard

Meer lezen over de Krimpenerwaard: KLIK HIER