Nieuwsbrief augustus 2018


Natuurontwikkeling polder Oukoop: riet planten

Het is 31 juli 2018. De polder Oukoop ligt er gortdroog bij door het langdurige mooie weer zonder regenval. Veel van de nieuw gegraven slootlaagten zijn geheel dan wel vrijwel geheel drooggevallen. In de oeverranden/laagten langs de nieuwe sloten worden wortelstokken van de plantensoort riet geplant. Met behulp van een kraantje worden machinaal gaatjes in de bodem gemaakt waarin stukjes wortelstok van ca. 15-20 cm worden gestoken, waarna het gaatje wordt aangetrapt. Ook worden delen waar het riet wordt geplant begaasd om vraat van ganzen te voorkomen. Met een pomp worden de sloten met een erge lage waterstand na het inplanten gevuld tot een nivo waardoor verdroging wordt voorkomen en de wortelstokken verder kunnen gaan wortelen.


Perceel zuidelijk van het veenputtencomplex. In de begaasde delen zijn wortelstokken van riet geplant.
Foto: 31 juli 2018

Meer lezen over de recente natuurontwikkeling in polder Oukoop?

KLIK HIER


Fotoalbum polder Oukoop: riet planten


Paarse gloed over de polder Oukoop van kattenstaart

Op de plaatsen in de polder Oukoop waar eind 2017 natuurzaden zijn ingezaaid beginnen de geplagde oevers
al aardig te kleuren met het paars van kattenstaart.Kolibrievlinder

Bezoek van een kolibrievlinder aan mijn tuin. Foto: 4 augustus 2018.

De vlinderstruik in de tuin bij mijn huis werd dit jaar bezocht door dag- en nachtvlinders, maar toch veel minder dan in voorgaande jaren. Slechts enkele distelvlinders, atalanta's, dagpauwogen en een gehakkelde aurelia zag ik op de bloemen zoeken naar nectar. Kleine en grote koolwitjes waren wel wat algemener. Wellicht zijn de lage aantallen dagvlinders te wijten aan de droogte en het extreem warme weer. De bloemen waren ook veel sneller uitgebloeid daardoor.

De landelijke dagvlindertelling begin augustus 2018 georganiseerd door de Vlinderstichting liet ook zien dat er in Nederland veel minder dagvlinders werden geteld dan in voorgaande jaren het geval was.


Massale aantasting van buxussen door de buxusmot

 

 

 

 

 

Buxusmot op vlinderstruik.
Foto: 12 augustus 2018De buxus is een erg geliefde plant en veel mensen hebben ze in de tuin. Veel buxusplanten in de tuin betekent het ideale buffet voor de buxusmot, want de rupsen van deze mot (nachtvlinder) zijn in staat om in korte tijd alle buxusplanten aan te tasten. In 2015 begon de plaag in Nederland en momenteel ook dus in mijn Goudse woonwijk, waar steeds meer buxushagen volledig kaal worden gevreten door de rupsen van buxusmot. Dat er een plaag gaande is uitte zich ook duidelijk door het grote aantal buxusmotnachtvlinders dat voedsel zocht op de vlinderstruik in mijn tuin. Als ik aan de vlinderstruik schudde vlogen er wel 10-15 stuks op, die al weer snel terugkeerden om nectar te zoeken op de in bloei staande bloemen.

Buxushaag volledig kaal gevreten door rupsen van de buxusmot.


Buxusmotten op vlinderstruik. Foto: 12 augustus 2018


Watersnippen op de Hooge Boezem bij Haastrecht

Het is midden augustus dus begint de trek van vogelsoorten uit de broedgebieden in Noord-Europa, waaronder ook die van steltlopers en plevier al weer aardig op gang te komen. Ook watersnippen beginnen zich steeds meer te vertonen. Uit ervaring weet ik dat veel watersnippen zich overdag schuil houden en zitten te rusten. Ze zijn vooral in de vroege avonduren actief met voedsel zoeken. Ik had het geluk een groepje van 5 watersnippen te kunnen betrappen toen ze druk aan het voedsel zoeken waren op een plasdras staand moerassig stukje bij de Hooge Boezem. Half verborgen en stilstaand achter een hekpaal kwamen de snippen steeds dichterbij en hadden mij niet in de gaten. Het was omstreeks 19.30 uur en de lichtval was perfect voor een hele goede belichting. Een mooie fotoserie was het resultaat.Fotoalbum: Nog meer foto's van watersnippen


16 augustus 2018  Plasdras in de polder Stein in Reeuwijk weer volgepompt

De vogeltrek begint al weer een beetje op gang te komen. De drie plasdras percelen in de polder Stein hebben in Juli-aug drooggelegen, zijn gemaaid en een perceel is bemest met ruige mest. Het middelste perceel is vandaag onder water gezet. Dat zou met een waterpomp van Staatsbosbeheer gebeuren, maar die had al snel mankementen. Ardy de Goey van natuurhoeve Stein is ingesprongen en heeft zijn tractor met waterpomp beschikbaar gesteld om het perceel plasdras te zetten. Het belang van plasdras moge duidelijk zijn. Flinke aantallen trekvogels maken er gebruik van om op hun lange trektocht  voedsel te zoeken. De plasdras in de Stein is tevens een belangrijke gruttoverzamelplaats voor- en na het broedseizoen.

Het viel me op dat er bij de plek waar het water werd opgespoten een blauwe reiger en een kleine mantelmeeuw stonden. Maar zag al snel het waarom. Regelmatig kwamen er met het opgepompte water Amerikaanse rivierkreeften mee die vervolgens werden opgesoupeerd. Zo kwamen ze gemakkelijk aan een maaltje voedsel.


De start om de middelste plasdras in de polder Stein vol te pompen.
Foto: 16 aug 2018

De middelste plasdras in de polder Stein is inmiddels al aardig volgepompt. Foto: 18 aug 2018VOGELTELLINGEN

16 augustus 2018.
17.45 uur.
Blauwe reiger 2
Kievit 35
wilde eend 6
kokmeeuw 30
stormmeeuw 4
kleine mantelmeeuw 1
spreeuw 25
watersnip 2
kemphaan (1ejaars) 2
Witgat 1
Bosruiter 1 
witte kwikstaart 8
Gele kwikstaart 3
boerenzwaluw 20

 

 

18 augustus 2018.
17.50 uur.
Kievit 12
wilde eend 9
kokmeeuw 45
stormmeeuw 8
kleine mantelmeeuw 1
spreeuw 225
 Witgat 1 
witte kwikstaart 35
Gele kwikstaart 3
boerenzwaluw 25

Een van de drie gele kwikstaarten aanwezig op de plasdras.
Foto: 16 aug 2018


 

 

 

 

19 augustus 2018.
17.45 uur.
Kievit 7
wilde eend 23
wintertaling 3
kokmeeuw 15
stormmeeuw 4
kleine mantelmeeuw 2
spreeuw 35
watersnip 2
kemphaan (1ejaars) 1
witte kwikstaart 12
boerenzwaluw 15

Een 1e jaars kemphaan op de plasdras aanwezig op 19 augustus 2018. Opwinding, dacht eerst te maken te hebben met een blonde ruiter, maar toen de vogel wat dichterbij kwam bleek het om een 1e jaars kemphaan te gaan.


3 watersnippen op de plasdras in een nat
begroeid oevertje.

Tussen 20 augustus en 30 augustus 2018 verschillende keren de plasdras bezocht. Wat opviel was dat het was niet erg druk was met vogels, niet met aantallen en ook niet met soorten. Het opgepompte water zakte ook weer vrij snel weg als gevolg van de droogte in de ondergrond (holle grondwaterspiegel) en natuurlijke verdamping.

31 augustus 2018.
18.25 uur.
Kievit 3 
wintertaling 60
Witgat 2 
witte kwikstaart 7
boerenzwaluw 4
Watersnip 5

1 sept 2018.
16.40 uur.
Ooievaar 1
Kievit 7 
wintertaling 3
Witgat 1 
witte kwikstaart 3
boerenzwaluw 4
Watersnip 2
tapuit 1


Ook een ooievaar kwam een kijkje nemen op de plasdras in Stein.
Foto: 1 sept 2018.

Schapenbegrazing op de plasdras in polder Stein.
Foto: 1 september 2018. Het opgebrachte water al weer flink gezakt.


Fotoalbum: Nieuwsbrief augustus 2018