Nieuwsbrief Juni/Juli 2022


Fotoalbum: Juni/Juli 2022

fuutopnestpldrsteinzd13juni2022img_199322scherp.jpg
fuutopnestpldrsteinzd13juni2022img_199222scherp.jpg
fuutmetkuikenspldrsteinzd13juni2022img_199522scherp.jpg
fuutmetkuikenspldrsteinzd13juni2022img_199922scherp.jpg
rietzangerhoogeboezem19mei2022img_127522scherp.jpg
steinsegroenkamillepldrsteinzd13juni2022img_200122scherp-1.jpg
bergambachtseboezemhaastrechtgroteratelaar27mei2022img_177522scherp.jpg
blauweknoopgdsehout15juli201201322-1.jpg
breedbladigeorchisfm1juni1006113.jpg
breedbladigeorchisgoudarondweg6juni2020img_649030cropscherp-3.jpg
geleganzenbloemgroep18juli201206215.jpg
goudknopjepldrsteinplasdras6juni201200720.jpg
veldgerstpldrsteinprinsendijk2juli201201520-1.jpg
moerasandijvie-plant1-fm27mei0535.jpg
ooievaaropkuilbalenpldrsteinzduiterwaard21juni2022img_200722scherp.jpg
schapenbenschopperboezemdeelhoonaard22juni2022img_200922scherp.jpg
bosrietzangerzanghoogeboezem13juni2020img_677130cropscherp-1.jpg
visdievenjuvenielenbedelendhoogeboezem13juni2020img_680830cropscherp.jpg
gewoonknoopkruidwierickedijkrwkpldrlangeweide8juni2020img_654225cropscherp.jpg
gruttokuikenbergambachtseboezem3juni2020img_626625cropscherp.jpg
gruttokuikenbergambachtseboezem3juni2020img_633530cropscherp.jpg
bergeendpaarhoogeboezem8mei2020img_487625cropscherp.jpg
bosbiesrwkpldroukoopprinsendijk9juni2021img_333920scherp-1.jpg
koeienvreteningeplagdeoeverrwkpldroukoop9juni2021img_330420.jpg
zonsonderganghoogeboezem2juni2021img_310822scherp-1.jpg
zonsonderganghoogeboezem2juni2021img_311322scherp-2.jpg
moerasandoornrwkpldrkortroggebroek27juni2022img_201722scherp.jpg
lepelaarsopkienhouthoogeboezem3juli2022img_209435cropscherp.jpg
kokmeeuwen1ejaarshoogeboezem3juli2022img_214035cropscherp.jpg
kokmeeuwen1ejaarshoogeboezem3juli2022img_215635cropscherp.jpg
prikneustuindeclerstraat2juli2022img_208325scherp.jpg
annapalownaboomrwkpldroukoop4juli2022img_218122scherp.jpg
annapalownaboomrwkpldroukoop4juli2022rwkpldroukoop4juli2022img_218222scherp.jpg
gevlektesmalboktorrwkpldroukoop3juli2022img_220625cropscherp.jpg
veldlathyrusrwkpldroukoop4juli2022img_219622scherp.jpg
speerdistelrwkpldroukoopnegenviertel4juli2022img_216322scherp.jpg
rwksteinnrdplasdrasoost4juli2022img_215922scherp.jpg
blauwezeedisteloostvoorne10juli2022img_231622scherp.jpg
blauwezeedisteloostvoorne10juli2022img_231422scherp.jpg
engelsslijkgrasoostvoorne10juli2022img_230922scherp.jpg
kamperfoelieoostvoorne10juli2022img_230522scherp.jpg
moeraswespenorchisoostvoorne10juli2022img_230422scherp.jpg
rodeogentroostoostvoorne10juli2022img_230622scherp.jpg
slangekruidoostvoorne10juli2022img_232022scherp.jpg
zeewolfsmelkoostvoorne10juli2022img_230822scherp.jpg
gruttos1ejaarshoogeboezem5juli2022img_226825cropscherp.jpg
grotecanadaganzenveenputrwkoukoop5juli2022img_223228cropscherp.jpg
grootblaasjeskruidrwklangshortemansdijkplassgravekoop8juli2022img_227522scherp.jpg

Koninginnenpage in eigen tuin

23 Juli 2022. De camera altijd in de aanslag, ook in eigen tuin. Plotsklaps zat er een koninginnenpage op de vlinderstruik in bloei, die zich tegoed deed aan de nectar van de bloemen.


Gruttokuikens en geschikt kuikenland

Gruttovrouwtje en kuiken van ca. weken oud in de polder Stein Noord (deelgebied Kort Roggebroek). Foto: 27 juni 2022


Gruttokuiken tussen de kruipende boterbloem polder Stein Noord perceel Kort Roggebroek. Tussen de kruipende boterbloemen.
Foto: 23 mei 2019.


Gruttokuiken tussen de kruipende boterbloem polder Stein Noord perceel Kort Roggebroek. Nu tussen de witte klaver.
Foto: 27 juni 2022.


27 Juni 2022 liep er een gruttopaar met een kuiken van 4 weken oud in de polder Stein nrd, in het deelgebied Kort Roggebroek. Op een perceel van het biologisch melkveebedrijf van Ardy de Goeij. Een kuiken van een gruttopaar dat vrij laat met nestelen/eileg is begonnen. Dat moet dan begin mei geweest zijn. Het kuiken liep op een perceel gelegen tussen de stal en de Twaalfmorgen. Dit voorjaar is dit perceel twee keer beweid geweest en een keer gemaaid. Beweiding van het perceel met het melkvee wordt maar een dag gedaan waardoor er nog flink wat vegetatie blijft staan en er weer hergroei  plaats kan vinden. Geconstateerd wordt dat deze wijze van beweiden gunstig is voor de al wat groter grutto- en tureluurkuikens. De dan al wat grotere kuikens zullen geboren zijn in hooilandpercelen in de polder Oukoop/Negenviertel met een uitgestelde maaidatum. Als de kuikens 14 dagen oud zijn worden ze mobieler en de ouders gaan dan naar percelen in de buurt die beweid worden/zijn met melkvee of al wat vroeger gemaaid. 
Het perceel waar de gruttokuiken verbleef wordt bemest met drijfmest via de sleepvoetmethode. Bestrijdingsmiddelen worden niet gebruikt. Bij het maaien wordt rekening gehouden met de groei en het voorkomen van het in zaad komen van ridder/krulzuring (hardijzers). Inmiddels wordt steeds duidelijk zichtbaar dat bloemen/kruiden door het biologische beheer aan het toenemen zijn. Vooral kruipende boterbloem en witte klaver zijn op diverse percelen fors toegenomen.


Fotoalbum: Gruttokuiken Kort Roggebroek 27 Juni 2022


Polder Stein Noord Reeuwijk. Paartje kluut met 3 kuikens

15 Juli 2022. Op de plasdras in de polder Stein Noord te Reeuwijk heeft een klutenpaartje gebroed. Enkele leden van de familie lieten zich even zien te midden van de daar grazende schapen. Drie kuikens van ca. 2 weken oud probeert het paartje vliegvlug te krijgen.Hooge Boezem/Doove Gat Haastrecht. Paartje kluut met 2 kuikens

3 Juli 2022. Paartje kluten heeft gebroed. Ze hebben twee kuikens.
Ook in 2021 heeft er een paartje kluten gebroed in dit natuurgebied.

Meer lezen over de broedvogels van de Hooge Boezem
klik op:  Rapport Hooge Boezem en Doove Gat
Haastrecht 2021 


2 Juli 2022
Geringd vliegvlug gruttokuiken op de Hooge Boezem/Doove Gat Haastrecht

2 Juli 2022 verbleven er in het natuurgebied Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht een 30-tal grutto's. Ze zaten nogal verspreid. 13 stuks zaten rustend maar te ver weg om te kunnen bepalen of er juvenielen tussen zaten. 19 grutto's zaten mooi dichtbij n.l. langs het fietspad wat aan de zuidkant loopt. Daarom was het goed mogelijk om juveniele exemplaren te onderscheiden. 3 Juveniele grutto's zaten apart van de overige 16 adulte grutto's, die druk voedsel zochten in het ondiepe water van de plas. Een van de juveniele grutto's was geringd en is gemeld op www.waarneming.nl 
Al snel kwam er een reactie van Astrid Kant, Regiomoderator (Kleur)ringen in Nederland. Het gaat om grutto G6CGPW en geringd door Astrid zelf.

Het rechterbeen is pale blue en wit. Met een W erop. Daaronder zit een groene vlag die niet te zien is. Op links zit carmine [fel roze] en groen.


2 Juli 2022. Drie stuks juveniele grutto's, twee voedselzoekend en een geringd exemplaar rustend.


2 Juli 2022. Geringd gruttokuiken wat verder vergroot om de ringen wat beter in zicht te krijgen.


1 Juni 2022. Zijderveldselaan in Zijderveld (Vijfheerenlanden). Gruttokuiken gevangen om te ringen met als kenmerk G6CGPW. 
Foto: Astrid Kant.


De nog summiere levensloop van het geringde gruttokuiken. Foto's: Astrid Kant en Freek Mayenburg


1e Jaars grutto's op gruttoverzamelplaatsen bij Haastrecht en Reeuwijk

 

 

 

15 Juli 2022 telde Dirk Hoogendoorn 10 stuks juveniele voedselzoekende grutto's in het ondiepe water van de plas Doove Gat. 

Vliegvlugge gruttokuikens verblijven voordat ze naar het zuiden trekken net als de oudervogels nog een tijdje op zgn. gruttoverzamelplaatsen. Op de dagen van 1 t/m 3 juli 2022 een paar tellingen uitgevoerd op de verzamelplaatsen Stein Noord in Reeuwijk en Doove Gat/Hooge Boezem bij Haastrecht.
In de plasdras in de polder Stein zaten twee, respectievelijk drie  1e jaars grutto's, die soms te slapen en soms liepen ze te foerageren. Op de verzamelplaats Doove Gat bij Haastrecht verbleven op 2 en 3 juli 2022 ca. 30 grutto's waarvan het grootste deel uit adulte vogels bestond. Op 2 juli 2022 konden drie 1e jaars grutto's worden onderscheiden, (waarvan een exemplaar op 1 juni 2022 in de Vijfheerenlanden was geringd), en  op 3 juli 2022 waren zes 1e jaars exemplaren aanwezig.
Van 1e jaars grutto's is bekend dat deze zolang ze voor de wegtrek nog in Nederland verblijven rondzwerven en aan te treffen zijn op verschillende verzamelplaatsen waar ze ook slapen. Dit betekent helaas, dat de aangetroffen aantallen 1e jaars grutto's  geen bruikbare indicatie geven over of en hoe succesvol het broedseizoen is geweest.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. 18 Rustende grutto's waartussen verschillende 1e jaars grutto's.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Drie naar muggenlarven zoekende grutto's. Een adulte vogels
en twee 1e jaars exemplaren.


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Rustende grutto's waarvan twee 1e jaars grutto's (linker en 3e van links).


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Wat verder in close up gebracht.
Rustende grutto's waarvan zeker een 1e jaars grutto (2e van links).


3 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Naar muggenlarven zoekende 1e jaars grutto. 


5 Juli 2022. Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht. Naar muggenlarven zoekende 1e jaars grutto. 


Waterplantenonderzoek Reeuwijkse Plassen Juli 2022

24/25 Juli 2022 is onderzoek uitgevoerd in het Reeuwijkse Plassengebied naar het voorkomen en de verspreiding van verschillende waterplanten.
De resultaten kunt U lezen door te klikken op: Waterplanten Reeuwijkse Plassen 2022


Natuurontwikkeling Steinse Groen (perceel in uiterwaard polder Stein) 

5 Juli 2022. Steinse Groen gedeelte wat buitendijks
ligt is gemaaid. Op de voorgrond de nieuw gegraven kikkerpoel.

5 Juli 2022. Gefraisde en met akkerzaden ingezaaide stroken zijn ongemaaid gebleven om de bloeiende akkerflora zaadvorming
te laten geven.


Het eind 2021 nieuw ingerichte deel van het Steinse Groen wat buitendijks in de uiterwaard ligt is 4 juli 2022 gemaaid. De biologische ontwikkeling is dit voorjaar globaal gevolgd door Freek Mayenburg.
Over het Steinse Groen/voormalige boezem polder Stein  kunt U meer over lezen
                                                                          door te  klikken op:                                         --------------->Juni/Juli 2022. Vervolgonderzoek natuurontwikkeling in de polder Oukoop

Rietgroei

In Juli 2018 is riet geplant in de nieuw gegraven sloten. Helaas sloeg de groei niet aan door omstandigheden als droogte en vraat ondanks de beschermende maatregelen die werden getroffen. We zijn nu 4 jaar verder en de rietgroei is in diverse nieuw gegraven sloten toch aardig op gang gekomen.  Spontaan. 


Meer lezen over natuurontwikkeling in 2017 Polder Oukoop

Klik op: 
Oukoop 2017 natuurontwikkeling

Plaggen

In Juni/juli 2022 zijn opnieuw op verschillende percelen plagwerkzaamheden uitgevoerd. Verschillende in 2017 geplagde perceeldelen bleken toch niet laag genoeg te zijn geplagd  waardoor de gewenste vochtige vegetatietypen zich onvoldoende konden ontwikkelen. Daarnaast zijn ook verschillende nieuwe brede perceeldelen langs sloten verlaagd met als doel de oppervlakte vochtige schraallandvegetatie te versterken. De geplagde stukken zullen worden ingezaaid met streekgebonden natuurzaden om de gewenste vegetatieontwikkeling wat te kunnen versnellen.


5 Juli 2022. Een voorbeeld van massale rietgroei in een nieuw gegraven sloot op een perceel van de voormalige eigenaar van Eijk.


Globale ecologische ontwikkelingen periode 2017-2022

Weidevogels: 
In deelgebied Negenviertel vrijwel gelijk gebleven. In zuidelijk deel Oukoop sprake van afname. In het noordelijk deel noordelijk van het puttencomplex was de weidevogelstand de laatste jaren laag. En dit is nog steeds het geval.
Beweiding met melkvee door biologisch bedrijf Ardy de Goey is door de manier van beweiden (een dag maximaal op een perceel) gunstig voor weidevogelkuikens en het functioneren als kuikenland.
Broedvogels:
Moerasvogels als rietzanger, kleine karekiet en rietgors doen het goed door de aanleg van sloten en natte delen waardoor het broedbiotoop is vergroot. Zelfs de blauwborst heeft zich al als broedvogels laten zien.
Vegetatie:
De ongeplagde oevers worden wel wat bloemrijker (opvallend veel moerasrolklaver) maar het aandeel pitrus is erg hoog. Door het gevoerde messenbalk maaibeheer in de nazomer hebben de ongeplagde oevers zich botanisch wel beter ontwikkeld als in de tijd dat de vijzel en slootkorf werden gebruikt. Het aandeel dominante liesgrasvegetatie in de oevers is afnemende.
De wat bredere geplagde oevers hebben zich ten dele bloemrijk ontwikkeld door inzaaien. Maar niet alle oevers zijn in 2017 voldoende laag geplagd en/of ingezaaid waardoor de resultaten beter kunnen. Daarom worden er nu (juli 2022) oevers/perceeldelen opnieuw geplagd en ook wat dieper waardoor de kansen voor moerasplanten worden vergroot. Er zal opnieuw worden ingezaaid met streekeigen zaden van het schraallandtype.
Waterkwaliteit:
De kwaliteitssoort waterplant krabbenscheer komt voor in Oukoop maar lijkt zich niet uit te breiden. Zeker niet in sloten die een sterk doorstroming hebben van polderwater. Groot blaasjeskruid groeit inmiddels wel lokaal in het midden van de  polder in de sloot langs de Oukoopse Dijk. Opvallend: op plekken waar de waterstroming stagneert of wordt afgekneld doen de genoemde soorten het beter.
De waterkwaliteit moet beter. De inlaat en doorspoeling met voedselrijk water vanuit de Enkele Wiericke belemmert een gezonde en goede waterkwaliteit en waterplantengroei. Een bijkomend probleem is het risico van verzilting van het zoete polderwater door de toename van steeds meer drogere warme perioden als gevolg van klimaatverandering.


Oevers vroeger en de ontwikkeling

Tot aan de 70er jaren van de vorige eeuw waren de venige oevers in Stein/Lang Roggebroek en Oukoop veel vochtiger dan tegenwoordig het geval is.  In verschillende oevers (die extensief beheerd werden) groeiden tal van relicten van schraallandflora met soorten als kleine valeriaan, sterzegge, blauwe zegge, moerasviooltje, spaanse ruiter en moeraskartelblad.  En ook flink wat veldjes van veenmos en haarmos. Omdat het oeverbeheer toen nog vrij extensief werd uitgevoerd (zelfs nog met de hand in de polder Lang Roggebroek zoals door Klaas van de Heuvel)  en de oevers vrij vochtig tot nat waren konden genoemde soorten zich redelijk goed handhaven. De overstap naar machinaal onderhoud van de oevers met de vijzel en slootbak door de meeste boeren (behalve Van de Heuvel) betekende een forse afname. De oevers raakten steeds meer begroeid met plantensoorten van voedselrijke omstandigheden vanwege grondroering en werden smaller en droger door de grove manier van onderhoud. Door het gaan gebruiken  van de messenbalk door SBB als beheersmaatregel voor het onderhoud van de oevers  kwam er verbetering. De afname van soorten in de oever kwam tot stilstand en hier en hier en daar was er weer sprake van herstel. Wel blijft het probleem dat de oevers minder vochtig zijn en het veen steeds meer is veraard als gevolg van grondroering en het sterk wisselen van de waterstand door wisselend peilbeheer en veranderende weersomstandigheden. Te constateren is dat door de steeds warme zomers de oevers ook droger worden hetgeen vooral zichtbaar is door de afname van veenmos en haarmos. In het voorjaar van 2020 werd zelfs geconstateerd dat veenmos volledig verdroogde en ook haarmos het moeilijk had.

Meer lezen over de vroegere rijke natuur in de polder Lang Roggebroek?

Klik op:

Klaas en Ger

15 Juli 2022. Polder Lang Roggebroek botanisch deel. Moerasviooltje in de oever samen met o.a. tormentil, waternavel en zwarte zegge. Geen veenmos en haarmos aangetroffen. Oevers minder vochtig.


Plaggen in relatie tot het waterstandsbeheer en de vegetatieontwikkeling

Verschillende van de in 2017 en in de jaren ervoor geplagde oevers in Oukoop en Lang Roggebroek (Geukes) waren niet diep genoeg geplagd is gebleken. Vegetatieonderzoek door Freek Mayenburg eind mei 2020/begin juni 2020 van een aantal van die geplagde stroken lieten zien dat er een duidelijk vegetatieverschil viel te zien op minder laag geplagde oevers en lager geplagde oevers. Oevers langs het fietspad tussen Reeuwijk en Driebruggen en langs oevers van Kees Geukes in de polder Lang Roggebroek langs de Twaalfmorgen waren vrij diep geplagd en ingezaaid met een kruidenrijk schraallandmengsel. Uit de vegetatieopnamen bleek dat zich in de laag geplagde oevers al kleine veldjes van veenmos en haarmos hadden ontwikkeld, terwijl dat op de wat meer ondiep geplagde oevers niet het geval was. De zomer van 2020 had een aantal extreem warme dagen en dat was de reden dat de veldjes van veenmos volledig verdroogden en ook het haarmos had het moeilijk door de extreme droogte. De indroging van de geplagde veenbodem verslechterde mede door het aanhouden van een wat lagere oppervlaktewater/grondwaterstand in  Oukoop en Roggebroek.  Veenmos- en haarmosvorming zijn belangrijke indicatoren als bewijs dat de terreinomstandigheden na plaggen voldoende nat zijn voor groeiomstandigheden van bepaalde schraallandplanten als kleine zeggen, veenpluis, moeraskartelblad, orchissen e.a. 
Het is onzeker of de nu wat lager geplagde oevers in Oukoop de gewenste vegetatiekwaliteiten zullen gaan behalen. Ook nu in de 2e helft van Juli  is het alweer gortdroog en de pas geplagde oeverstroken liggen er nu al behoorlijk verdroogd bij. De bottleneck zou wel eens kunnen zijn om de waterstand in Oukoop gewenst wat hoger op te zetten zodat de geplagde oevers voldoende vochtig blijven waardoor na inzaai met een schraallandmengsel de kansen voor ontwikkeling van veenmos en haarmos ook mogelijk blijven. Genoemde  mossoorten zijn een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van de doelen waarop wordt ingezet. V.w.b. de botanische doelen is de inzet gericht op schraallandsoorten. Daar is voor nodig een vochtige tot natte bodem, onveraard veen dat wordt gevoed door  matig voedselrijk water.

Hoewel er in het botanisch door SBB beheerde deel van de polder Lang Roggebroek geen plagbeheer heeft plaatsgevonden is de situatie t.a.v. de ontwikkeling van veenmos en haarmos min of meer hetzelfde. De waterstand van Lang Roggebroek is gekoppeld aan dat van de Reeuwijkse Plassen. De oevers waar in het verleden door extensief beheer zeer interessante schraallandplanten voorkwamen zijn minder vochtig geworden waardoor veenmos en haarmos sterk zijn afgenomen en zelfs verdwenen lijken te zijn. Ook een zeldzame soort en vochtminnende soort als kleine valeriaan komt niet meer voor. Bij een recent bezoek in Juli 2022 door Freek mayenburg werden nog wel moerasviooltje, tormentil, zwarte zegge en snavelzegge aangetroffen. De oevers hebben nog zeker kansen als de oevers voldoende laaggelegen en vochtig zijn. Het huidige peilbeheer van het Reeuwijkse Plassengebied vormt daarbij een belemmering. De huidige vegetatieontwikkeling met daarin gele lis, grote zeggensoorten als scherpe- moeras- en pluimzegge en andere wat hoger opgaande moerasplanten groeiend op wat voedselrijkere en veraarde veenbodems doet het goed, dit mede door het gevoerde maaikorfbeheer. Het slootwater is vrij voedselrijk. Een probleem van de laatste jaren door steeds warmere zomers is het risico van verzilting door langdurige droge perioden.


Fotoalbum: Situatie Polder Oukoop Juli 2022

rwkoukoopplaggenvanderbunt5juli2022img_222322scherp.jpg
rwkoukoopplaggenvanderbunt5juli2022img_222622scherp.jpg
rwkoukoopplaggenvanderbunt5juli2022img_227322scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunt22juli2022img_256822scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunt22juli2022img_256922scherp.jpg
rwkoukoopvaneijkgeplagdverlengdeveenput5juli2022img_229422scherp.jpg
rwkoukoopvaneijkgeplagdverlengdeveenputimg_229522scherp.jpg
rwkoukoopvaneijkgeplagdverlengdeveenputimg_229822scherp.jpg
rwkoukoopplaggenvaneijkgrensvanvliet14juli2022img_235222scherp.jpg
rwkoukoopplaggenvaneijkgrensvanvliet14juli2022img_235322scherp.jpg
rwkoukoopplaggenvaneijkgrensvanvlietpijpenkoppen14juli2022img_235530cropscherp.jpg
rwkoukoopplaggenvaneijkgrensvanvliet14juli2022img_235622scherp.jpg
rwkoukoopvanderbunthoekfietspad5juli2022img_223922scherp.jpg
rwkoukoopvanderbunthoekfietspad5juli2022img_224022scherp.jpg
rwkoukoopvanderbunthoekfietspad5juli2022img_224222scherp.jpg
rwkoukoopvanderbunthoekfietspad5juli2022img_224522scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_224622scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_224722scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_224822scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_224922scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_225022scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_225122scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_225222scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_225322scherp.jpg
rwkoukoopvaneijk5juli2022img_225422scherp.jpg
rwkoukoopvanvliet5juli2022img_225522scherp.jpg
rwkoukoopvanvliet5juli2022img_225622scherp.jpg
rwkoukoopvanvliet5juli2022img_225722scherp.jpg
rwkoukoopvanvliet5juli2022img_225822scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_241622scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_241722scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_241822scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_241922scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_242022scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk15juli2022img_242322scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk22juli2022img_257722scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvaneijk22juli2022img_257822scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunt22juli2022img_257422scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunt22juli2022img_257522scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunt22juli2022img_257622scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbunthopenverspreiden22juli2022img_257322scherp.jpg
rwkoukoopplaggenbijvanvanderbuntinsporing22juli2022img_257222scherp.jpg