Nieuwsbrief: Januari/Februari 2022


Nieuwe wijze van fotoverwerking op website

Foto's kunnen op deze website op twee manieren geplaatst worden. Via een fotoalbum wat tot nu toe is gedaan waarbij de foto's verkleind worden getoond. Maar een andere manier is via een diavoorstelling (slide-show) waarbij de volledige foto wordt getoond. Ik heb er voor gekozen om deze manier te gaan gebruiken en dat te gaan doen voor de gebieden die ik regelmatig bezoek. 
Tekstbeschrijvingen  worden gewoon geplaatst op de bestaande pagina's maar wel in combinatie met de nieuwe opzet van diavoorstellingen.


Diavoorstelling: Plas Broekvelden(surfplas) Reeuwijk


Diavoorstelling: Plas Sloene Reeuwijk


Polder Stein Noord

Veel voedselzoekende kramsvogels in de polder Stein Noord, tezamen met spreeuwen. 
2 februari 2002 325 exx
5 februari 2022 200 exx
13 februari 2022 40 exx


Diavoorstelling: Polder Stein Noord


Diavoorstelling: Polder Stein Zuid


Kolganzen Reeuwijk polder Oukoop

Kolganzen, drinkend uit een greppel die vol met water staat in de polder Oukoop. Foto: 13 februari 2022


Diavoorstelling: Polder Oukoop Reeuwijk


Diavoorstelling: Hooge Boezem bij Haastrecht


Diavoorstelling: Benschopper Boezem (deel Hoonaard)


Diavoorstelling: Krakeend


Fotoalbum: Meerkoet


Het voorjaar komt er weer aan. Goed te zien aan de diverse gevechten die plaats vinden tussen meerkoeten
om een goed broedterritorium af te bakenen. 
Reeuwijk polder Lang Roggebroek. Foto's gemaakt: 2 maart 2022