Nieuwsbrief September/Oktober 2021


Fotoalbum: September/Oktober 2021

blauweverbenarwkoukoopsedijk7sept2021IMG_433323scherp.jpg
blauweverbenarwkoukoopsedijk7sept2021IMG_433620scherp.jpg
Roesje-Scoliopteryxlibatrixnachtvlindertuindeclerstraat15sept2021IMG_440122cropscherp.jpg
Roesje-Scoliopteryxlibatrixnachtvlindertuindeclerstraat15sept2021IMG_440322cropscherp.jpg
waterhoenhoogeboezem5sept2021IMG_430620scherp.jpg
watersniphoogeboezem5sept2021IMG_430722scherp.jpg
hoogeboezemeenden5sept2021IMG_431022scherp.jpg
veenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_445622scherp.jpg
bijvliegspechommelopveenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_446325cropscherp.jpg
bijvliegspechommelopveenwortellandvorminbloeihaastrechtjaagpad17sept2021IMG_446350cropscherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdklossterboerderijerasmus17sept2021IMG_444922scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdklossterboerderijerasmus17sept2021IMG_445022scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzdopslaghenkvanderstok17sept2021IMG_444822scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzduiterwaardperceelhoogeveen17sept2021IMG_445422scherp.jpg
Haastrechtpldrsteinzduiterwaardkropaargeligperceelhoogeveen17sept2021IMG_446522scherp.jpg
benschopperboezemdeelhoonaardfietspadvoetpad17sept2021IMG_448422.jpg
benschopperboezemweidevogelblok11okt2021IMG_484622scherp.jpg
benschopperboezemdeelhoonaardfietspadvoetpad17sept2021IMG_448522.jpg
eikenweerschijnzwampaddenstoelrwkpldrsteinnrd17sept2021IMG_446725cropscherp.jpg
hoogeboezemdoorkijkjemethek17sept2021IMG_448622.jpg
hoogeboezemdoorkijkjemethekenwatermolen17sept2021IMG_448722.jpg
watersnippeneneendenhoogeboezem17sept2021IMG_448840cropscherp.jpg
windepijlstaartrupspldrsteinzuidjaagpad17sept2021IMG_450720cropscherp.jpg
schapensteinzuid23sept2021IMG_472022cropscherp1.jpg
schaapenkauwsteinzuid21sept2021IMG_468730cropscherp.jpg
schaapenkauwsteinzuid21sept2021IMG_468235cropscherp.jpg
rackaschaapsteinzuid11okt2021IMG_483722scherp.jpg
pldrkeulevaarthoonaardpad11okt2021IMG_484022scherp.jpg
pldrkeulevaarthoonaardpad11okt2021IMG_484422scherp.jpg
pldrkeulevaartmaalslootnaargemaal11okt2021IMG_484322scherp.jpg
benschopperboezemgroteparasolzwam19okt2021IMG_499522cropscherp.jpg
benschopperboezemgroteparasolzwam19okt2021IMG_499722scherp.jpg
gewoneinktzwamsteinsegroen29okt2021IMG_517923cropscherp.jpg
kauwentuindeclerstraat20okt2021IMG_517222scherp.jpg
kauwtuindeclerstraat31okt2021IMG_519435cropscherp.jpg
kauwtuindeclerstraat31okt2021IMG_519822scherp.jpg
roodborsttuindeclerstraat31okt2021IMG_519925cropscherp.jpg
staartmeestuindeclerstraat31okt2021IMG_518535cropscherp.jpg
staartmeestuindeclerstraat31okt2021IMG_519325cropscherp.jpg
zegekruid29okt2021haastrechtdorp29okt2021IMG_517725cropscherp.jpg
ransuilinoudeden14okt202113735crop.jpg

Jeugdverhaal: Het oogsten van eenden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De echte wilde eend wordt steeds zeldzamer in Nederland toont onderzoek aan. Daarvoor in de plaats komen steeds meer verbasteringen zoals "park- en soepeenden". In mijn jeugdjaren in de jaren 60 van de vorige eeuw was dat nog niet het geval. Naast koeien, varkens en kippen hielden diverse boeren bij mij in de buurt ook "wilde" eenden, eenden die de echte kleuren en tekeningen hadden van wilde eenden. Ze werden niet voor de sier gehouden maar om er wat aan te verdienen. De vader van vrienden van mij werkte als daggelder bij een boer en zij woonden in een huurhuis van die boer. Achter het huis lag de polder Stein Zuid.  Het houden van eenden  gebeurde op de volgende manier. Een toom eenden werd gehouden speciaal voor de fok. In het voorjaar werden op geschikte plekken aantrekkelijk broedplaatsen voor de vrouwtjes eenden gemaakt. Niet meer gebruikte verroeste melkbussen werden op rustige plekjes gelegd zoals in geriefbosjes en oevers met ruige vegetatie. In een melkbus werd wat hooi gelegd om het extra aantrekkelijk te maken als broedplaats. De vrouwtjes eenden die er in gingen nestelen werden goed in de gaten gehouden. Op het moment dat de eieren uitkwamen werd de opening van de melkbus dicht gemaakt met b.v. een jute zak. Als de kuikens opgedroogd waren werden ze geleewiekt aan een vleugel hetgeen inmiddels bij wet verboden is maar toen nog niet. Het leewieken betekende overigens wel dat de eenden nooit meer konden vliegen. Maar dat was juist de bedoeling zal uit het vervolg van het verhaal blijken.

De moedereend en kuikens werden vervolgens in de polder losgelaten om daar de opgroeiperiode van de kuikens te doorlopen. Wij hielden een oogje in het zeil waar de eenden zich in de opgroeifase bevonden en op het moment dat de kuikens volgroeid waren brak het moment aan om te gaan oogsten. Voor het terug vangen van moeder en kuikens hadden we het volgende trucje. De kuikens en moeder waren geleewiekt en konden dus niet vliegen. Het was de kunst om de eenden de sloot uit te krijgen en ze naar een diepe greppel te jagen die in het midden van een grasland perceel lag. Het groepje eenden probeerde dan zo snel mogelijk de greppel uit te lopen waarbij wij achter de eenden aan liepen. De eenden moesten in de greppel gehouden worden en na een tijdje rennen werden de eenden zo moe dat ze gingen liggen en gemakkelijk te pakken waren. De eenden gingen dan mee en de kuikens werden verkocht aan een konijnen-eendenkoper welke zo af en toe langs kwam. De moedereend werd natuurlijk wel gehouden want die moest het jaar erna weer opnieuw  ingezet worden om kuikens te krijgen.

Vrouwtjes wilde eend met kleine kuikens


Rumoer in de polder

Wij waren niet de enigen die zich op deze manier bezig hielden met het fokken van eenden. Ook een paar boerenjongens uit de Steinse buurt deden hetzelfde en dat gaf wel eens wat gekrakeel in de polder. Want  er was wel eens verschil van inzicht van wie zo'n vrouwtje met kuikens nu precies was. Zeker als de moedereend geen specifieke herkenning had waardoor verwarring gemakkelijk kon ontstaan leidde het wel eens tot problemen  onderling.


Koddebeier

Tegenwoordig zie je vrijwel nooit politie in het poldergebied. Dat was wel anders toen ik jong was.  Toen nog met de benaming van veldwachter of koddebeier. Controlerend op jacht- en visserijwet waarbij ze regelmatig in het veld waren voor stroperij en overtreding van de visserijwet. De eendenfokkerij waar wij mee bezig waren werd door de koddebeier als stroperij uitgelegd (wij beschouwden dat als volledig legaal) dus daar moesten we voorzichtig mee omgaan om niet gepakt te worden. Op een bekeuring na voor het vissen zonder geldige vergunning  hebben we het kunnen voorlopen dat we gepakt werden met de in ons bezit zijnde weer terug gevangen volwassen eendenkuikens en moedereenden.


Wilde eenden vrouwtje en bijna volwassen kuikens wegrennend.


Natuurontwikkeling in de uiterwaard van de polder Stein Zuid

Halverwege oktober 2021 is een begin gemaakt  met  het omvormen van 3½ hectare voormalig mais/rode klaver land in de polder Stein Zuid tot ‘kruiden- en faunarijk grasland’. Er is een kikkerpoel gegraven en de oever van de oostelijk gelegen sloot is verlaagd tot een natuurvriendelijke oever. Een ‘struweelhaag’ van inheemse struiken wordt nog langs een bestaande (ondiepe) sloot geplant. Aan de westkant (voormalige maalsloot) wordt ook nog een natuurvriendelijke oever aangelegd. In de reeds  gefraisde stroken wordt een kruidenrijk plantenmengsel ingezaaid. De rest van het perceel mag zich ontwikkelen tot kruidenrijk- en faunarijk grasland. 

Eerder begin 2021 is het natuur- en recreatiegebied Steinse Groen, dat naast Gouda-Goverwelle ligt,  al meer natuurlijker gemaakt. Er zijn daar extra voorzieningen gekomen voor de ijsvogel, de ringslang en de groene glazenmaker, een zeldzame libellensoort.

Meer lezen over het Natuur- en recreatiegebied Steinse Groen, ook wel genoemd de voormalige Steinse boezem en de ontwikkelingen.


Klik hier:  Stein Zuid


Perceel liggend in de uiterwaard tussen de Steinse Dijk en de gakanaliseerde Hollandse IJssel ter hoogte van het voormalige dieselgemaal in de polder Stein Zuid.


Het  perceel waar inmiddels een deel van de natuurontwikkeling inmiddels is uitgevoerd is op 17 september dit jaar voor de 4e keer gemaaid. Op dit perceel ligt een zeer interessant wellicht onbekend historisch stukje geschiedenis wat op een handgeschilderde kaart uit 1746 van het Hoogheemraadschap Rijnland staat aangegeven. Op deze  kaart staat vermeld Steyns Gerecht met een bijgevoegde galg. De plek waar toen wellicht misdadigers werden opgehangen. Op de foto hierboven zou deze plek rechtsonder moeten zijn.


Stukje van een kaart uit 1746 met de plek aangegeven als het 
Steyns Gerecht met galg. Oostelijk ligt binnendijks de Kloosterboerderij (groen rondom ingekleurd) waar Erasmus zou hebben verbleven. 

17e eeuwse wandtegel met een man aan een galg. Boven de man een uil zittend op de dwarsbalk boven zijn hoofd.

Een  uil als totemdier en  boodschapper van de dood, waarschijnlijk symbolisch staand voor de  overgang naar een ander leven.


Fotoalbum: Natuurontwikkeling polder Stein Zuid

steinsegroenontwerpkaartjeprovz-hjpg.jpg
pldrsteinzuiduiterwrdbijvoormaligeboezemstein29okt2021IMG_517522scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrd12okt2021IMG_485122scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrd12okt2021IMG_484722scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrd12okt2021IMG_484922scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrd12okt2021IMG_485222scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdplaggenoeveroost13okt2021IMG_485722scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel13okt2021IMG_485822scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel13okt2021IMG_485922scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel14okt2021IMG_492322scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel14okt2021IMG_492622scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdkavelverbetering12okt2021IMG_485022scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdkavelverbetering13okt2021IMG_485522scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel15okt2021IMG_492822scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdkikkerpoelklaar16okt2021IMG_493222scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdkikkerpoelklaar16okt2021IMG_493422scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgravenkikkerpoel19okt2021IMG_499922.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgeplagdeoeveroostklaar16okt2021IMG_493622scherp.jpg
steinzdnatuurontwikkelinguiterwrdgeplagdeoeveroostklaar16okt2021IMG_493722scherp.jpg
steinzduiterwaardperceelreservaat9mei2022img_042722scherp.jpg
steinzduiterwaardperceelreservaat9mei2022img_042922scherp.jpg
steinzduiterwaardperceelreservaat9mei2022img_042822scherp.jpg
steinzduiterwaardperceelreservaat9mei2022img_043022scherp.jpg
steinsegroenkamillepldrsteinzd13juni2022img_200122scherp-4.jpg
steinsegroengroteklaproospldrsteinzd13juni2022img_200622scherp-1.jpg
geleganzenbloemsteinsegroenuiterwaarde2juli2022img_207225cropscherp.jpg
gewonebrunelsteinsegroenuiterwaard2juli2022img_207822scherp.jpg
groteereprijssteinsegroenuiterwaard2juli2022img_207922scherp.jpg
haagwindesteinzuiduiterwaard2juli2022img_206822scherp.jpg
melganzevoetsteinsegroenuiterwaard2juli2022img_207522scherp.jpg
rodeklaversteinsegroenuiterwaard2juli2022img_207022scherp.jpg
rodeklaversteinsegroenuiterwaard2juli2022img_207122scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardgemaaid5juli2022img_221922scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardgemaaid5juli2022img_221322scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardakkerbloemenongemaaid5juli2022img_221022scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardakkerbloemenongemaaid5juli2022img_221822scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardnotenboomgemaaid5juli2022img_222022scherp.jpg
steinsegroenuiterwaardsnijmaisgemaaid5juli2022img_221422scherp.jpg
steinzuidvoormaligeboezemuiterwaar4d22juli2023img_592625scherp-1.jpg
steinzdsteinsegroenuiterwaard24sept2023img_665725scherp.jpg
steinzduiterwrdingezaaidestrook23sept2023img_663525scherp-1.jpg
steinzdsteinsegroenuiterwaard24sept2023img_665825scherp.jpg
steinzduiterwrdingezaaidestrook23sept2023img_663225scherp.jpg
steinzduiterwrdkonijnbijingezaaidestrook23sept2023img_663425cropscherp.jpg
steinzdwandelpaduiterwaard24sept2023img_665625scherp.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663625scherp.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663725scherp.jpg
steinzdsteinsegroengemgouda24sept2023img_663825scherp.jpg

Visarend ca. anderhalve week aanwezig in de polder Stein Noord

De maand september is de maand van de doortrek van visarenden in Nederland. Soms willen ze ergens wel eens een tijdje blijven hangen omdat de voedselomstandigheden ter plekke goed zijn. In voorgaande jaren verbleven ook in de maand september geruime tijd een of twee exemplaren in en rond de polder Stein. Ook dit jaar was dat weer het geval. Bijna twee weken was er zeker een exemplaar aanwezig in Stein, steeds zittend op hekpalen met en zonder gevangen vis in de klauwen.


Visarend op hekpaal met visprooi. Foto vergroot tot 35% van het origineel van de foto en verscherpt. Foto: 17 september 2021.

Visarend op hekpaal met visprooi. Uitsnede vergroot tot 60% van het origineel van de foto en verscherpt. Foto: 17 september 2021.