Nieuwsbrief Januari 2019


Foto van de maand

Steenuil zittend op de nok van een dak van een oude schuur. Zit er al een paar jaar. Meestal erg verscholen maar liet zich nu mooi bewonderen. Foto: 23 januari 2019


Heemtuin in het recreatiegebied DE GOUDSE HOUT


Mannetje vuurlibel in de heemtuin. Foto: 29 juni 2017

Regelmatig breng ik een bezoek aan de heemtuin in het Goudse Hout. Dit Natuur- en Recreatiegebied ter grootte van ruim 100 hektare ligt oostelijk van de stad Gouda noordelijk van de spoorlijn Utrecht-Gouda. De heemtuin is in  1984 opgericht en in 1986 is men op 3,5 hektare begonnen met de aanleg van stukjes griend, natuurlijk bos met stinzenflora, vochtig blauwgrasland, bloemrijk grasland met voornamelijk Nederlandse plantensoorten en een gegraven veenput. Ook is er een kruidentuin en wordt er kleinschalig groente gekweekt. Het beheer wordt gedaan door een flinke groep enthousiaste vrijwilligers.

Voor een fotograaf is er veel te vinden. Een prachtig landschap zoals dat er vroeger uitzag, een bont palet van kleuren door de bloemenpracht in het voorjaar en zomer, en ook op gebied van insecten zijn er met de macrolens prachtige beelden te maken. Onderstaand heb ik een fotoalbum gemaakt van het een en ander.

Wilt U meer lezen over de heemtuin
in de Goudse Hout?  Klik hier


Fotoalbum: Heemtuin Goudse Hout

goudsehoutheemtuin13apr201213720.jpg
Goudse_Hout_heemtuin_9juli2012_061_20_tekst-3.jpg
gagel-goudsehout-heemtuin-FM20apr05-verkleind.jpg
gagel-katjes-inlandschap-goudsehout-FM20apr05-verkleind.jpg
goudagdsehoutheemtuin23juni201208520.jpg
gdagoudsehoutheemtuinFM4apr0913320.jpg
GoudseHoutgagelinknop30dec2018IMG_056220scherp.jpg
GoudseHoutgagelinknop30dec2018IMG_056318scherp.jpg
GoudseHoutheemtuinknotstovengriendgehakt30dec2018IMG_057320.jpg
GoudseHoutheemtuinrietkraag30dec2018IMG_058418.jpg
gdagoudsehoutheemtuinFM4apr0912925-1.jpg
gdagoudsehoutheemtuinFM4apr0912420.jpg
goudsehout-griendgehakt-FM20apr05-verkleind.jpg
goudsehoutheemtuinverbodentevissendec2001.jpg
muskuskruidgdaheemtuin15apr201201217.jpg
adderwortelgroepinbloei-FM14mei0430.jpg
agrimonieplant1-FM22juni0425.jpg
agrimonieFM30juli0801212.jpg
boerencrocus-FM11febr08008-15-scherp.jpg
boerenwormkruid2closeupbloemen-FM27juli200350.jpg
boerenwormkruidcloseupbloemen-FM27juli200350.jpg
breedbladigeorchisFM4juni08029scherp20.jpg
breedbladigeorchis-FM2002.jpg
wateraardbewigroep1-FM8juni0425.jpg
wouw-FM2002.jpg
zenegroen2-FM9mei0420.jpg
zinnia1-boerendahlia-FM27juli200350scherp.jpg
zinnia-boerendahliacloseupbloem-FM29juli200360scherp.jpg
zomerklokjecloseupmooieachtergrond-FM2002.jpg
zonnebloem-groepje-FM29juli200360.jpg
akkerklokje-FM22juni0425.jpg
akkerklokjescloseupbloemen-FM2002.jpg
betonie1groep-FM27juni200355.jpg
boekweitbloemencloseup-FM27juni200350.jpg
bolderikvruchtcloseup-FM2002scherp.jpg
gevleugeldhertshooiFM4juli0802120.jpg
gewonehemelsleutelFM27aug0801833crop.jpg
groothoefblad-FM8mrt08047-25-scherp.jpg
gewoonknoopkruidzweefvliegenFM10aug0905525scherp.jpg
grotekaardebolhommelFM28juli0902325scherp.jpg

Fotoalbum: Nieuwsbrief Januari 2019


Januari 2019         Groen-blauwe zone Westergouwe, broedklaar maken van de                                                                      wand oeverzwaluwkolonie

Tijdens een bezoekje aan de groen-blauwe slinger (natuur-recreatiegebied westelijk van de Goudse deelwijk Westergouwe) was een loonwerker bezig de kunstmatige oeverkolonie broedklaar te maken voor het broedseizoen 2019. Men was bezig met een graafmachine de zandige grond achter de betonnen muur te herrangschikken waardoor het zand wat luchtiger werd. Tevens werd het al aanwezige gaas in de toplaag opnieuw oppervlakkig ingegraven, dit om mogelijke predatoren niet de kans te geven om bij de lager gelegen nesten te komen. In de nestopeningen werd een vers laagje zand aangebracht hetgeen uitnodigend moet zijn voor de oeverzwaluwen om te gaan nestelen.


Het zand achter de betonnen wand is met een kraantje vergraven en daarmee wat luchtiger gemaakt. Foto: 16 januari 2019


Hier is goed zichtbaar dat de zandige bodem achter de betonnen wand opnieuw is opgezet om de broedcondities voor oeverzwaluwen te verbeteren. Foto: 16 januari 2019


Aan de bovenkant van het opgebrachte zand is gaas oppervlakkig ingebracht om te voorkomen dat predatoren al gravend de nesten van de oeverzwaluwen kunnen bereiken. Foto: 16 januari 2019


Het was druk met grote zilverreigers en blauwe reigers die in de verruigde graslanden liepen te zoeken naar muizen. Blijkbaar vormen de niet gemaaide en daardoor ontstane ruigtevegetaties een goed milieu voor muizen. Foto: 16 januari 2019.


Fotoalbum: Gouda West: Westergouwe en de groen-blauwe zone
                                                  16 januari 2019


18 Januari 2019. Koning winter laat zich zien

De 1e vorstnacht was er op 18 januari 2019. Nog heel voorzichtig met een enkel graadje onder nul. 20 januari lagen veel slootjes dicht en ook de Hooge boezem bij Haastrecht was op een wak na bevroren. In het wak verbleven vele honderden smienten, tientallen slobeenden, meerkoeten en een klein groepje wintertalingen en bergeenden. Prachtig zonnig weer. Een strakblauwe lucht liet een fantastisch helder landschap zien. De mensen kwamen massaal naar buiten en in de loop der ochtend kwam ik steeds meer wandelaars tegel, vrijwel allemaal uitgelaten en enthousiast over het mooie weer. Dat mocht ook wel want de laatste weken was er nauwelijks een zonnetje te zien geweest.

22 januari sneeuwde het geruime tijd en viel er een laagje van enkele centimeters. De vorst duurde tot 25 januari toen de dooi in ging vallen.

Boven en onder: De Hooge boezem dichtgevroren op een wak na waarin een fors aantal eendachtigen, vooral bestaand uit smienten.
Foto: 20 januari 2019.Een groep knobbelzwanen verbleef op 23 januari 2019 in een wak op de Hooge boezem. Een dun laagje sneeuw bedekte
de ijslaag op de plas.


De meeste knobbelzwanen hielden het op een bepaald moment voor gezien en vlogen op richting polders inn de buurt om er gras te gaan vreten. Foto: 23 januari 2019.