Nieuwsbrief Maart 2019


Eksternest al volledig afgebouwd. Uit boom gewaaid door het stormachtige weer in maart.

 

Na ruim een week absolute voorjaarstemperaturen in de maand februari zitten we nu in het midden van maart. Dat gaat al ruim een week gepaard met veel regenval met harde stormachtige wind tussen de 6 en 8 beaufort. De vele regenval compenseert in ieder geval het grondwatertekort dat vorige zomer was ontstaan. De harde wind is lastig want fotograferen is bijna niet te doen. En ook fietsen (nog geen elektrische fiets) gaat wat minder gemakkelijk. Wel voor de wind maar tegen de wind is het beulswerk.


Fotografisch voorbeeld om te laten zien hoe hard het waaide in maart. Foto genomen op de Hooge Boezem bij Haastrecht op 16 maart 2019 om 13.15 uur. Aanwezig waren ca. 1000 grutto's op de verzamelplaats. 200 stuks zaten in de luwte achter een strook moerasvegetatie, maar het grootste deel zat toch op de volle wind met een windkracht van 7-8. Zie het hoog golvende water boven aan de foto, Geen kop in de veren om te slapen. De grutto's hadden al moeite genoeg om te blijven staan. De kop vooruit om de wind er zoveel mogelijk langs te laten glijden. Gelukkig kon ik een stevige paal gebruiken als steunpunt om de camera nog enigzins stil te kunnen houden.


Nog een foto van o.a. grutto's bij harde wind gemaakt op 16 maart 2019. Tussen de grutto's staat ook een IJslandse grutto.


Voorjaar 2019

Gruttoverzamelplaats Hooge Boezem bij Haastrecht

De geringde grutto GGGGflag op 7 maart 2019
gefotografeerd.

De eerste vijf grutto's  lieten zich op de Hooge Boezem zien op 15 februari 2019. Tot 22 februari liepen de aantallen niet verder op dan tot maximaal 100 exemplaren. In de nacht van 22 op 23 februari was er een grote instroom van grutto's in Nederland en dat was ook gelijk merkbaar op de Hooge Boezem. Op 23 februari werden er al 350 grutto's geteld. Begin maart namen de aantallen weer verder toe met maxima tussen de 600-800 grutto's tussen 2 en 7 maart 2019. Tussen begin/half maart werd een deel van de Hooge Boezem volgemalen met rivierwater uit de Vlist. Er waren een paar dagen harde wind (7 á 8), en een flink deel van de aanwezige grutto's koos er voor om op dit onder water gezette deel voedsel te gaan zoeken. Ook de natte graslanden in het andere deel van de Hooge Boezem werden door groepen grutto's aangedaan om er te foerageren. Tussen die grutto's een geringd exemplaar met twee groene ringen met vlaggetje. Het ging om exemplaar GGGGflag (groen groen groen groen vlag) geringd in Engeland.

15/16 maart verbleven er overdag maar liefst 1200-1500 grutto's op de Hooge Boezem. Tussen de grutto's werden diverse IJslanders herkend, maar door de harde wind was het moeilijk aantallen te determineren. 17 maart was het weer iets rustiger. Vroeg in de ochtend werden er 100 grutto's geteld, en in de middag waren er ca. 750 grutto's op de verzamelplaats. Deze dag werden er ook voor het eerst dit voorjaar flinke aantallen gezien (85 stuks) op verzamelplaatsen in de polder Stein Noord. Exemplaren afkomstig van de Hooge Boezem?
Vanaf 18/19 maart lieten steeds meer grutto's zich overdag in de broedgebieden zien, soms als kleine groepjes die voedsel zochten, maar ook al als losse paren. Deze laatsten al in voorbereiding en op zoek naar goede nestelgelegenheid.

 

Meer lezen over gruttoverzamelplaats Hooge Boezem
Klik hier

Voedselzoekende grutto's op de natte graslanden van de Hooge Boezem op 6 maart 2019. Het waaide hard, windkracht 8 en een flink deel van de grutto's koos ervoor om vlak bij de boezem voedsel te gaan zoeken.

Fotoalbum: Gruttoverzamelplaats Hooge Boezem bij Haastrecht

gruttogroepinundatiedeelhoogeboezembijwatermolen5mrt2019IMG_173920scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_168220scherp.jpg
gruttogroepwatermoleninundatiehoogeboezem5mrt2019IMG_176820scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_166925cropscherp.jpg
gruttogroepinundatiedeelhoogeboezembijwatermolen5mrt2019IMG_173720scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_161720scherp-1.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_163820scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_161220scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_160120scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_157920scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_160220scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendhoogeboezem4mrt2019IMG_160820scherp.jpg
gruttogroepfoeragerendmetring7mrt2019IMG_184440cropscherp.jpg
gruttogroepfoeragerendmetring7mrt2019IMG_184535cropscherp.jpg
gruttogroepfoeragerendmetring7mrt2019IMG_184575cropscherp.jpg
gruttogroepinundatiedeelhoogeboezembijwatermolen5mrt2019IMG_173720scherp-3.jpg
gruttogroepplasdrashoogeboezem5mrt2019IMG_170520scherp.jpg
gruttogroepplasdrashoogeboezem5mrt2019IMG_170920scherp.jpg
gruttogroepplasdrashoogeboezem5mrt2019IMG_169320scherp.jpg
gruttogroephoogeboezem27febr2019IMG_153620scherp-1.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_184820scherp-1.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_185615scherp-1.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_187120scherp-2.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_187520scherp-1.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_188020scherp-1.jpg
gruttogroephoogeboezemwindkrachtzeven16mrt201IMG_188040cropscherp-1.jpg
benschopperboezemdeelhoonaardgruttogroep17mrt2019IMG_193540cropscherp.jpg
rwksteinnrtplasdraswest17mrt2019IMG_190818scherp.jpg
rwksteinnrdplasdraswestgrutto17mrt2019IMG_190740cropscherp.jpg
rwksteinnrdplasdraswestgruttotureluur17mrt2019IMG_190225cropscherp.jpg
rwksteinnrtplasdrasoostgruttogroep17mrt2019IMG_192018scherp.jpg
rwksteinnrtplasdrasoostgruttogroep17mrt2019IMG_191025cropscherp.jpg
rwksteinnrtplasdrasoostgruttogroep17mrt2019IMG_191130cropscherp.jpg

Foto van de maand

Op de voormalige watertoren in Bodegraven huist al geruime tijd een slechtvalk. Foto 27 februari 2019.


Fotoalbum: Nieuwsbrief Maart 2019

huismuisopvetbol27febr2019IMG_147925cropscherp.jpg
huismuisopvetbol27febr2019IMG_148420scherp.jpg
slechtvalkbodegravenwatermolen27febr2019IMG_153115cropscherp.jpg
slechtvalkbodegravenwatermolen27febr2019IMG_150530cropscherp.jpg
grauweganspaarhoogeboezem28febr2019IMG_155420scherp.jpg
grauwegansvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_154540cropscherp.jpg
grauwegansvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156540cropscherp.jpg
GroteCanadaganspaarhoogeboezem28febr2019IMG_154820scherp.jpg
GroteCanadaganspaarhoogeboezem28febr2019IMG_155320.jpg
GroteCanadagansvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156118scherp.jpg
GroteCanadagansvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156225cropscherp.jpg
GroteCanadagansvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156325cropscherp.jpg
gruttogroephoogeboezem27febr2019IMG_153620scherp.jpg
smientengroephoogeboezem28febr2019IMG_154018scherp.jpg
smientengroephoogeboezem28febr2019IMG_154420scherp.jpg
knobbelzwaanvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_155920scherp.jpg
knobbelzwaanvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156640cropscherp.jpg
knobbelzwaanvliegendhoogeboezem28febr2019IMG_156720scherp.jpg
vuurwants6mrt2019IMG_183330cropscherp.jpg
grotekroosvarenhoogeboezem7mrt2019IMG_183518.jpg
grotekroosvarenhoogeboezem7mrt2019IMG_183618.jpg
eksternestuitboomgewaaidsteinzd12mrt2019IMG_184718scherp-1.jpg
hyacintblauwtuindeclerstr17mrt2019IMG_189518scherp.jpg
hyacintblauwtuindeclerstr17mrt2019IMG_189918scherp.jpg
hyacintrosetuindeclerstr17mrt2019IMG_189218scherp.jpg
hyacintrosetuindeclerstr17mrt2019IMG_189318scherp.jpg
hyacintwittuindeclerstr17mrt2019IMG_188918scherp.jpg
hyacintwittuindeclerstr17mrt2019IMG_189018scherp.jpg
hyacintwittuindeclerstr17mrt2019IMG_189718scherp.jpg
grauweganspaareifasebenschopperboezem17mrt2019IMG_194320scherp.jpg
grauweganspaareifasehoogeboezem17mrt2019IMG_194920scherp.jpg
ereprijsonbekendheemtuingdsehout19mrt2019IMG_206018scherp.jpg
keizerskroonheemtuingdsehout19mrt2019IMG_206118scherp.jpg
maartsviooltjeheemtuingdsehout19mrt2019IMG_205818scherp.jpg
zomerklokjeheemtuingdsehout19mrt2019IMG_206418scherp.jpg
zomerklokjeheemtuingdsehout19mrt2019IMG_206518scherp.jpg

Landgoed Linschoten zuidelijk van Woerden

Topografische kaart met de ligging van landgoed Linschoten

Het kasteel "Huis te Linschoten" (gebouwd in 1637) maakt onderdeel uit van het landgoed Linschoten en ligt in  het omringende Parkbos, midden in het Groene Hart dichtbij het dorpje Linschoten.

Landgoed Linschoten is een van de grootste landgoederen in de Randstad ter grootte van ca. 500 ha, grotendeels bestaande uit agrarisch verpachte landbouwgronden. Het landgoed werd, nadat de familie Strick van Linschoten het verlaten had, in 1891 aangekocht door de Utrechtse sigarenfabrikant G. Ribbius Peletier en ging uiteindelijk in 1969 over in de Stichting 'G. Ribbius Peletier tot behoud van het Landgoed Linschoten'. De stichting heeft tot doel het in stand houden van het landgoed met zijn landschappelijk en natuurlijke kwaliteiten.

Fotoalbum: Landgoed Linschoten

linschotenboerderijlangelinschoten18mrt2019IMG_196518.jpg
linschotenboerderijhooiberglangelinschoten18mrt2019IMG_196418.jpg
linschotenboerderijboenhoklangelinschoten18mrt2019IMG_195920.jpg
linschotenboerderijvarkenshokkenlangelinschoten18mrt2019IMG_196218.jpg
linschotenboerderijvarkenshokkenlangelinschoten18mrt2019IMG_196320.jpg
linschotenjapanshoefblad18mrt2019IMG_205320scherp.jpg
linschotenjapanshoefblad18mrt2019IMG_205618scherp.jpg
linschotenbrandhout18mrt2019IMG_196119scherp.jpg
linschotenpoortwoning18mrt2019IMG_198720scherp.jpg
linschotenkasteellaan18mrt2019IMG_198518scherp.jpg
linschotenkasteellaan18mrt2019IMG_198418scherp.jpg
linschotenwerkschuurkasteel18mrt2019IMG_197218scherp.jpg
linschotenfuutopnest18mrt2019IMG_199120scherp.jpg
linschotenfuutopnest18mrt2019IMG_199730cropscherp.jpg
linschotenparkbos18mrt2019IMG_196620.jpg
linschotenparkbos18mrt2019IMG_200418.jpg
linschotennotenwei18mrt2019IMG_199920scherp.jpg
linschotenhaardijk18mrt2019IMG_200518.jpg
linschotenhaardijk18mrt2019IMG_201020.jpg
linschotenzwitsershuis18mrt2019IMG_200720scherp.jpg
linschotenboerderijpachterstichtinghaardijk18mrt2019IMG_202420scherp.jpg
linschotenboerderijpachterstichtinghaardijk18mrt2019IMG_202820scherp.jpg
linschotenboerderijpachterstichtinghaardijk18mrt2019IMG_202620scherp.jpg
linschotenboerderijpachterstichtinghaardijk18mrt2019IMG_203620scherp.jpg
landgoedlinschotenkoeblaarkoppenhaardijk15jan2021IMG_019820scherp-1.jpg
landgoedlinschotenkoeblaarkoppenhaardijk15jan2021IMG_020320scherp-1.jpg
linschotenboerderijhaardijk18mrt2019IMG_200620.jpg
linschotenboerderijhaardijk18mrt2019IMG_201518.jpg
linschotenboerderijhaardijk18mrt2019IMG_201418.jpg
linschotenhaardijk18mrt2019IMG_201218.jpg
linschotenhenkenhansjachthuishaardijk18mrt2019IMG_205018.jpg
linschotenkastanje18mrt2019IMG_197020scherp.jpg
linschotenooievaaropnest18mrt2019IMG_197720scherp.jpg
linschotenooievaaropnest18mrt2019IMG_198320scherp.jpg
linschotenviooltjespec18mrt2019IMG_204120scherp.jpg
linschotenwinteraconietinzaad18mrt2019IMG_195820scherp.jpg
linschotennijlganzen18mrt2019IMG_201718scherp.jpg
linschotenvoorjaarshelmbloem18mrt2019IMG_204918scherp.jpg
linschotenlandgoedschapenlaan18mrt2020IMG_268920.jpg
landgoedlinschoten15jan2021IMG_019420-1.jpg
landgoedlinschotenhaardijk15jan2021IMG_021020scherp-2.jpg
landgoedlinschotendoodhouthaardijk15jan2021IMG_021820scherp-1.jpg
landgoedlinschotenhaardijk15jan2021IMG_021220scherp-1.jpg
landgoedlinschotenhaardijkboerderijBB15jan2021IMG_019620scherp-1.jpg
winterakonietlandgoedlinschoten15jan2021IMG_019220scherp-1.jpg