Nieuwsbrief Maart 2022


Een uiterst zonnige en qua temperatuur behaaglijke maand maart werd begin april gevolgd door vorst in verschillende nachten met op 1 april zelfs een pak  sneeuw die overigens al weer snel was verdwenen. Er was trouwens maar heel weinig regenval in maart.
Het was een productieve maand v.w.b. natuurfotografie zoals U onderstaand kunt zien.


Bosuil

3 April 2022. Bosuil slapend verscholen zittend in de holte van een knotwilg. Gouda Oostpolder.


Porseleinhoen

3 april 2022. Deze schuwe ralachtige zie je niet elke dag. Zeldzaam porseleinhoentje. Al een paar dagen aanwezig in een moerasgebiedje nabij Haastrecht. Zou daar wel eens kunnen gaan broeden.Grutto

Gruttovrouwtje op paaltje. De snavel nog vol met vochtige veenprut na het druk voedsel zoeken  om in goede broedconditie te komen vooruitlopend op het komende broedseizoen. Reeuwijk polder Reeuwijk bij de Kerkweg. Foto: 14 maart 2022


1 April 2022. Gruttoman met ringenset aan de poten. De combinatie daarvan is uniek zodat bekend is waar de grutto
is geringd en wanneer. 
De grutto was gepaard en het paar verbleef al diverse dagen op hetzelfde perceel.
Er werd gebalstst, gepaard en een nestkuiltje gedraaid.


Roek

Als een aantal weken huist er een groepje roeken in/bij de polder Oukoop in Reeuwijk.  Deze foto maakte ik op 13 maart 2022 in de polder Oukoop (deel Negenviertel). Hier liep een groep van 13 roeken voedsel te zoeken. Het gaat w.s. om exemplaren die broeden in een kolonie in de buurt zoals langs de RW A-12 bij Waarder.


Zwarte kraai

3 April 2022. Zwarte kraai op zoek naar voedsel. Gouda Oostpolder


Kievitsbloemen

Kievitsbloemen in een voortuintje bij een woning in Gouda Goverwelle. Foto: 2 april 2022


Er bestaan echte wilde kievitsbloemen die in het wild groeien zoals bij het Reeuwijkse plassengebied en rond Zwolle. Daarnaast zijn er ook kievitsbloemen maar dan gecultiveerd. Ik kwam een klein tuintje tegen in Gouda Goverwelle wat vol stond met kievitsbloemen. De tuin gelegen op het noorden. Wat direct opviel was het grote aandeel witte exemplaren. Dat is op zich niet verwonderlijk want het aandeel witte bloemen is bij de cultuursoort altijd een stuk hoger. Maar zoveel als hier stonden was voor mij nieuw, dus maar eens bij de bewoners aangebeld om te vragen naar de geschiedenis van deze kievitsbloemen.  Een aantal jaren geleden is een zakje met bollen gekocht en deze zijn geplant. De bodemopbouw waar de kievitsbloemen groeien is opgespoten zand met daarop een laag veenachtige grond. Zo af en toe wordt er wat grond toegevoegd.  Ook is er een keer bagger uitgestrooid afkomstig uit een gebaggerde sloot in de buurt. De uitgebloeide kievitsbloemen krijgen prima de kans om te zaaien want er wordt niet gemaaid of anderszins ingegrepen. Wel vertelde men mij is het aandeel witte bloemen de laatste jaren sterk uitgebreid. De vegetatie is vrij open met laagblijvende bodembedekkers waartussen een opvallend aandeel plantjes speenkruid. Blijkbaar precies de goede condities om te kunnen verjongen.


Roerdompen

3 April 2022. Een paartje roerdompen verscholen zittend tussen het riet. Betrekkelijk dichtbij  maar zo gecamoufleerd dat ze amper opvielen. Af en toe werd er gehoemd en dat was de reden dat ik ze uiteindelijk zag zitten.


3 April 2022. Verstoppertje spelen leek het wel. De roerdomp zich niet bewegend  (duurde meer dan 10 minuten) zo van
je ziet mij toch niet. Klopte ook wel aardig met al die rietstengels er omheen.


3 April 2022. Roerdomp in paalhouding. Viel ook absoluut niet op.


Torenvalk

Vrouwtje torenvalk speurend naar een prooi vanuit de top van een berk. Haastrecht polder Stein Zuid. Foto: 25 maart 2022


Ruziënde meerkoet met een knobbelzwanenpaar dat langs het nest van de meerkoet zwom. De meerkoet man dapper en zich agressief gedragend totdat een van de knobbelzwanen het zat werd. Haastrecht polder Stein Zuid. Foto: 28 maart 2022. 


28 maart 2022. Diverse knobbelzwanen zijn al druk aan het nestelen. Zoals dit exemplaar in de polder Stein Zuid bij Haastrecht. De eerste eieren zijn al gelegd.


Grauwe gans

De eerste kuikens van grauwe ganzen zag ik alweer op 30 maart 2022. Bij het natuurgebied de Hooge Boezem bij Haastrecht.


Ooievaar broedt weer in Haastrecht

Ooievaar op nest in de Hofkamp. Foto: 30 maart 2022


Vroeger in mijn jeugd had Haastrecht de ooievaar als vaste broedvogel. Jaarlijks broedde er een paartje op de Gereformeerde Kerk van Haastrecht. Maar ooievaars waren op een gegeven moment  uit Nederland dus ook uit Haastrecht verdwenen. Een project om de ooievaar weer terug te krijgen is succesvol geweest. Ook in Haastrecht is tijdelijk een zgn ooievaarsdorp geweest waar ooievaars werden gekweekt. Op de plek waar vroeger de vuilnisbelt was (Doove Gat). Inmiddels is de Nederlandse stand van de ooievaar weer zo goed  dat extra bescherming niet meer noodzakelijk is.
En verheugend. Dit voorjaar vestigde zich in het dorp Haastrecht in de Hofkamp een paartje en bouwde een nest op een geknotte/gekandelaberde boom. Toch nog weer goed gekomen dus met de terugkeer.

Nogal wat hazensterfte

Haas in het leger in een weiland in de polder Stein Zuid bij Haastrecht. Foto: 30 januari 2022

Dode haas in grasland . Oorzaak: leverbot?
Benschopper Boezem deel Hoonaard. Foto: 30 maart 2022.


Hazen en leverbot

Dit voorjaar vallen me de diverse hazen op die ik dood aantref. Het gaat om diverse verkeerslachtoffers, maar ook in de graslanden van het Groene Hart rond Reeuwijk zag ik diverse dode hazen liggen. Wellicht dood gegaan door leverbot. Een ziekte die niet alleen hazen treft maar vooral ook schapen. Leverbot komt voornamelijk voor onder vochtige leefomstandigheden. De leverbot heeft de leverbotpoelslak nodig als tussengastheer om uit te groeien van larve naar cyste. Leverbotbesmetting komt dus alleen voor op plaatsen waar dit poelslakje leeft. Natte weilanden zijn een ideale leefomgeving voor de leverbotpoelslak. Als er vee op de weilanden graast, is de kans op besmetting het grootst.

Het gaat niet goed met de haas  in Nederland. De haas is inmiddels  zelfs toegevoegd aan de Rode Lijst van bedreigde zoogdieren. 

Volgens de Zoogdiervereniging zijn de populaties hazen en konijnen sinds de jaren 50 met meer dan 60 procent afgenomen.

 


Bizarre 1 April 2022. Sneeuwdag

De wereld stond net nog niet op zijn kop v.w.b de alarmberichten en de gekozen weercode. De voorspellingen waren alarmerend. Er zou een flinke laag sneeuw vallen in de nacht van 30 maart 2022 dus veel fileleed zou te verwachten zijn. 1 april 2022. Al vroeg was ik wakker en kijkend naar buiten zag ik dat het klopte, behoorlijk wat sneeuw. De gevallen sneeuwlaag bedekte ook bomen en struiken, maar om ca. 11.00 uur was die alweer verdwenen en net na de middag was de  sneeuw op de meeste plekken, ook in de polder, alweer bijna volledig ontdooid.


Forsytia in de bloei. Onder een laag sneeuw. Foto: 1 april 2022

Krulhazelaar in de bloei. Onder een laag sneeuw. Foto: 1 april 2022


Kievitsbloem met een laag sneeuw. Tuin De Clerstraat.
1 april 2022. Foto: 8.15 uur.

Kievitsbloem. Tuin De Clerstraat. 30 maart 2022


Sneeuwlaagje in het grasland van de polder Stein Noord in Reeuwijk. Dit was om 8.45 uur. De sneeuw was om 13.30 uur alwwer zo goed als verdwenen.


Nijlgans paar met kuikens in de polder Stein Noord in een besneeuwd graslandlandschap omstreeks 8.45 uur. Na de middag was al de sneeuw alweer ontdooid. Foto: 1 april 2022.


Het melkvee van boer Henk van der Stok in de polder Stein Zuid liep al een paar dagen buiten. Ook deze dag mochten ze na het melken weer naar buiten. Echt veel zin hadden ze daar trouwens niet in want na eerst het land in getrokken te zijn renden de groep weer snel , sommige koeien luid loeiend, terug naar de loopstal. Foto: 1 april 2022