Nieuwsbrief Oktober 2018

Maaisel voor de potstal van Natuurhoeve de Goeij

De geplagde oevers in de polder Oukoop zijn inmiddels allemaal gemaaid en het maaisel op een wiers gebracht. Het maaisel wordt vervolgens afgevoerd naar de boerderij en gebruikt als strooisellaag onder de koeien in de potstal. De koeien doen hun behoefte op die strooisellaag zodat die vermengd wordt met mest. Regelmatig wordt er nieuw strooisel in de potstal gebracht waardoor er uiteindelijk een forse laag ontstaat die weer op het land zal worden uitgereden als ruige stalmest. Op die manier is er sprake van een gesloten cirkel welke een belangrijke voorwaarde is voor duurzaam biologisch boeren.

Enkele jaren geleden geplagde en in augustus van dit jaar gemaaide oevers in de polder Oukoop. Het gemaaide gewas is opgewierst en afgevoerd naar het biologisch melkveebedrijf Natuurhoeve de Goeij. Het gewas wordt gebruikt in de potstal als strooisellaag onder de koeien. Foto: 2 oktober 2018

In 2011 geplagde en met natuurzaden ingezaaide oever in de polder Oukoop. Er is gemaaid en het gewas is op een wiers gebracht en zal worden afgevoerd naar Natuurhoeve de Goeij om te gebruiken als strooisellaag in de potstal. Foto: 8 oktober 2018.


Opnieuw 4 koereigers in de polder Oukoop

Eind augustus 2018 verbleven er in de polder Oukoop een paar dagen een 2-tal koereigers. Opnieuw liepen er op 7 oktober 2018 koereigertjes in de polder tussen zwart-wit pinken, dit keer zelfs 4 stuks. Druk jagend achter insecten die door het vee werden opgejaagd, maar ook regelmatig in oevers zoekend naar kikkers, waarvan ik er een gevangen zag worden. 

Koereigers tussen de zwart-witte pinken in de polder Oukoop in Reeuwijk. Foto: 7okt2018

Fotoalbum: Nieuwsbrief okt 2018

rwksteintwaalfmorgenkoeien19okt2018IMG_962518scherp.jpg
rwkpldrlangroggebroekkoeienwolken2nov2018IMG_990618.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_947925cropscherp.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_948525cropscherp.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_950425scherp.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_951525cropscherp-1.jpg
buizerdrwkstein7okt2018IMG_947120scherp.jpg
ooievaarsteinzd30okt2018IMG_981818scherp.jpg
beheerrwkoukoopwierslangsgeplagdeoever8okt2018IMG_953118.jpg
beheerrwkoukoopwierslangsgeplagdeoever8okt2018IMG_953718-1.jpg
kleinevuurvlinderrwkoukoop10okt2018IMG_954235cropscherp.jpg
notenoogstschapenlaanlinschoten10okt2018IMG_953820.jpg
knolhoningzwamdelft201811018a.jpg
knolhoningzwamrwksehout20151015a.jpg
knolhoningzwamrwksehout20151915aa.jpg
gewonezadelzwamgoudsehoutheemtuin23okt2018IMG_965615.jpg
gewonezadelzwamgoudsehoutheemtuin23okt2018IMG_964715.jpg
grotestinkzwamgoudsehoutheemtuin23okt2018IMG_966915scherp.jpg
vliegenzwamgdasteinsegroen2nov2018IMG_984718scherp.jpg
vliegenzwamgdasteinsegroen2nov2018IMG_984518scherp.jpg
eekhoorntjesbroodrwkrecreatiebostwaalfmorgen2nov2018IMG_988218scherp.jpg
eekhoorntjesbroodrwkrecreatiebostwaalfmorgen2nov2018IMG_988118scherp.jpg
rwkoukoopwatermolenenoevers2nov2018IMG_991418.jpg
rwkplaskalverbroekvanafoukoopsedijk2nov2018IMG_991718.jpg
rwkplaskalverbroekvanafoukoopsedijk2nov2018IMG_991818.jpg
rwkplaskalverbroekvanafrecreatiebos2nov2018IMG_988718.jpg
rwksteingrauweganzenwolken2nov2018IMG_986918.jpg
haastrechtpldrsteinzd30okt2018IMG_981218.jpg
rwkenkelewierickefietspadlangeweide2nov2018IMG_992318-1.jpg
rwksteingrauweganzen2nov2018IMG_986318.jpg
grauweganzenschaaprwkstein2nov2018IMG_986518.jpg

8 oktober 2018. Eerste (winter)kolganzen weer in de polders bij Reeuwijk

Ik had al enkele groepjes roepend over horen komen. Kolganzen uit hun broedgebieden in Noord-Europa. Vanmorgen zaten er op de plasdras in de polder Stein 3 stuks. Niet erg lang overigens. Ze vonden mijn aanwezigheid toch te bedreigend en vlogen al snel weg. Ik kon nog wel een paar foto's maken als bewijsmateriaal.

Eind oktober 2018 waren er al weer forse aantallen kolganzen in de graslandpolders aanwezig. Op 31 oktober 2018 verbleven in de polder Lang Roggebroek  ruim 750 kolganzen en ook in de polders Stein en Oukoop telde ik tussen de grauwe ganzen al weer vele tientallen kollen.

Twee van de drie kolganzen die even de plasdras in de polder Stein aandeden. Foto: 8 okt 2018. Tegenlichtopname.


Verkeersslachtoffers in het Reeuwijkse Plassengebied

De relatief smalle weggetjes in en rond het Reeuwijkse plassen worden vrij intensief bereden door autoverkeer. Bestemmingsverkeer, toeristisch verkeer en soms ook auto's die de wegen gebruiken als sluiproute en omdat ze haast hebben als gekken over de weggetjes racen. De dieren in het gebied steken de wegen regelmatig over omdat hun leefgebied een groter geheel omvat wat door de doorsnijding van wegen en het oversteken er van een extra risico oplevert. Dat het regelmatig mis gaat bewijzen de talloze foto's van verkeersslachtoffers die ik in de loop der jaren heb gemaakt. Ook in de zomer en herfstmaand oktober kwam ik weer diverse min of meer geplette dieren tegen waarvan ik U een klein fotoalbum presenteer.

Fotoalbum: verkeersslachtoffers

Onder de verkeersslachtoffers ook dieren zoals waterral, ringslang en bunzing, minder algemene soorten waar het Reeuwijkse Plassengebied juist haar belangrijke  natuurwaarden aan dankt.