Nieuwsbrief Mei 2022


Fazant

5 Mei 2022. Hooge Boezem Haastrecht. Foto sterk ingezoomd om een beeld te geven van de verschillende
fazantenhanen in het natuurgebied. Het is op deze manier min of meer een Rien Poortvliet schilderij geworden.


17 Mei 2022. Fazantenhaan op landhek van perceel 24 van de Stichting het Zuid-Hollands Landschap bij de Hooge Boezem.


26 Mei 2022. Hooge Boezem Haastrecht. Gelukt: Fazantenhen met kuikens. De trotse vader ook in de buurt.
Er is opvallend veel predatie van eieren gezien de diverse leeg gevreten eieren.


27 Mei 2022. Natuurgebied/reservaat Benschopper Boezem deelgebied polder Hoonaard. Schapen begrazing.


Twee herkenbare geringde grutto's broedend 

Maar liefst twee verschillende gruttomannen met een ringenset om de poten broedden dit voorjaar in het gebied waar ik veel uren heb besteed naar broedende  grutto's en hun broedsucces. Het broedende gruttopaar in de Hooge Boezem bij Haastrecht kon fotografisch  intensief gevolgd worden maar heeft helaas geen broedresultaat gehad. De normale broedtijd voor een grutto bedraagt 24-25 dagen maar dit paar broedde maar liefst 48 dagen voordat ze er de brui aan gaven.

De geringde gruttoman in de polder Oukoop (deel Negenviertel) in Reeuwijk heeft gebroed in een hooilandperceel met uitgestelde maaidatum  waar 3-4 paartjes grutto's hebben gebroed.


27 Mei 2022. Gruttoman geringd met ringenset alarmerend op hek in polder Oukoop (deel Negenviertel) Reeuwijk.
Het paar had een of wellicht meer kuikens bij zich die echter onzochtbaar bleven.


26 Mei 2022. Gruttoman geringd en gepaard. Heeft dit voorjaar gebroed in het natuurgebied Hooge Boezem bij Haastrecht. 
Het paar heeft maar liefst 49 dagen gebroed op maar een ei wat niet bevrucht bleek te zijn.


Bloemfestijn: Reservaat Polder Stein Noord een groot gele lissenveld

18 Mei 2022. Boven en onder. Polder Stein Noord. Een geel lint van gele lissen langs de oevers van sloten momenteel.
Het is genieten maar duurt niet al te lang voor ze weer uitgebloeid zullen zijn. 


18 Mei 2022. Wakende grutto-ouder en gele lissen. Met in de buurt een of twee kuikens die al bijna 4  weken oud zijn.
De grutto zag ik al op 1 april 2022 broedend op het nest zitten. Dus heel vroeg begonnen met nestelen.


21 Mei 2022. Blauwe reiger langs de sloot waarvan de oever vol staat met gele lissen in de bloei. Reeuwijk polder Lang Roggebroek. 


28 Mei 2022. Adult purperreiger langs de oever van een sloot met gele lissen. Reeuwijk polder Oukoop deelgebied Negenviertel.


28 Mei 2022. Ooievaar langs een oever begroeid met gele lissen. Haastrecht polder Groot Keulevaart


Hermelijn

15 Mei 2022. Vroeg in de ochtend verscheen er een hermelijn op mijn pad. Gewoon stil blijven staan, niet bewegen en afdrukken.
Een paar seconden de tijd. Het zijn nieuwsgierige beestjes.


Fotoalbum: Mei 2022

grotecanadaganzenpaarkuikenshoogeboezem5mei2022img_030227cropscherp-1.jpg
houtduifpaarbaltshoogeboezem30apr2022img_968930cropscherp.jpg
houtduifdrinkenveenbonkhoogeboezem14mei2022img_098722scherp.jpg
kievitlooptvannestgrauweganzengrasvretendhoogeboezem29apr2022img_967322scherp-1.jpg
kievithoogeboezem4mei2022img_015022scherp.jpg
kievitkuikenhoogeboezem13mei2022img_092230cropscherp.jpg
kievitverwarmtkuikenhoogeboezem14mei202214mei2022img_101622scherp.jpg
lepelaarhoogeboezem5mei2022img_030022scherp.jpg
lepelaarhoogeboezem5mei2022img_029322scherp.jpg
lepelaarhoogeboezem5mei2022img_029922scherp.jpg
lepelaarshoogeboezem15mei2022img_109230cropscherp.jpg
lepelaarvliegendvisdiefkoloniehoogeboezem5mei2022img_031030cropscherp.jpg
oeverloperslikjehoogeboezem5mei2022img_030335cropscherp.jpg
kleinemantelmeeuwophekganzenhoogeboezem5mei2022img_031722scherp.jpg
kleinemantelmeeuwophekganzenhoogeboezem5mei2022img_031922scherp.jpg
gruttomettweekuikensbenschopperboezem8mei2022img_040230cropscherp-1.jpg
pldrkeulevaartkoeiengrazenoevergemaaidland8mei2022img_038922scherp.jpg
watermolenhoogeboezemmeeuwenkolonie7mei2022img_036422.jpg
watermolenhoogeboezembloemen7mei2022img_036122.jpg
watermolenhoogeboezembloemen7mei2022img_036222.jpg
spreeuwhoogeboezem13mei2022img_092822scherp.jpg
spreeuwhoogeboezem13mei2022img_093622scherp.jpg
beheergraslandlandbouwinjecterengraslandpldrkeulevaart12mei2022img_074522scherp.jpg
beheergraslandlandbouwinjecterengraslandpldrkeulevaart12mei2022img_074922scherp.jpg
benschopperboezemschraallandboterbloemenwatermolen12mei2022img_075222scherp.jpg
benschopperboezemschraallandboterbloemenwatermolen12mei2022img_075322scherp.jpg
hazenhaastrechtsteinzuid15mei2022img_106222scherp.jpg
hazenhaastrechtsteinzuid15mei2022img_106522scherp.jpg
wildeeendkuikensjongehaashoogeboezem13mei2022img_087322scherp.jpg
krakeendenpaarbenschopperboezemweidevogelblok12mei2022img_075722scherp-1.jpg
benschopperboezemschraallandenkoeien14mei2022img_100622scherp.jpg
gruttokuikenongeringdepaarhoogeboezem15mei2022img_111930cropscherp-1.jpg
benschopperboezemweidevogelblokboterbloemen12mei2022img_075422scherp-2.jpg
blauwereigergelelisrwksteinnrd21mei2022img_146922scherp.jpg
blauwereigergelelisrwksteinnrd21mei2022img_147022scherp.jpg
koeiengelelisrwklangroggebroek21mei2022img_147522scherp.jpg

Flink wat weidevogel kuikens (maar veel predatie)

8 Mei 2022. Grutto-ouder met een van de minimaal twee kuikens van ongeveer 1,5 week oud die ik waarnam.
Een vroeg broedgeval. Benschopper Boezem polder Keulevaart.


22 Mei 2022. Grutto-ouder en kuiken. Nog maar een van de twee kuikens is overgebleven. Is nu ca. 4 weken oud.
Een vroeg broedgeval. Grutto zat al op 2 april broedend op het nest. Reeuwijk polder Stein Noord.


7 Mei 2022. Kievit met een kuiken van nog maar een dag oud. Er liepen minimaal 3 kuikens. Hooge Boezem bij Haastrecht


11 Mei 2022. Jong kievitje van een paar dagen oud zich drukkend door alarmeren van oudervogel. Hooge Boezem bij Haastrecht.


22 Mei 2022. Drie stuks tureluurkuikens van ongeveer bijna een week oud. De ouders in de buurt.
Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht


22 Mei 2022. Zoekplaatje. Vier stuks tureluurkuikens van ongeveer bijna een week oud. Alle eieren uitgebroed en
nog geen kuiken verloren gegaan. Een ouder bij de kuikens. 
Hooge Boezem/Doove Gat bij Haastrecht


Koereigers

4 Mei 2022. Een 2-tal koereigers druk zoekend naar kikkers en insecten langs de slootkant. Een koe kijkt geïnteresseerd toe. Polder Groot Keulevaart in de Lopikerwaard bij Haastrecht


Fotoalbum: Koereiger

koereigerbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_117135cropscherp-1.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_115930cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_116330cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_119130cropscherp2x-1.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_117330cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_117830cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_118030cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_118430cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_119830cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_121430cropscherp.jpg
koereigergrauweganzenbenschopperboezemdeelhoonaard18jan2020IMG_121530cropscherp.jpg
koereigerhoogeboezemhaastrecht12febr2020IMG_241430cropscherp.jpg
koereigerhoogeboezemhaastrecht12febr2020IMG_241535cropscherp.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_947925cropscherp-1.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_948525cropscherp-1.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_948835cropscherp.jpg
koereigerrwkoukoop7okt2018IMG_950425scherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_892920scherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_894025cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_894325cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_894520scherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_895523cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_896425cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_897122cropscherp-5.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_897525cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_897925cropscherp.jpg
koereigerrwkpldroukoop31aug2018IMG_899235cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251030cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251130cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251425cropscherp-1.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_251920scherp-1.jpg
koereigerrwkpldrrwk7mrt2020IMG_252225cropscherp-1.jpg

Temmincks strandloper

4 Mei 2022. Al een paar dagen verblijft er een Temmincks strandloper bij Haastrecht. Op trek naar zijn broedgebied in Noord-Europa.
Voedsel zoeken en uitrusten (opvetten) wisselen elkaar af.


Fotoalbum: Temmincks strandloper


Slobeend

4 Mei 2022. Twee woerden van de slobeend. De vrouwtjes op het nest neem ik aan. Polder Groot Keulevaart deelgebied Benschopper Boezem. Dit is reservaat SBB. Hier hebben de nesten een goede kans uit te komen want er wordt pas half Juni gemaaid. Voor het agrarisch grasland (zonder maaibeperking) is het een ander verhaal. Dit voorjaar werd er al tussen eind april en begin mei massaal gemaaid. Er zullen daar wel weer de nodige slobeend nesten verloren zijn gegaan. 


Fotoalbum: Slobeend


Rietgors

22 April 2022. Rietgorsman zingend in een wilgenstruik. Op de achtergrond vliegende insecten. Gors heeft een
uitstekend veertje aan de vleugel.


Krakeend

22 April 2022. Paartje krakeenden druk aan het voedsel zoeken. Ze zeven het voedsel met hun snavel uit het water.
De Wilde eend in Nederland gaat achteruit terwijl de krakeend de laatste 30-40 jaar een enorme opmars maakt. In polders van het Groene Hart is de soort nu al bijna algemener dan wilde eenden.


20 Mei 2022. Paartje krakeenden. Vrouwtje is wellicht nog in de eilegfase. Maar kan ook zijn dat er niet gebroed wordt. want Het valt op dat er nog diverse krakeend paren rondzwemmen die niet aan broeden toekomen zo lijkt het.


Waterhoen

23 April 2022. Paring van waterhoentjes. Hooge Boezem Haastrecht.


17 Mei 2022. Jonge waterhoentje gevoerd door een van de ouders. Hooge Boezem.


Fotoalbum: Waterhoen

albinisme-waterhoen-FM29juni07.jpg
ringslang9-waterhoenpulopgeleplompblad-verkl-naam.jpg
ringslang7-waterhoenopnest2--20-verscherpt.jpg
ringslang8-waterhoennestopbouwland1-40.jpg
ringslang10waterhoencloseup-15-verscherpt.jpg
ringslang11-waterhoengrootjong6-FM27juli04-15.jpg
waterhoen_bouwt_aan_nest_9juli2016_DSC04339_17_tekst.jpg
waterhoen_en_kuiken_op_nest_9juli2016_DSC04355_17_tekst.jpg
waterhoen_FM7mei08_029_scherp_20_tekst.jpg
waterhoen_FM17mrt09_069_20_tekst.jpg
waterhoen_herfstbladeren_FM12nov2011_010_18_tekst.jpg
waterhoen_in_de_sneeuw_22jan2013_022_35_crop_scherp.jpg
waterhoen_in_de_sneeuw_22jan2013_024_35_crop_scherp.jpg
waterhoen_met_kuikens_21mei2012_055_30_crop_tekst.jpg
waterhoen_met_kuikens_21mei2012_069_35_crop_tekst.jpg
waterhoen_op_nest_20mei2012_002_45_crop_tekst.jpg
waterhoen_op_nest_met_kuikens_21mei2012_012_35_crop_tekst.jpg
waterhoen_pulli_FM10juni2011_013_35_crop_tekst.jpg
waterhoen_vechtend_1mrt2012_010_50_crop_tekst.jpg
waterhoen_vechtend_1mrt2012_017_50_crop_tekst.jpg
waterhoen_vechtend_1mrt2012_024_50_crop_tekst.jpg
waterhoen_vechtend_1mrt2012_030_30_crop_tekst.jpg
waterhoen_vechtend_1mrt2012_046_30_crop_tekst.jpg
waterhoengdaheemtuin11april2019IMG_296920scherp-1.jpg
waterhoenpaarhoogeboezem23apr2022img_949022scherp-1.jpg
waterhoenpaarparinghoogeboezem23apr2022img_949130cropscherp.jpg
waterhoenpaarparinghoogeboezem23apr2022img_949335cropscherp.jpg
waterhoenpaarparinghoogeboezem23apr2022img_949435cropscherp.jpg
waterhoenpaarparinghoogeboezem23apr2022img_949522scherp-1.jpg

23 April 2022. Een van de drie steltkluten aanwezig op de Hooge Boezem/Doove Gat  bij Haastrecht. Druk insecten pikkend tussen de kokmeeuwen.


Zwarte ruiter

Zwarte ruiter in zomerkleed.

23 April 2022. Zwarte ruiter in zomerkleed op de Hooge Boezem bij Haastrecht tezamen met een steltkluut en vliegende kokmeeuw.


Fotoalbum: Zwarte ruiter

zierikzee8-zwarteruiter-FM5juli07_053-20-verscherpt.jpg
zwarte_ruiter_adult_groene_jonker_plasdras_15sept2012_006_50_crop_tekst-1.jpg
zwarte_ruiter_adult_groene_jonker_plasdras_15sept2012_009_30_crop_tekst-2.jpg
zwarte_ruiter_adult_groene_jonker_plasdras_15sept2012_012_25_tekst-1.jpg
zwarte_ruiter_adult_groene_jonker_plasdras_15sept2012_085_20_tekst-1.jpg
zwarte_ruiters_zomerkleed_op_slik_FM_1juli2011_134_65_crop_tekst.jpg
zwarteruiter-FM5juli07053-20.jpg
zwarteruiter-zomerkleed1-FM23apr05-verkleind.jpg
zwarteruiter-zomerkleed8-FM23apr05-verkleind.jpg
zwarteruiter-zomerkleed-poetsend-FM23apr05.jpg
zwarteruiterFM15apr0808630scherp.jpg
zwarteruiterFM15apr0808745cropscherp.jpg
zwarteruiterFM15apr0811050smal1scherp.jpg
zwarteruiterFM16apr0800430scherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed2-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed5-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed7-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed9-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed25-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed28-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed29-FM23apr05-verkleindscherp.jpg
zwarteruiter-zomerkleed20-FM23apr05-verkleindscherp-1.jpg
zwarteruiterrwkpldrsteinnrdplasdrasoost30mrt2020IMG_312745cropscherp-3.jpg
zwarteruiterrwkpldrsteinnrdplasdrasoost30mrt2020IMG_311530cropscherp-1.jpg
zwarteruiterzomerkleedrwkoukoopnrd18april2020IMG_386330cropscherp-2.jpg
zwarteruiterkleineplevierzomerkleedhoogeboezem23apr2022img_945935cropscherp.jpg
zwarteruiterzomerkleedhoogeboezem23apr2022img_946440cropscherp-1.jpg
zwarteruiterzomerkleedhoogeboezem23apr2022img_946535cropscherp-1.jpg
zwarteruiterzomerkleedsteltkluuthoogeboezem23apr2022img_944540cropscherp-1.jpg

Fotoalbum: Watermolen Nr 6 Hooge Boezem Haastrecht

bovenhaastrechthoogeboezemmolenslangsvlist.jpg
vlistafgeknottemolenhogeboezem-FM2002-1.jpg
vlistmolenstomphogeboezem-FM2002-1.jpg
haastrechtwatermolen6hoogeboezem26febr201300820.jpg
haastrechthoogeboezemnatuurontwikkelingfase212febr201402725.jpg
haastrechtvlistenhoogeboezem31mrt2016DSC0323320.jpg
haastrechtvlistenhoogeboezem31mrt2016DSC0323220.jpg
haastrechthoogeboezemmolen3sept2016DSC0545513.jpg
haastrechthoogeboezemwatermolengruttoophek30mei201400225.jpg
hoogeboezemwatermolenmooieluchten12aug2017IMG_382518-2.jpg
haastrechthoogeboezemzonsondergangmolen12mrt201401325.jpg
haastrechthoogeboezemwatermolen20jan2019IMG_079818.jpg
haastrechthoogeboezemwatermolen20jan2019IMG_076718.jpg
haastrechtsteinhoogeboezemsneeuw23jan2019IMG_080618.jpg
haastrechtsteinhoogeboezemsneeuw23jan2019IMG_081018.jpg
haastrechtsteinhoogeboezemsneeuw23jan2019IMG_083618.jpg
grauweganswatermolenhoogeboezem13april2019IMG_317020.jpg
hoogeboezemlandschap9april2019IMG_282020.jpg
hoogeboezemwatermolenengrauweganzen1mei2022img_975220scherp.jpg
ooievaarschraallandwatermolenbenschopperboezem1mei2022img_980820scherp.jpg
hoogeboezemlandschap8mrt2022img_833522scherp-1.jpg
hoogeboezemlandschap8mrt2022img_832222scherp-1.jpg
watermolenschraallandbenschboezempldrkeulevaart4mei2022img_010222.jpg
watermolenhoogeboezemgrauweganzen5mei2022img_031222scherp.jpg
watermolenhoogeboezemgrauweganzen5mei2022img_031622scherp.jpg
watermolenhoogeboezembloemen7mei2022img_035922.jpg
watermolenhoogeboezembloemen7mei2022img_036222-1.jpg
watermolenhoogeboezemmeeuwenkolonie7mei2022img_036422-1.jpg
benschopperboezemwatermolengelelisschraalland21mei2022img_140222scherp.jpg
benschopperboezemwatermolengelelisschraalland21mei2022img_140320scherp.jpg

Kleine mantelmeeuw

5 Mei 2022. Kleine mantelmeeuw vreet aan een meerkoet. Deze meeuw-achtige heeft zich sinds kort gevestigd in de Groene Hart polders. Ze struinen meestal als paartjes de polders af. Na het maaien van graslanden zijn ze er als eerste bij om de  dood gemaaide restanten op te vreten. Maar ze zijn ook zeer behendig in het grijpen van jonge vogels waaronder dus weidevogels. In het natuurgebied De Hooge Boezem bij Haastrecht is in 2021 en ook dit jaar een paartje in de kokmeeuwkolonie gaan broeden. De vogels voeden zich hier vooral met kokmeeuwkuikens die ze plunderen uit de kolonie. 


Fotoalbum: Kleine mantelmeeuw


Voorbeeld van de vraatzucht kleine mantelmeeuwen

14 Mei 2022. Hooge Boezem. Op een klein eilandje broedden verschillende kokmeeuwen. Ze maken onderdeel uit van de grote kolonie die er broedt bestaande uit >500 broedparen. Een paartje kleine mantelmeeuwen zit op een aangrenzend eiland en houdt in de gaten of er al kokmeeuw kuikens zijn om te kapen. Een kokmeeuw probeert de kleine mantelmeeuwen te verdrijven.


17 Mei 2022. Kleine mantelmeeuw op het eilandje waar de kokmeeuwen broedden. Geen kokmeeuw meer aanwezig. Rond deze datum zijn veel kokmeeuw kuikens geboren. Vermoedelijk zijn de kuikens gepredeerd.20 Mei 2022. Wat is er gebeurd? Het paartje kleine mantelmeeuwen heeft het eilandje waar kokmeeuwen zaten te broeden in beslag genomen om er te gaan nestelen.


Geboortegolf in de kokmeeuw- en visdiefkolonie

17 Mei 2022. Hooge Boezem. Een overzicht van de kern van de kolonie van de kokmeeuwen (>600 paar). Veel kuikens worden/zijn rond deze datum geboren en omdat ze nog klein zijn een lekker hapje voor de kleine mantelmeeuwen. Die zijn slim en weten dat er, zeker als de kuikens nog kleine zijn, veel te halen valt in zo'n kolonie.


21 Mei 2022. Ook in de visdiefkolonie  (ca. 80 broedparen) komen momenteel veel kuikens uit het ei. Hier een ouder
met een visje voor een van de kuikens.


21 Mei 2022. Het kuiken kijkt verlangend naar het visje. Wat overigens erg groot blijkt te zijn voor dat piepkleine donsballetje.


22 Mei 2022. Hooge Boezem Haastrecht. Kuiken probeert een visje (tiendoornig stekelbaarsje) te verorberen.


Groenling

21 Mei 2022. Een groenling (mannetje) op zoek naar voedsel.


21 Mei 2022. Polder Groot Keulevaart bij Haastrecht. Op mijn vrijwel dagelijkse rondje polder kwam ik op de Tiendweg
deze groenling tegen die de afgerijpte parapluzaden van een paardebloemplant zat af te pikken.


22 Mei 2022. Fuut met kuikens op de rug. Polder Groot Keulevaart Haastrecht.


23 Mei 2022. Het was een heel gevecht. Fuut heeft een flink exemplaar Amerikaanse rivierkreeft gevangen.
Eerst de scharen eraf gehaald en vervolgens ging het exemplaar naar binnen. Riviertje de Vlist bij Haastrecht.