Nieuwsbrief Juni 2023

Dit is (voorlopig) de laatste Nieuwsbrief die uitgebracht wordt. Maar dat betekent niet dat de website op een laag pitje komt te staan. Vanaf nu zullen interessante zaken op aparte pagina's worden beschreven.


Fotoalbum Juni 2023

bosbiesrwkpldroukoop4juni2023img_513625scherp.jpg
bosbiesrwkpldroukoop4juni2023img_513925scherp.jpg
rwkpldroukoopafgeschraapteoeversopnieuw4juni2023img_512925scherp.jpg
rwkpldroukoopafgeschraapteoeversopnieuw4juni2023img_513225scherp.jpg
rwkpldroukoopafgeschraapteoeversopnieuw4juni2023img_513425scherp.jpg
rwkpldroukoopafgeschraapteoeversopnieuw4juni2023img_513525scherp.jpg
rwkpldroukoopardydegoeij4juni2023img_5123scherp.jpg
rwkpldroukoopbijfietspad4juni2023img_514525scherp.jpg
rwkpldroukoopmargrietenprinsendijk4juni2023img_514625scherp.jpg
rwkpldroukoopnoordelijkputtencomplex4juni2023img_512525scherp.jpg
rwkpldroukoopnoordelijkputtencomplex4juni2023img_512625scherp.jpg
rwkpldroukoopvliegvisboerderij4juni2023img_512725scherp.jpg
scholeksterkuikenrwkpldroukoop20mei2023img_503825scherp.jpg
scholeksterouderenkuikenrwkpldroukoop20mei2023img_504425scherp.jpg
rwkpldrlangeweidepercelmartinvanderhoeven4juni2023img_514125scherp-1.jpg
rwkpldrlangeweidepercelmartinvanderhoeven4juni2023img_514225scherp.jpg
casarcavliegendhoogeboezem5juni2023img_522830cropscherp.jpg
casarcavliegendhoogeboezem5juni2023img_522930cropscherp.jpg
groenekikkerhoogeboezem8juni2023img_527735cropscherp.jpg
groenekikkerhoogeboezem8juni2023img_527835cropscherp-1.jpg
groenekikkerhoogeboezem8juni2023img_528035cropscherp.jpg
groenekikkerhoogeboezem8juni2023img_530625scherp.jpg
gruttoadulthoogeboezem8juni2023img_532730cropscherp.jpg
gruttovliegvlughoogeboezem8juni2023img_532035cropscherp.jpg
rietgorsmanhoogeboezem8juni2023img_529135cropscherp.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_532935cropscherp.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_533035cropscherp.jpg
tureluurvliegvlughoogeboezem8juni2023img_530335cropscherp.jpg
tureluurvliegvlughoogeboezem8juni2023img_529635cropscherp.jpg

Juni 2023. Ontwikkelingen Hooge Boezem bij Haastrecht


Begin Juni 2023. Grutto-gedrag na de broedperiode

Voor en na de broedperiode verblijven/slapen flinke aantallen grutto's op de Hooge Boezem. Op zo'n gruttoverzamelplaats rusten ze uit, zoeken voedsel, vormen er paren en er wordt ook gepaard. Overdag vertrekken de grutto's een paar keer om in aangrenzende polders voedsel te zoeken om op die manier op te vetten voor het komende broedseizoen of ter voorbereiding op de trek naar het winterkwartier.
Wat mij de laatste dagen  van begin juni opviel was dat de grutto's die momenteel na de broedperiode op de Hooge Boezem verblijven overdag niet stonden te slapen als groep maar zo'n beetje allemaal druk aan het voedsel zoeken waren. 
Tussen 2 t/m 8 juni heb ik de aanwezige grutto-aantallen gevolgd, ook die op waarneming.nl werden gemeld, en het gedrag van de grutto's gevolgd. Het water op de Hooge Boezem stond relatief laag waardoor het voor de grutto's mogelijk was om op een flinke oppervlakte van de plas waar het water laag stond voedsel te zoeken. Op 5 juni telde ik rond 15.00 uur  verspreid over de plas 160 grutto's die druk liepen te foerageren. Wat later op de dag om 20.15 uur was het totaal 185 exemplaren en ook nu weer liepen zo'n beetje alle grutto's druk voedsel te zoeken. Het voedsel bestond w.s. uit muggenlarven.  

Ook op 6 juni 2023 bleken tijdens een telling (12.30 uur) nogal wat grutto's  verspreid over de plas voedsel te zoeken. 35 exemplaren werden herkend als adulte vogels met daartussen 2 vliegvlugge juveniele exemplaren. Nog een 30 tal grutto's liepen voedsel te zoeken maar er kon door de grote afstand geen onderscheid gemaakt worden tussen jong en adult. En verder lagen/zaten een 70-tal grutto's op een eilandje te rusten. Een totaal dus van 137 exemplaren.


Een van twee vliegvlugge juveniele herkenbare grutto's op de plas van de Hooge Boezem druk aan het voedsel zoeken.
Foto: 6 juni 2023


Op 8 juni 2023 om 11.30 uur zochten 7 grutto's voedsel op de plas en 40 grutto's zaten te rusten. Wat later in de middag was de situatie totaal anders. Nu werden rond 16.15 uur 50 rustende grutto's geteld en 125 grutto's die verspreid over de plas liepen te foerageren. Tussen al die voedsel zoekende grutto's werd een vliegvlug exemplaar waargenomen. 
Avondtelling uitgevoerd. Om 22.10 uur foerageerden 80 grutto's nog op de plas, en zo'n 110 stuks zaten al te rusten ter voorbereiding op de nacht. Het totaal was om 22.35 uur opgelopen naar 315 exemplaren, allemaal zittend op de slaapplaats, ook de grutto's die eerder nog aan het foerageren waren. Het was inmiddels al behoorlijk schemerig.


Juveniele vliegvlugge  grutto druk voedselzoekend naar muggenlarven in het ondiepe deel van de plas. Foto: 8 juni 2023


Weidevogelontwikkeling Hooge Boezem; voorjaar 2023

Het is te jammer te moeten constateren dat het met het broeden van  de weidevogelsoorten grutto en tureluur  in de Hooge Boezem niet goed gaat. Er is een duidelijke afnemende trend t.o.v. voorgaande jaren.
Een belangrijke oorzaak voor die afname is de verruiging van het grasland door de sterke uitbreiding van pitrus en krul- en ridderzuring. Ook de vele ganzen die de polder begrazen zijn niet gunstig voor een goede weidevogelontwikkeling. De broedaantallen waren dit voorjaar:
Grutto      2-3 paar
Kievit        8-10 paar
Tureluur    2-3 paar
Scholekster   2 paar

Tegenover het verlies aan weidevogels staat weer de winst van nieuwe broedsoorten als kluut, steltkluut, kokmeeuw en visdief
Dit voorjaar:

Kokmeeuw    550 paar
Visdief              80 paar
Kluut                 8 paar
Steltkluut         1 paar


Vrouwtje krakeend met kuikens. Dit was een van de drie vrouwtjes met krakeend die ik zag. Foto: 6 juni 2023.
Op de plas van de Hooge Boezem verbleven ca. 125 adulte krakeenden waaronder een groot aantal woerden.
Ze verblijven hier om te ruien.


Dit voorjaar hebben maar liefst 8 paar kluten op de Hooge Boezem gebroed. 


Jonge kluten druk voedsel zoekend. Hooge Boezem. Foto: 6 juni 2023


Voor het eerst heeft een paartje steltkluten gebroed op de Hooge Boezem.  Foto: 6 juni 2023


Fotoalbum: Steltkluut

steltklutenhoogeboezem20apr2022img_932630cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_927322scherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_928330cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_929830cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_930230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem20apr2022img_932230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929030cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929222scherp.jpg
steltkluut20-30-verscherpt.jpg
steltkluut49-25-verscherpt.jpg
steltkluut29-25-verscherpt.jpg
steltkluut22-25-verscherpt.jpg
steltkluut8-25-verscherpt.jpg
steltkluut11-25-verscherpt.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939730cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_947435cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_948230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_946835cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_947635cropscherp-1.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_948135cropscherp.jpg
steltkluutmeerkoethoogeboezem23apr2022img_947035cropscherp.jpg
steltkluutdoovegat3juni2023img_519925scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_517835cropscherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_520225scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_519127scherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_519135cropscherp.jpg
steltkluutmetkuikendoovegat5juni2023img_522235cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_532935cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_533035cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem11mei2023img_478130cropscherp-1.jpg