Nieuwsbrief April 2022


Grutto 5137362 kiest Hooge Boezem/Doove Gat als broedplaats

Gruttoman met gekleurde ringenset en ringnummer 5137362 gefotografeerd op 1 april 2022 in het natuurgebied
Doove Gat/Hooge Boezem bij Haastrecht. De grutto was gepaard, er was baltsgedrag en kuiltje draaien. Op 8 april was
het paar nog steeds aanwezig en alle dagen vanaf 1 april werd het paar vrijwel steeds op hetzelfde perceel gezien. 


1 April 2022 fotografeerde ik een grutto met een kleurenset van ringen om bestaande uit plastic ringen van verschillende kleuren. Op een graslandperceel noordelijk gelegen van het Boezemmolenpad in het natuurgebied de Hooge Boezem, ook bekend als het Doove Gat, bij Haastrecht. De grutto, een mannelijk exemplaar, met het ringnummer 5137362 bleek in 2013 in Spanje geringd te zijn. De grutto was gepaard en er was baltsgedrag, paring en kuiltje draaien ten teken dat er genesteld zou gaan worden. Omdat het perceel goed overzichtelijk is vanwege een aangrenzend hoger gelegen fietspad was er een goede mogelijkheid om het gruttopaar fotografisch te volgen ondanks de forse afstand van >75 meter. Al snel bleek dat er zich nog een 2e gruttopaartje ging vestigen op dit perceel maar dat paar was  niet geringd. En later ook zelfs een 3e paar op een ander perceel maar wel vlak in de buurt. Vrijwel dagelijks zijn bezoeken gebracht om te zien hoe het verging met de eileg en het uitbroeden van de eieren van de twee gruttoparen die ik op het nest kon volgen. Op die manier kwam ik allerlei interessante zaken tegen zoals de vele grauwe ganzen met kuikens die in het gebied broeden en regelmatig op het perceel (ook in de directe omgeving van de nesten) gras kwamen vreten. Was benieuwd hoe de broedende grutto's daar op zouden reageren en eventueel last van zouden hebben. En verder hoe de broedende grutto's op de 5-7 hazen die vrijwel dagelijks aanwezig waren  zouden reageren. Met tekst en foto's is een helder beeld geschetst hoe de broedperiode van de twee gruttoparen  is verlopen.

Natuurgebied De Hooge Boezem (Doove Gat) gelegen tussen het veenriviertje de Vlist en de Zijdeweg bij Haastrecht.

Volledige verhaal lezen en volgen?       
Klik op:  Geringde grutto 2022 Hooge Boezem


IJslandse grutto's 

Foto: 13 April 2022. De laatste week verblijven er in natuurgebied de Hooge Boezem (Doove Gat) flinke aantallen IJslandse grutto's. Ze zijn momenteel wat gemakkelijker te herkennen omdat ze met hun iets kleine formaat en snavel en donkerrode kleed mooi in zomerkleed zijn. Al een paar dagen zijn er enkele tientallen aanwezig die naar verwachting wel weer snel zullen vertrekken naar de broedgebieden in Noord-Europa en IJsland.


Porseleinhoen

Porseleinhoen in een moerasgebiedje in het Groene Hart rond Gouda/Reeuwijk. Fotografie: 8 april 2022


Fotoalbum: Porseleinhoen


Knotwilgbroeder

Wilde eend vrouwtje broedend op nest in de pruik van een oude knotwilg. Foto op afstand genomen dus geen verstoring. Foto: 8 april 2022


Op 13 April 2022 zat de eend nog steeds broedend op het nest. De grote hoeveelheid dons op de rand van het nest duidt erop
dat de eieren snel zullen gaan uitkomen.


Zwarte ruiter op weg naar broedgebied

Zwarte ruiter voedsel zoekend op een slikrandje. Doove Gat Haastrecht. Foto:  30 maart 2022


3 Steltkluten bezoeken een paar dagen het Doove Gat/Hooge Boezem

18 April 2022. Twee steltkluten in de namiddag aanwezig op de plas bij het Doove Gat/Hooge Boezem bij Haastrecht.

19 April 2022. Nog steeds zijn de twee stelkluten aanwezig op de Hooge Boezem/Doove Gat. Op 20 april waren zelfs 3 stelkluten aanwezig.


Fotoalbum: Steltkluut

steltklutenhoogeboezem20apr2022img_932630cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_927322scherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_928330cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_929830cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem20apr2022img_930230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem20apr2022img_932230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929030cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwenhoogeboezem20apr2022img_929222scherp.jpg
steltkluut20-30-verscherpt.jpg
steltkluut49-25-verscherpt.jpg
steltkluut29-25-verscherpt.jpg
steltkluut22-25-verscherpt.jpg
steltkluut8-25-verscherpt.jpg
steltkluut11-25-verscherpt.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939730cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_947435cropscherp.jpg
steltklutenhoogeboezem23apr2022img_939835cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem23apr2022img_948230cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_946835cropscherp.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_947635cropscherp-1.jpg
steltkluutkokmeeuwhoogeboezem23apr2022img_948135cropscherp.jpg
steltkluutmeerkoethoogeboezem23apr2022img_947035cropscherp.jpg
steltkluutdoovegat3juni2023img_519925scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_517835cropscherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_520225scherp-1.jpg
steltkluutkuikensdoovegat3juni2023img_519127scherp.jpg
steltkluutkuikensdoovegat4juni2023img_519135cropscherp.jpg
steltkluutmetkuikendoovegat5juni2023img_522235cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_532935cropscherp-1.jpg
stelkluutkuikenshoogeboezem8juni2023img_533035cropscherp-1.jpg
steltkluuthoogeboezem11mei2023img_478130cropscherp-1.jpg

Kokmeeuw/visdiefkolonie Hooge Boezem Haastrecht

19 April 2022. Overzicht kokmeeuw-visdievenbroedplaats op de Hooge Boezem bij Haastrecht


Kleine mantelmeeuw: nieuwkomende  kuikenvreter in poldergebied
Groene Hart

Foto: 15 April 2022.  Een kleine mantelmeeuwenpaar is al weer aanwezig in het Doove Gat (Hooge Boezem) bij Haastrecht. Kleine mantelmeeuwen zijn de nieuwe predatoren in het poldergebied van het Groene Hart.  Ze zijn zeer gedreven in het roven van kuikens van vogels waaronder dus ook weidevogelkuikens. In het Doove Gat hebben ze zich gespecialiseerd in het roven van jonge kuikens van vooral kokmeeuwen waarvan er vele honderden ( 2021 ca. 600 paar) broedden. In 2021 heeft er ook een paartje gebroed in de Hooge Boezem en een paar gaat zich w.s. ook weer het komende broedseizoen tegoed doen aan de vele kokmeeuwkuikens. 


14 Mei 2022. Paartje kleine mantelmeeuwen op eilandje in de Hooge Boezem.


14 Mei 2022. De kleine mantelmeeuwen beschouwen de jonge kokmeeuwen die nu volop uit het ei komen als hapklare brokjes. 
Een aanvallende kokmeeuw ziet er ook de ernst van in.


20 Mei 2022. Wat is er gebeurd? Het paartje kleine mantelmeeuwen heeft het eilandje waar kokmeeuwen zaten te broeden in beslag genomen om er te gaan nestelen.


Nieuwe broedkolonie Blauwe Reiger

Een nieuwe kleine blauwe reigerkolonie van 4 nesten heeft zich gevestigd in een geriefbosje met oude zwarte elzen
in de polder Stein Zuid tussen Haastrecht en Hekendorp. Foto: 11 april 2022.


9 April 2022. Op de voorgrond een grauwe gans op het nest en een ooievaar.


9 April 2022. Grauwe gans broedend op nest.


Late Keep op voerplek

11 April 2022. Een mannelijke keep bezocht op deze datum nog steeds een voerplek in de tuin van kennissen van mij
in het Reeuwijkse Plassengebied. Dit terwijl veel kepen al weer vertrokken zijn naar hun broedgebieden in noordelijk Europa.


Bergeend

23 April 2022. Paartje bergeenden op de plas van de Hooge Boezem. Met op de voorgrond bloeiend koolzaad.