Plaatstrouwe grutto's in de Polder Oukoop (deelgebied Negenviertel). Broedcyclus en broedsucces 


Voormalige hooilandperceel Janssen

Dit verhaal gaat over een perceel grasland gelegen in de polder Oukoop in het deelgebied Negenviertel aan de zuidkant van Oukoop.
Voor de uitvoering van de Herinrichting Driebruggen was dit toen nog particuliere perceel in eigendom van boer Janssen woonachtig aan de Steinse Dijk. Het perceel was in gebruik als hooiland en werd vrij laat gemaaid/gehooid. Om het perceel te bereiken moest de drukke spoorlijn (Utrecht-Rotterdam) over gestoken worden. Bij de uitvoering Herinrichting Driebruggen is een groot deel van de polder Oukoop, waaronder ook dit perceel, toegedeeld aan Staatsbosbeheer als reservaatgebied en de overgangen over de spoorlijn zijn komen te vervallen. 
Ik ken dit perceel al vanuit mijn jeugd als een zeer goed broedgebied voor grutto's. Een gruttonest vinden op dit perceel was niet moeilijk. De grutto's broedden hier toen nog in kolonievorm. En opmerkelijk, juist dit brede perceel had hun voorkeur. Hoewel de broedaantallen op het perceel in de loop der jaren zijn afgenomen, hebben hier de laatste 5 jaar nog steeds tussen de 4-6 paartjes gebroed. Wel gebroed maar het broedsucces was v.w.b. het vliegvlug worden van de kuikens aan de zeer matige kant heeft intensief onderzoek aangetoond. Ook de aantalsontwikkeling lijkt afnemend te zijn.

Het inmiddels biologische boerenbedrijf van Ardy de Goeij heeft het perceel nu verschillende jaren in beheer. Dit voorjaar is het perceel in een vorstperiode bemest met ruige stalmest. Er wordt ook een latere maaidatum aangehouden ter bescherming van de broedende weidevogels. 


Ontwikkelingen voorjaar 2021

Telling 20 maart 2021. Het eerste gruttopaar aanwezig  in het broedbiotoop. Nog geen balts en op een gegeven moment wegvliegend westwaarts w.s. richting plasdras.

Telling 25 maart 2021. 2 paartjes aanwezig en nog 5 exemplaren.  Een duidelijk bewijs dat de voorbereiding op het broedseizoen serieus zijn. De eilegfase begint nu snel dichterbij te komen. Maar alle grutto's wat later in de middag verdwenen, w.s. toch de nacht doorbrengend op een plasdras in de omgeving.

Telling 2021. 26 maart 2021. Vijf grutto's aanwezig waarvan 2 paartjes paartjes. Een paartje kievit. 

Telling 6 april 2021. 2 zekere paartjes grutto aanwezig op het perceel. Een grutto kwam vanuit de polder Oukoop invliegen en viel in op het perceel. Kan betekenen dat er zich drie paar hebben gevestigd. Paren nog steeds bij elkaar in de buurt dus w.s. nog geen ei-leg.

Telling 14 april 2021.  Twee losse grutto's en een paar aanwezig op het perceel.

Telling 20 april 2021. Twee cirkelende buizerds werden aangevallen door 2 grutto's boven het hooilandperceel.

Telling 23 april 2021. Twee gruttomannen stonden wakend in de oever langs de slootkant. Ook een baltsende tureluur en een exemplaar scholekster aanwezig. 

Telling 24 april 2021. Schraal weer. Matige noordenwind en de temperatuur rond de 10 graden. Twee gruttomannen wakend in de oever langs slootkanten.  Een kievit ging in de aanval op een zwarte kraai maar de grutto's reageerden niet.  Een voedselzoekende tureluur langs een oever en ook een scholekster aanwezig.