Evaluatie polder Oukoop, 3 jaar na het uitvoeren natuurontwikkeling (Blok van der Bunt)


Nieuw gegraven sloten met aangrenzende oevers 

Door de droogte is het waterpeil in de nieuw gegraven sloten die niet in verbinding staan met het polderwater aan het dalen. Daardoor ontstaan slikrandjes die bezocht worden door trekvogels als zwarte ruiter en witgatje en weidevogels die in de directe omgeving broeden zoals tureluurs. Het 1e jaar na het uitvoeren van de natuurontwikkeling zijn veel van de sloten die een eigen waterhuishouding hebben door een langdurige droogteperiode in het voorjaar van 2018 volledig drooggevallen. Dat dreigt ook nu weer te gaan gebeuren als het droge weer lang aanhoudt.

Zwarte ruiter en witgatje langs de oever van een nieuw gegraven sloot waarvan het peil aan het dalen is door verdamping.
Foto: 19 april 2020


Fotoalbum: Polder Oukoop blok van de Bunt

rwkpldroukooppercelenvandebundhakhoutbosje19apr2020IMG_390820scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhakhoutbosje19apr2020IMG_388920scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhakhoutbosje19apr2020IMG_390520scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhardijzers19apr2020IMG_387120scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhardijzers19apr2020IMG_387520scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhardijzersenpaarsedovenetel19apr2020IMG_389420scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhondsdraf19apr2020IMG_387620scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhondsdraf19apr2020IMG_388420scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundhondsdraf19apr2020IMG_388520scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundingezaaidegeplagdeoevermetpritrus19apr2020IMG_387220scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundingezaaidegeplagdeoevermetpritrus19apr2020IMG_389620scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundingezaaidegeplagdeoevermetreukgrasechtekoekoeksbloem19apr2020IMG_389320scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundingezaaidegeplagdeoevermetreukgrasechtekoekoeksbloem19apr2020IMG_389920scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundingezaaidegeplagdeoevermetreukgrasechtekoekoeksbloem19apr2020IMG_390220scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundjachthut19apr2020IMG_387720scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundnestgrauwegansinpitrusoever19apr2020IMG_389820scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundnestgrauwegansinpitrusoever19apr2020IMG_389720scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundnweslootplasdrasoever19apr2020IMG_389120scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundnweslootplasdrasoever19apr2020IMG_389220scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundpitrusontwikkeling19apr2020IMG_387420scherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundslikoeverzwarteruiter19apr2020IMG_387835cropscherp.jpg
rwkpldroukooppercelenvandebundslikoeverzwarteruiterwitgat19apr2020IMG_388135cropscherp.jpg

Breed geplagde en ingezaaide oeverstroken

Opvallend veel watersnippen vlogen weg van de verlaagde oeverstroken. In totaal een 15-tal die verspreid zaten en opvlogen. Het gaat om vogels op trek.

Brede geplagde oeverstrook en ingezaaid met natuurzaden. Foto: 19 april 2020


Ingezaaide geplagde oeverstrook met reukgras en echte koekoeksbloem. Foto: 19 april 2020


Ontwikkeling zomerganzen

Door de Coronavirus uitbraak zijn dit voorjaar geen gecoordineerde prikakties uitgevoerd door SBB en wildbeheereenheid (WBE) om de eieren van grauwe ganzennesten (en wellicht ook niet van brandganzen) te prikken. De gevolgen daarvan zijn duidelijk te zien. Diverse nesten met eieren en grauwe ganzen ganzenparen werden geteld in het blok van der Bund. De nesten van de grauwe ganzen liggen vooral in pitrusvegetaties en geplagde oeverstroken die niet zijn gemaaid en daardoor aantrekkelijk als broedplaats. Grauwe ganzen met hun kuikens trekken graag op in groepen, kraamkamerfunctie genaamd. Een groep bestond uit 11 paar met kuikens. Daarnaast verblijft er nog een grote groep nog niet geslachtsrijpe vogels die met hun gedrag nogal wat onrust veroorzaken. Ook blijft de groei van gras door het massale gegraas merkbaar achter.

Wel is het zo dat de jacht op zomerganzen dit voorjaar is opgevoerd. In de polder Oukoop en rondom de boerderij van de Goeij staan inmiddels een stuk of 6 jachthutten van waaruit men op grauwe ganzen, brandganzen, Canadese ganzen en nijlganzen jaagt. 

Nest van de grauwe gans op 19 april 2020. Een laat legsel en  tussen de pitrus en de gans nog aan de leg om een volledig legsel te krijgen.
Dat de gans nog aan de leg is verraadt het spierwitte ei dat pas is gelegd.


Jachthut bedoeld voor de jacht op zomerganzen. Foto: 19 april 2020


Vegetatieontwikkeling

Op diverse  met de uitgegraven veengrond (afkomstig uit nieuw gegraven sloten)  opgehoogde perceeldelen groeide de zomer na de ingreep massaal varkensgras, veenwortel en hardijzers. De zeer droge zomer was er de oorzaak van dat varkensgras en hardijzers zich zo massaal konden vestigen. Blijkbaar zaten er in de grond veel zaden van vooral ridderzuring die profiteerden van de droge periode. Inmiddels groeien er wel meer grassoorten maar de hardijzers zijn er nog steeds  en daarnaast zijn er nu nog een paar andere plantensoorten massaal verschenen n.l. hondsdraf en paarse dovenetel. Vooral hondsdraf groeit op een aantal plaatsen als dominante soort.

Hondsdraf  groeit op  diverse percelen lokaal als bijna  dominante plantenoort. Foto: 18 april 2020.