Willescop bij Montfoort

Reservaat Willescop (eigenaar en beheer Staatsbosbeheer) is ontstaan uit de ruilverkaveling Lopikerwaard.  Vanuit de ruilverkaveling is bestaand boerenland  ter grootte van ruim 100 hektare omgevormd tot een waterrijk natuurgebied.

Een blik op de Zuidzijderkade welke aan de zuidkant van het gebied loopt.

Fotoalbum Willescop