Historisch jeugdverhaal: De polder Groot Keulevaart bij Haastrecht


Eierzoekers, polderjongens Piet Reichard en Jan Bakker en Wout en de gebr Reichard
Benschopper Boezem, reservaatvorming SBB uit RVK Lopikerwaard.
Benschopper Boezem, bosaanplant jachtgebied. Aankoop Heuvelman
Doove Gat/Hooge Boezem, boer de Bruin, aankoopbeleid Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap
Weidevogelstand jaren 70 en opkomst loopstallen afname weidevogels. RVK Lopikerwaard
Aantallen slobeend vroeger
Laatste kemphanen in polderdeel Hoonaard rond 1965
Knotwilgen Tiendweg, broedplaats bosuil -en steenuil, gekraagde roodstaart

 

Geboren en getogen in Haastrecht


Polderjongens polder Keulevaart: Piet Reichard en Jan Bakker 

Tegenwoordig is het verboden maar in mijn jeugd werd er nog flink naar kievitseieren gezocht. Er waren 2 Haastrechtenaren die ieder voorjaar het westelijk deel van de polder Keulevaart waaronder ook het poldertje westelijk van het Doovegat (nu de Hooge Boezem geheten) naar kievitseieren zochten. Dat waren vrijgezel Piet Reichard en Jan Bakker, die naast eieren zoeken ook mollen ving en viste. Beiden woonden in de Kleine Haven waar ook ik woonde.


Polderjongens: Gebroeders de Graas en Woutje de Graas

In mijn jeugdjaren had ik een vriend, Wout(je) de Graas, waar ik veel mee de polder Keulevaart in ging om te vissen, nestjes zoeken en (onschuldige) kattenkwaad uithalen als appels stelen. De familie de Graas woonde langs de Provinciale weg oost, aangrenzend aan de polder Keulevaart. Vanuit hun huis liep je zo de polder in. Wout had twee ooms die de polder Keulevaart min of meer als hun eigendom beschouwden v.w.b. de visserij waar zij zich mee bezig hielden. Sportvissers die ook in de polder Keulevaart een hengeltje wilden uitgooien werd het leven nog net niet zuur gemaakt door Benno en ......... In de periode dat ik met Wout vriend was gaf het gaan vissen niet veel problemen, maar later toen ik wat meer zelfstandig in  Keulevaart wilde gaan vissen werd me duidelijk gemaakt dat ze dit niet op prijs stelden. Ze zagen dit als concurrentie en die dulden ze niet.
Maar buiten dat gaf het omgaan met de gebroeders verder geen problemen, hoewel ik het gevoel had dat ze me liever helemaal niet in de polder wilden zien. Toen ze wat ouder werden kwamen ook zij er achter dat een volledig voor zichzelf houden van de polder niet meer kon en werd hun gedrag t.o.v. vreemden milder en milder.


Weidevogelbescherming agrarisch natuurbeheer

Net ten oosten van het Doovegat tussen de Provinciale weg/Tiendweg liggen een paar percelen waar al verschillende jaren aan particuliere weidevogelbescherming wordt gedaan. Er wordt laat gemaaid en sinds dit voorjaar zijn er in twee percelen plasdras plaatsen gemaakt met als doel om meer weidevogels te trekken om in de directe omgeving te gaan broeden. De plasdras plaatsen stonden op 2 juni 2023 nog steeds flink plasdras. Met name de meest westelijke lag er op die datum prima bij en werd goed gebruikt. Er werden 2 tureluurpaartjes gezien waarvan een paar met flinke pullen. Ook een kievitpaar met 4 kleine pulletjes. Verder nog was aanwezig een paartje zomertalingen waarvan ik de woerd al eerder op deze plasdras had gezien.  Dat er nu een paartjes aanwezig was zou kunnen betekenen dat er geen broedsucces is want normaal gesproken zou dat nu het geval moeten zijn. Ook alarmeerden in de graslanden rondom de plasdras 2-3 gruttoparen.

Wat meer naar het oosten ligt de Benschopper Boezem, reservaat van Staatsbosbeheer. In het blok tussen de Provinciale weg en Tiendweg broeden flinke aantallen weidevogels en de aantallen blijven (buiten de normale schommelingen) vrijwel gelijk.


Nieuw. Plasdras via op het oppompen van slootwater met zonnepanelen in de polder Groot Keulevaart bij Haastrecht (Lopikerwaard).  Hier liggen een paar particuliere graslandpercelen (noordelijk van Tiendweg) waar al verschillende jaren een uitgestelde maaidatum is ingesteld. Er broeden jaarlijks verschillende weidevogels waaronder diverse paartjes grutto. Foto: 17 maart 2023.


Tureluur paartje voedsel zoekend op de plasdras. Foto: 20 mei 2023


Nieuwe plasdras voorjaar 2023.  De plasdras werkt uitstekend. Foto gemaakt op 2 juni 2023.  Aanwezig paartje zomertaling (helaas zonder broedsucces), halfwas tureluur naar insecten pikkend, en paartje kievit met 4 pas geboren pulletjes.


Plasdras op 20 mei 2023. Ligt er prima bij en wordt goed gebruikt als voedselplek door diverse weidevogels (met hun kuikens)


Ook nieuw. Plasdras via op het oppompen van slootwater met zonnepanelen in de polder Groot Keulevaart bij Haastrecht (Lopikerwaard).  Op twee particuliere graslandpercelen (zuidelijk van de Tiendweg) wordt slootwater in de greppels gebracht. In de 70er jaren van de vorige eeuw was dit deel van de polder een zeer belangrijk broedgebied voor weidevogels. In de totale polder Groot Keulevaart broedden in die jaren nog zo'n 75-100 gruttoparen (weidevogelkarteringen Freek Mayenburg). Nu is dit deel vrijwel leeg van broedende weidevogels. Positief is dat er nu via het maken van plasdras pogingen worden ondernomen om de weidevogels weer terug te krijgen.
Foto: 17 maart 2023

Deze plasdras plaats (op 2 percelen)  is niet lang in gebruik geweest en viel al weer vrij snel droog. Vrijwel geen activiteiten werden geconstateerd van weidevogels die er gingen broeden.


Weidevogelontwikkeling polder Keulevaart periode 1965 tot heden

Melkkoeien in de wei met op de achtergrond langs de Provinciale weg de loopstal. Foto: 2 juni 2023


Hoogstamboomgaard in de polder Keulevaart

In de jaren 1950/1960 kwam er zuidelijk van de Tiendweg op de gronden van boer van der Vlist nog een hoogstamboomgaard fruit voor. Onder de bomen was een groot aantal zwarte bessen struiken  geplant die jaarlijks geoogst moesten worden. Toen ik nog op de lagere school zat kwam men vragen om als de zwarte bessen rijp waren deze te komen plukken. Een aantal schoolgenootjes deed daar aan mee. De vergoeding die we kregen was 0,50 ct voor het plukken van een bak van 5 kg. Het plukken viel samen met de grote vakantie periode dus er was volop tijd om dat werk te gaan doen. Maar om een bak met 5 kg netjes gevuld te krijgen was veel werk dus werd er door sommigen gesjoemeld. Een manier van sjoemelen was om wat stenen onder in het bakje te leggen met daar overheen de zwarte bessen zodat het niet op zou vallen. Een andere manier van sjoemelen was het in een keer afritsen van een tak bessen met blad en al, die onder in het kistje leggen, en afdekken met zwarte bessen. Maar het duurde niet lang voordat men dat frauduleuze gedrag bij het wegen in de gaten kreeg en dan werd je niet meer betaald en moest vertrekken. 

Ik kwam er graag in die hoogstamboomgaard. Er broeden tal van vogels en in die jaren zochten we nog naar nesten. Met name de bessenstruiken waren geliefde broedplaatsen. Er broedden veel kleine zangvogels (vooral tuinfluiters) en alle bessenstruiken  zochten we dan stuk voor stuk af. De boomgaard is zo rond 1965 gerooid en er is gras voor in de plek gekomen. Omdat ik wat ouder ben herinner ik me nog goed dat de boomgaard er stond.