Voorjaar 2020
Kokmeeuw- en visdiefkolonie op de Hooge Boezem
bij Haastrecht


Een voorlopige schatting van het aantal broedparen visdief komt op ca. 100 paar voor de visdieven en ca. 600 broedparen voor de kokmeeuw (informatie Cor Oskam). Een deel van de visdieven kolonie is t.o.v. van vorig jaar wat opgeschoven naar twee plekken waar amper kokmeeuwen broeden. Maar tussen de kokmeeuwen zitten ook nu nog de nodige nesten. De kokmeeuwen hebben zich zeer voorspoedig ontwikkeld. In 2014 de eerste 3 broedparen tussen de visdieven welke in het jaar 2017 nog een broedaantal hadden van 45 nesten. Een absoluut goede ontwikkeling dus.


Twee visdieven met er tussen een Temmicks strandloper die een paar dagen de Hooge Boezem bezocht. Foto: 8 mei 2020


Overzicht op een klein deel van de broedkolonie visdieven. Foto: 8 mei 2020


Drukte ter voorbereidingen van het broedseizoen voor de visdiefjes op de Hooge Boezem bij Haastrecht. Foto: 3 mei 2020


De eerste broedpaartjes hebben inmiddels al een of meer eieren. Het nest ligt temidden van een grote groeiplaats van goudknopje
die pas later tot bloei zal komen. Foto: 2 mei 2020


Bijzonder gedrag visdief

Een tijdje observeren van de broedende visdieven leverde een wel heel bijzondere waarneming op. Een grauwe ganzenpaar met kuikens verplaatste zich en wilde een visdievenpaar passeren. Niet er langs maar er min of meer overheen hetgeen de visdieven niet accepteerden. Dus er werd gedreigd met open bek en de vleugels wijd gespreid. Daar maakte ik een paar foto's van. Het dreigen werkte en de ganzen dropen af. Toen ik echter de foto's wat nader bekeek bleek de dreigende visdief met gespreide vleugels een ei in zijn bek  te hebben. Een ei uit eigen nest?  De eieren van visdieven zijn wat grijzerig met een groen-bruin vlekkenpatroon. Het ei op de foto lijkt wit te zijn maar door het wit van de visdieven is de foto iets overbelicht. Met wat vergroting van de foto zijn inderdaad die groen-bruine vlekken waarneembaar. De vraag is nu waarom de visdief een ei in de bek heeft genomen. Is dat een manier geweest om het nest te beschermen? Helaas heb ik niet meer constateren of het ei weer terug gelegd werd in het nest. De vraag over het waarom blijft  maar op zich is het een hele bijzondere waarneming. Ook ik heb zoiets nog niet eerder waargenomen. 


Een paartje grauwe ganzen met kuikens wilde langs het nest van de visdiefjes lopen maar door het dreigen met open bek en open vleugels zagen de grauwe ganzen er toch maar van af. Foto: 8 mei 2020. 


Vrijwel dezelfde foto als hierboven maar nu heeft de dreigende visdief een ei in de bek. Heel bijzonder. Is dat gedaan vanwege de nadering van de grauwe ganzen met kuikens ter bescherming van het ei? Ik heb dit gedrag nooit eerder waargenomen. Foto: 8 mei 2020


Temidden van de broedkolonie visdieven broedt ook een paartje kleine plevieren. Foto: 8 mei 2020


Predatie door kleine mantelmeeuwen

Een paartje kleine mantelmeeuw heeft zich bekwaamd in het regelmatig bezoeken van de kokmeeuwkolonie nu er kuikens zijn. Bij meerdere bezoeken van mij aan de Hooge Boezem tussen 12 en 16 mei was het paar steeds op wat afstand van de kokmeeuwenkolonie aanwezig. Af en toe vloog een van de mantelmeeuwen de kolonie in om er vervolgens met een kokmeeuw kuiken vandoor te gaan. Grote paniek uiteraard onder de kokmeeuwen als zo'n mantelmeeuw de kolonie indrong maar het lukte vrijwel elke keer om een kuiken te roven. Op afstand van de kolonie was het hap slik en het kuiken verdween naar binnen. De kokmeeuwen probeerden de kleine mantelmeeuwen wel buiten de kolonie te houden maar die lieten zich niet afschrikken.


De kokmeeuwkolonie zit verspreid over een paar kleine eilandjes en twee grote eilanden. Foto: 24 april 2020


Overzicht van de kokmeeuwkolonie. Tussen de kokmeeuwen ook twee zwartkopmeeuwen die regelmatig aanwezig waren. Van broeden is het helaas niet gekomen lijkt het. Foto: 24 april 2020


Twee kleine mantelmeeuwen, w.s. een paartje, aangevallen door kokmeeuwen. Foto: 12 mei 2020


De kokmeeuwkolonie op 20 mei 2020. DE kuikens groeien al flink en bedelen constant bij de ouders om voedsel.
Ook op 20 mei waren de kleine mantelmeeuwen nog steeds aanwezig. maar nu veel kuikens al wat groter zijn wordt
prederen w.s. wat moeilijker. Ook de kokmeeuwen zullen bij aanval nog feller reageren. 


Een drietal kuikens van kokmeeuwen, kwik kwek en kwak zal ik ze maar noemen, had besloten om een stukje te gaan zwemmen.
Gelukkig voor hen waren de kleine mantelmeeuwen niet aanwezig. Foto: 26 mei 2020.