Polder Stein Zuid (Agrarisch) exclusief het Steinse Groen


Weidevogelontwikkeling polder Stein Zuid

Van de vroegere goede weidevogelstand in de polder Stein Zuid is maar weinig over.
Dat blijkt wel als je in het voorjaar de Tiendweg uitloopt van Gouda Goverwelle naar Hekendorp. De polder stil; geluiden van weidevogels zijn er amper. Grutto's ontbreken vrijwel volledig en ook kievit en tureluur broeden nog maar in zeer kleine aantallen. De scholekster is  net als de eendachtige slobeend sterk in aantal achteruit gegaan en veldleeuwerik en graspieper broeden al jaren niet meer in dit polderdeel. 
In de 80er jaren nog was Stein Zuid een goed weidevogelgebied. Niet voor de gehele polder was dit het geval, vooral aan de westkant op de landerijen van de Familie van der Stok was een zeer goed broedgebied voor weidevogels. 


Kaartje met de resultaten van een grutto-alarmtelling uitgevoerd op 15 mei 2007 in Stein Zuid. Toen was er ook al sprake van sterk afnemende aantallen weidevogels. Het resultaat was 8-9 broedterritoria. Onderzoek: Freek Mayenburg.


Fotoalbum: Polder Stein Zuid (agrarisch)

steinzuidgeploegdteeltgroentevoor3jaar6aug2023img_609925scherp.jpg
steinzuidgeploegdteeltgroentevoor3jaar6aug2023img_610025scherp.jpg
steinzuidbegrazingwinterdijksteinsedijkschapen6aug2023img_610125scherp.jpg
steinzuidbegrazingwinterdijksteinsedijkschapen6aug2023img_610225scherp.jpg
steinzdschaapvretenaanrietkraag24sept2023img_666525scherp.jpg
steinzdschaapvretenaanrietkraag24sept2023img_666925scherp.jpg
steinzduiterwaardschapenlangsdewinterdijksteinsedijk28sept2023img_669825scherp.jpg
steinzdboerderijhoogeveen24sept2023img_665325scherp-1.jpg
steinzdboerderijhoogeveen24sept2023img_665325scherp.jpg
steinzdboerderijhoogeveen24sept2023img_665525scherp-1.jpg
steinzdsteinsekoeienindeweipoldervanderstok28sept2023img_670625scherp.jpg
steinzdpolderbijvanderstok24sept2023img_666025scherp.jpg
haastrechtsteinzuidboerderijvanderstokfm4nov0901425-1.jpg
steinzdkloosterboerderij24sept2023img_666325scherp.jpg
steinzdkloosterboerderij24sept2023img_666425scherp.jpg
steinzdkloosterboerderij24sept2023img_667025scherp.jpg
steinzduiterwaardpaardenbijvanderstok28sept2023img_670025scherp.jpg
steinzduiterwaardpaardenbijvanderstok28sept2023img_670125scherp.jpg
steinzdsteinseuiterwaard24sept2023img_665925scherp.jpg
steinzdsteinseuiterwaardsnijmaisgeoogst28sept2023img_670525scherp.jpg
steinzdsteinseuiterwaardsnijmaisgeoogst28sept2023img_670325.jpg
steinzuiduiterwaardsnijmaisperceelvanderstok29sept2023img_673425scherp.jpg
steinzdhaasuiterwaard24sept2023img_667825scherp.jpg
steinzuidboerderijkeesstreng29sept2023img_673525scherp.jpg
steinzuidboerderijklaasmulder29sept2023img_673625scherp.jpg
steinzuidboerderijklaasmulder29sept2023img_673725scherp.jpg
steinzuidboerderijklaasmulder29sept2023img_673825scherp.jpg

fm1mrt07-steinzuid-010-15jpg.jpg
fm1mrt07-steinzuid-boekhok-014-15jpg.jpg
fm1mrt07-steinzuid-boenhok-015-15jpg.jpg
steinzuidboerderijjandegoey29sept2023img_673925scherp.jpg
fm1mrt07-steinzuid-boenhok-016-15jpg.jpg
steinzuidboerderijhabbenjansen29sept2023img_674025scherp.jpg
steinzuidboerderijhuisdeviergezinnenhaagnap29sept2023img_674125scherp.jpg
steinzuidboerderijniekboere29sept2023img_674225scherp.jpg
steinzuidboerderijkoosboere29sept2023img_674425scherp.jpg
steinzuidboerderijkoosboerevoersilo29sept2023img_674625.jpg
fm1mrt07steinzuid--boenhok021-30jpg.jpg
fm1mrt07-steinzuid-boenhok-022-15jpg.jpg
steinzuidboerderijmathieumoons29sept2023img_674825.jpg
steinzuidboerderijhaagnap29sept2023img_675025scherp.jpg
steinzuidboerderijjonap29sept2023img_675225scherp.jpg
steinzuidboerderijteusdeboer29sept2023img_675325scherp.jpg
steinzuidboerderijteusdeboerpolder29sept2023img_675425scherp.jpg
steinzuidboerderijteusdeboer29sept2023img_675525scherp.jpg
steinzuidboerderijteusdeboer29sept2023img_675725scherp.jpg
steinzuidboerderijpietscheer29sept2023img_675825scherp.jpg
steinzuidboerderijsjaakmulder29sept2023img_676125scherp.jpg
steinzuidpolderscheer-sjaakmulder29sept2023img_676025scherp.jpg
steinzuidboerderijgebrbasblok29sept2023img_676425scherp.jpg
steinzuidpoldergebrbasblok29sept2023img_676225scherp.jpg
steinzuidboerderijbongers29sept2023img_676525scherp.jpg
steinzuidboerderijdewitoostpolder1okt2023img_684325scherp.jpg
steinzuidboerderijdewitoost1okt2023img_684725scherp.jpg
steinzuidboerderijdewitoostgevelsteen1okt2023img_684535cropscherp.jpg
steinzuidboerderijdewitoostkolonieblauwereigerpolder1okt2023img_684225scherp.jpg
steinzuidboerderijbroerjandegoeijoost1okt2023img_684125scherp.jpg
steinzuidboerderijjandegoeijoost1okt2023img_683825scherp.jpg
steinzuidboerderijjandegoeijoost1okt2023img_683725scherp.jpg
steinzuidboerderijjanssen1okt2023img_683625scherp.jpg
steinzuidboerderijjanssen1okt2023img_683525scherp.jpg
steinzuidboerderijmarkus1okt2023img_683325scherp.jpg
steinzuidtiendwegenkelewiericke1okt2023img_683225scherp.jpg