Polder Lang Roggebroek in Reeuwijk


Herinneringen 

Mijn herinneringen uit het verleden aan de polder Lang Roggebroek zijn gestoeld op twee vroegere aspecten. De aangrenzende plas Kalverbroek, onderdeel van de Reeuwijkse Plassen, en liggend aan de noordkant van Lang Roggebroek. En de extensief gebruikte agrarische graslanden waarvan het boerenbedrijf van Klaas van der Heuvel in de polder Lang Roggebroek onderdeel was.

Verwerving gronden door Staatsbosbeheer

Binnen de polder Lang Roggebroek lag het bedrijf van Klaas van der Heuvel. Kleinschalig met zo'n 25 melkkoeien en fokzeugen. Met een uitzonderlijke grote biodiversiteit. Die bestond uit een goede weidevogeldichtheid, het voorkomen van enkele duizenden wilde kievitsbloemen en mooie oevers waarin tal van schraallandplanten voorkwamen. Er werd extensief geboerd en er bestond ook geen drang om te gaan intensiveren omdat er geen opvolger was.
Wetende dat dit aankoopgebied was van de Overheid besloot de boer om zijn grond aan te bieden via Beheer Landbouwgronden. De grond werd getaxeerd op 25.000 gulden per hektare. Tegelijkertijd werd ook een perceel van een andere boer getaxeerd, en de taxatie daarvan was 40.000 gulden per hektare. Het verschil zat hem in de landbouwkundige waarde. Het perceel van 40.000 gulden had betere productieve grassen, terwijl de gronden die op 25.000 gulden zaten stelden landbouwkundig niet veel voor, zo werd gezegd. Dat die belangrijke natuurwaarden hadden telde niet mee. Zeer onrechtvaardig en ik ben zelfs bij de direkteur van de toenmalige Landinrichtingsdienst Teun Biemond wezen praten omdat ik dit  vond dat die belangrijke natuurwaarden een hogere waarde dan 25.000 gulden per hektare waard waren. Zonder resultaat. Uiteindelijk ging Klaas van der Heuvel akkoord en werd de volledige oppervlakte van zijn bedrijf aangekocht. De familie van der Heuvel heeft nog een aantal jaren de boerderij bewoond, maar inmiddels woont er een andere eigenaar die zo vriendelijk is geweest een gevelsteen te plaatsen met de naam "Klaashoeve".