Toemaakdek van stadscompost
in de polder Oukoop

Meer lezen over het begrip toemaakdek?
Klik hier

In een aantal  polders rondom Gouda-Reeuwijk bevindt zich in de bovenste laag van de veenbodem een zgn toemaakdek. Door mijn archeologische interesse (i.hb. voor de Goudsche kleipijpen- en tegelindustrie in de 17e t/m 19e eeuw) heb ik veel onderzoek gedaan naar toemaakdekken in Groene Hart polders. Binnen Staatsbosbeheer waar ik werkzaam ben geweest was,  totdat ik echt in de materie dook en er ook over ging publiceren, amper kennis van (en interesse in). De huidige graverij in de  polder Oukoop was voor mij dan ook het moment om eens serieus te gaan onderzoeken of er/en wat voor toemaakdek er in deze polder aanwezig is. Hoewel de rapportage nog niet af is kan ik nu al een paar belangrijke conclusies trekken.


De belangrijkste conclusie  is dat er nauwelijks een toemaakdek in Oukoop aanwezig is. Wel zeer lokaal en dat kan via gedane en hoeveelheden bodemvondsten aangetoond worden. Een 2e belangrijke conclusie is dat via de aangetroffen bodemvondsten aangetoond wordt dat pas in de 18e eeuw stadscompost in de polder Oukoop werd toegepast. 17e eeuws scherfmateriaal en/of 17e eeuwse kleipijpen werden vrijwel niet of slechts zeer incidenteel aangetroffen. Grote delen van Oukoop bestaan uit maagdelijk veen waar in het verleden alleen dierlijke mest gemengd met bagger gebruikt zijn als meststof.

Onderstaand een foto-overzicht van de gevonden bodemvondsten.


Toemaakvondsten in polder Oukoop
noordelijk van fietspad Driebruggen-Reeuwijk

Foto's onder en boven: Toemaakvondsten gedaan in de polder Oukoop noordelijk van het fietspad Driebruggen-Reeuwijk.Fragment in de vorm van een hals  van een fles.
17e/18e eeuw.

Fragment van geglazuurd aardewerk vergiet.
18e/19e eeuw

Goudse kleipijp van het zijmerktype met de gekroonde 53. Maker: de Goudse pijpmaker Jacob van de Want (1745-1819).

Fragment pijpaarde beeldje met persoon en dieren als schaap en hond. Hoog 8 cm. 17e/18e eeuw.


Toemaakvondsten in polder Oukoop
zuidelijk van fietspad Driebruggen-Reeuwijk

Foto's onder en boven: Toemaakvondsten gedaan in de polder Oukoop zuidelijk van het fietspad Driebruggen-Reeuwijk.Registratieplaatje voor het vee.
20e eeuw

Hoefijzer. 18e t/m20e eeuw

Spinsteentje van gresmateriaal. Eind 16e/17e eeuw. Diameter 3,2 cm.


Fotoalbum: toemaakdekvondsten polder Oukoop